Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 60002 ceshtje  Faqe  prej 6001 terma ne faqe
Nr.Akti: 11216-01514-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ADNAND TEPSHI Kund
Paditës: ADNAND TEPSHI
I Paditur: ARBEN DEMIRXHIU
Dt.regjistrimi: 28.04.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01513-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
MARIANTHI KOLAGJI dhe T
Paditës: NESTUR KOLAGJI ; MARIANTHI KOLAGJI
I Paditur: BASHKIA SARANDE ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE ; MIHALLAQ PAPA ; VASIL MAKO
Dt.regjistrimi: 28.04.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01512-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
LLESH CUNI Kund
Paditës: LLESH CUNI
I Paditur: GEZIM KODRA ; SHOQERIA PERMBARIMORE "HOTI BAILIFF SERVICE"
Palë e Tretë: SHOQERIA "FONDI BESA" SH.A
Dt.regjistrimi: 28.04.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01511-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
TAIP VELAJ Kund
Paditës: TAIP VELAJ
I Paditur: BASHKIA HIMARE
Dt.regjistrimi: 28.04.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01510-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
TIMOLEO ZENELI Kund
Paditës: TIMOLEO ZENELI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; GRANIT SHEHU ; TRIFON KOLOI ; NERON SHEHU ; LUAN SHEHU ; VANGJEL KRISTO ; FILLORETA AVDI ; KRISTINA GACI
Dt.regjistrimi: 28.04.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11242-01509-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
HERVEHE IDRIZAJ
Kërkues: HERVEHE IDRIZAJ
Palë e Tretë: DEGA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SARANDE ; MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME, DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE MBESHTETESE
Dt.regjistrimi: 28.04.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11118-01508-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
KRISTO DEDE Kund
Paditës: KRISTO DEDE
I Paditur: DHIMITER DUKA ; SHOQERIA "IONIC PRODUCTIONS - INT" SH.A (IONIC SEA PRODUCTIONS - INT)
Palë e Tretë: KOMANDA E FORCES DETARE (REPARTI USHTARAK NR. 2001)
Dt.regjistrimi: 28.04.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01507-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ISA ABDYLI Kund
Paditës: ISA ABDYLI
I Paditur: SHOQERIA "EJSTEL" SH.P.K
Palë e Tretë: ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES
Dt.regjistrimi: 28.04.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-01506-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
JORGO PAPA dhe T
Paditës: ARISTIDH PAPA ; JORGO PAPA
I Paditur: VANGJEL PAPA ; ZHANETA PAPA
Dt.regjistrimi: 28.04.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01505-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Durrës)
DITMIR BUSHI
Paditës: DITMIR BUSHI
Dt.regjistrimi: 28.04.2017Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 60002 ceshtje  Faqe  prej 6001 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte