Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit GJA

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 05.03.2021

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 26.02.2021

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 24.02.2021

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 30.12.2020

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 18.12.2020

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 28.05.2020

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 17.04.2020

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 27.01.2020

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 13.12.2019

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 03.12.2019

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 10.07.2019

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 22.05.2019

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 17.05.2019

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 08.05.2019

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 15.03.2019

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 07.02.2019

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 25.01.2019

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 02.11.2018

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 19.09.2018

Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm,datë 03.09.2018

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte