Lista e kërkesave për revokim pezullimi civile

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 19.04.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 18.04.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 06.04.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 03.04.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 28.03.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 21.03.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 15.03.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 07.03.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 23.02.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 23.02.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 23.02.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 19.02.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 09.02.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 06.02.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 24.01.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 17.01.2018

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 27.12.2017

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 22.12.2017

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 13.12.2017

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 07.12.2017

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 24.11.2017

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 22.11.2017

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, date 15.11.2017

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte