Lista e kërkesave për revokim pezullimi civile

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 07.12.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 05.12.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 27.11.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 21.11.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 16.11.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 14.11.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 09.11.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 07.11.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 02.11.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 31.10.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 26.10.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 24.10.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 19.10.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 17.10.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 12.10.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 10.10.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 03.10.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 01.10.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 26.09.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 21.09.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 07.09.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 03.09.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 22.08.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 08.08.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 25.07.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 13.07.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 12.07.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 27.06.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 22.06.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 20.06.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 18.06.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 14.06.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 06.06.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 29.05.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 16.05.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 09.05.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 02.05.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 27.04.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 19.04.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 18.04.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 06.04.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 03.04.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 28.03.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 21.03.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 15.03.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 07.03.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 23.02.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 23.02.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 23.02.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 19.02.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 09.02.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 06.02.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 24.01.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 17.01.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 27.12.2017

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 22.12.2017

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 13.12.2017

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 07.12.2017

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 24.11.2017

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 22.11.2017

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 15.11.2017

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte