Lista e kërkesave për revokim pezullimi administrativ

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 04.12.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 12.11.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 04.11.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 16.10.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 05.10.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 13.08.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 04.08.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 23.07.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 08.07.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 01.07.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 17.06.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 10.06.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 03.06.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 20.05.2020

Lista e kërkesave për ndryshim/revokim pezullimi, datë 04.05.2020

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte