Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit GJL

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 07.11.2017

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte