Lista e kërkesave për revokim pezullimi administrativ

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 14.04.2021

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 07.04.2021

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 24.03.2021

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 03.03.2021

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 26.02.2021

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 12.02.2021

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 05.02.2021

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 03.02.2021

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 28.01.2021

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 04.12.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 12.11.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 04.11.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 16.10.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 05.10.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 13.08.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 04.08.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 23.07.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 08.07.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 01.07.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 17.06.2020

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte