Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 71811 ceshtje  Faqe  prej 7182 terma ne faqe
Nr.Akti: 11112-02299-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
VIOLETA PJETERGJOKAJ Kund
Paditës: VIOLETA PJETERGJOKAJ
I Paditur: PETRIT PERPALAJ
Dt.regjistrimi: 30.07.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02298-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
EMIRJONA KRAJA dhe T
Paditës: MIRAN KRAJA ; NEBIJE KRAJA ; EMIRJONA KRAJA
I Paditur: SHOQERIA PERMBARIMORE "CORRECTOR" SH.P.K.
Palë e Tretë: SHOQERIA "BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 30.07.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02297-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
KRYESIA E ASAMBLESE SE BASHKEPRONAREVE TE GODINES SE BANIMIT DHE SHERBIMIT "VESA CENTER" Kund
Paditës: KRYESIA E ASAMBLESE SE BASHKEPRONAREVE TE GODINES SE BANIMIT DHE SHERBIMIT "VESA CENTER"
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 30.07.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-02296-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
FATJON ZGURO Kund
Paditës: FATJON ZGURO
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 30.07.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02295-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
PJETER GJOKA Kund
Paditës: PJETER GJOKA
I Paditur: THEODHORA PLASOTI ; MARJANA RONDO ; EVGJENI PLASOTI ; EKATERINA PLASOTI ; ELSA PLASOTI ; THOMA PLASOTI ; DONIKA PLASOTI ; HELIDON PLASOTI ; ORNELA PLASOTI ; JOANA PLASOTI ; THANAS PINE ; ILIR PINE ; AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE ; ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KORCE
Dt.regjistrimi: 30.07.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-02294-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
BAKI NINGA Kund
I Paditur: YLLI TRESKA
Paditës: BAKI NINGA
Dt.regjistrimi: 30.07.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-02293-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
ENGJELL HOXHALLI Kund
Paditës: ENGJELL HOXHALLI
I Paditur: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME MALIQ" SH.A
Dt.regjistrimi: 30.07.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-02292-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
STAVRI VASILI Kund
Paditës: STAVRI VASILI
I Paditur: ROBERT GODE
Dt.regjistrimi: 30.07.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02291-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
SHOQERIA "ATLANTIK" SH.A Kund
I Paditur: KOSTANDIN MITROLLARI
Paditës: SHOQERIA "ATLANTIK" SH.A
Dt.regjistrimi: 30.07.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02290-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
ASTER MEHILLI
Kërkues: ASTER MEHILLI
Palë e Tretë: ERVIN CAUSHAJ
Dt.regjistrimi: 30.07.2018Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 71811 ceshtje  Faqe  prej 7182 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte