REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILI I EMËRIMEVE NË DREJTËSI

Tiranë, 21.03.2019

NJOFTIM PËR MEDIAN

Në përfundimit të afatit të caktuar të shpalljes “Për hapjen e Procedurës së Aplikimit në Pozicionin Vakant Inspektor i Lartë i Drejtësisë”, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, pasi ka administruar dokumentacionin e kandidatëve që kanë shprehur interes për këtë pozicion, bën publike listën e kandidatëve si më poshtë:

1. Altin Hazizaj

2. Artur Malaj

3. Artur Metani

4. Elira Kokona

5. Eris Hysi

6. Ferdinand Caka

7. Genci Gjonçaj

8. Genci Ismaili

9. Klodian Rado

10. Lefteri Lleshi

11. Marsida Xhaferllari

12. Mimoza Qinami

13. Suzana Frashëri

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte