Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 77870 ceshtje  Faqe  prej 7787 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-01310-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
BESNIK SULEJMANASI Kund
Paditës: BESNIK SULEJMANASI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
Dt.regjistrimi: 22.05.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01309-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
REMZI ISUFI Kund
Paditës: REMZI ISUFI
I Paditur: THANAS ZIU
Dt.regjistrimi: 22.05.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 21001-01308-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
NELETA BARDHI Kund
Paditës: NELETA BARDHI
I Paditur: YLLI BARDHI
Dt.regjistrimi: 22.05.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11227-01307-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
DRITAN DANAJ Kund
Paditës: DRITAN DANAJ
I Paditur: NAIME STASOLI
Dt.regjistrimi: 22.05.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01306-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
SUZANA DERVISHI Kund
Paditës: SUZANA DERVISHI
I Paditur: BASHKIA KAVAJE
Palë e Tretë: AVOKATURA E SHTETIT DURRES
Dt.regjistrimi: 22.05.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 43000-01305-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
GJOVALIN PRENGA Kund
Paditës: GJOVALIN PRENGA
I Paditur: RUDIN DEDA ; ARDIAN TUSHAJ ; PETRIT PRECI
Palë e Tretë: QENDRA KOMBETARE E BIZNESIT, TIRANE
Dt.regjistrimi: 22.05.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01304-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
LULJETA BASHA dhe T
Paditës: DILAVER BASHA ; LULJETA BASHA
I Paditur: ALTIN MUCA ; ZYRA PERMBARIMORE BERAT ; SHOQERIA "BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA" ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KUCOVE
Dt.regjistrimi: 22.05.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01303-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "SHIGJET ARI-B" SH.A Kund
Paditës: SHOQERIA "SHIGJET ARI-B" SH.A
I Paditur: TIRANA BANK ; STUDIO PERMBARIMORE GJYQESORE "KREON"
Dt.regjistrimi: 22.05.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-01302-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
MARJANA KORRIKU Kund
Paditës: MARJANA KORRIKU
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
Palë e Tretë: FEDERATA SINDIKALE E PUNONJESVE TE INDUSTRISE SE SHQIPERISE
Dt.regjistrimi: 22.05.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01301-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MUSAJ & CO" SH.P.K. Kund
Paditës: SHOQERIA "MUSAJ & CO" SH.P.K.
I Paditur: YLLI LEKA ; ANDRI LEKA ; LILJANA LEKA
Dt.regjistrimi: 22.05.2019Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 77870 ceshtje  Faqe  prej 7787 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte