Lista e Kërkesave për Pezullim

Lista e kërkesave për pezullim civile

 

Lista e kërkesave për pezullim penale

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte