Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit GJA

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 02.11.2018

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 19.09.2018

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 03.09.2018

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 25.07.2018

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 02.07.2018

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 05.03.2017

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 14.02.2018

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 09.02.2018

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 18.01.2017

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 23.12.2017

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte