Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 85434 ceshtje  Faqe  prej 8544 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-00563-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
KLODIAN KORDHA Kund
Paditës: KLODIAN KORDHA
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A., NJESIA GOLEM KAVAJE
Dt.regjistrimi: 12.05.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00562-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
SHOQERIA "PROGRESS SOCC" SH.P.K. Kund
Paditës: SHOQERIA "PROGRESS SOCC" SH.P.K.
I Paditur: SHOQERIA "OSHEE GROUP" SH.A. ; DREJTORIA RAJONALE E OPERATORIT TE SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE GROUP ELBASAN
Dt.regjistrimi: 12.05.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00561-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Durrës)
ALMA CAFSHI (CIFTI) Kund
Paditës: ALMA CAFSHI (CIFTI)
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Dt.regjistrimi: 12.05.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00560-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Durrës)
ELEZ ZYLFO Kund
Paditës: ELEZ ZYLFO
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES DREJTORIA VENDORE DURRES ; BASHKIA DURRES ; NJESIA ADMINISTRATIVE MANEZ
Dt.regjistrimi: 12.05.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00559-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
ZYRA ARSIMORE PEQIN dhe T
Paditës: BEDRI GRIPSHI
I Paditur: ZYRA ARSIMORE PEQIN ; SHKOLLA 9-VJECARE "SHEFIT HEKALI", PERPARIM, RRETHI PEQIN
Dt.regjistrimi: 12.05.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90400-00558-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ALBAN SINANI dhe T
Kërkues: ERSI HAFIZI ; FEJZI HAFIZI ; KIMETE HAFIZI ; ORJETA METANI (HAFIZI) ; ERMIR SINANI ; SARA SINANI ; ALBAN SINANI
Palë e Tretë: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A. ; SHOQERIA "FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL" SH.A. ; SHOQERIA "OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES" SH.A ; SHOQERIA "FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE" SH.A. ; SHOQERIA E SIGURIMIT "ATLANTIK" SH.A. ; SHOQERIA E SIGURIMIT "INTERSIG VIENNA INSSURANCE GROUP" ; SHOQERIA E SIGURIMIT "SICRED" SH.A. ; PERMBARUES GJYQESOR AGIM SULCE
Dt.regjistrimi: 12.05.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00557-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
LORETA LULI dhe T
Paditës: EDUART BASHLLARI
I Paditur: LORETA LULI ; GANI LULI
Dt.regjistrimi: 12.05.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00556-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
XHAVIT SHKOZA Kund
Paditës: XHAVIT SHKOZA
I Paditur: MAHMUT ARAPI ; SHERBIMI PERMBARIMOR SHTETEROR DURRES
Dt.regjistrimi: 12.05.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00555-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ERSI HAFIZI Kund
Paditës: ERSI HAFIZI
Ndërhyrës Kryesor: KIMETE HAFIZI ; FEJZI HAFIZI ; ORJETA METANI (HAFIZI) ; ERMIR SINANI ; SARA SINANI ; ALBAN SINANI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" TIRANE
Palë e Tretë: AVOKATURA E PERGJITHSHME E SHTETIT, ZYRA VENDORE SHKODER ; SHOQERIA E SIGURIMIT "ATLANTIK" SH.A ; SHOQERIA E SIGURIMIT "INTERSIG VIENNA INSSURANCE GROUP" SH.A ; SHOQERIA E SIGURIMIT "SICRED" SH.A
Dt.regjistrimi: 12.05.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00554-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
BESNIK TAHIRI Kund
Paditës: BESNIK TAHIRI
I Paditur: SHOQERIA TREGETARE "VARAKU-E" SH.P.K ; AUTORITETI PORTUAL DURRES
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 12.05.2021Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 85434 ceshtje  Faqe  prej 8544 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte