Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 74076 ceshtje  Faqe  prej 7408 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-03215-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ENRIKO CEKO dhe T
I Paditur: ENRIKO CEKO ; DORETA KOVACI ; ELIDA XHUVELI ; MIRJETA ZENELI ; LILJANA JAKOVA (TELE) ; AGIM BAME
Dt.regjistrimi: 15.11.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03214-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
TAHIRE DELLI Kund
Paditës: TAHIRE DELLI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
Dt.regjistrimi: 15.11.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03213-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Mat)
RRAHIME BARCI Kund
Paditës: RRAHIME BARCI
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER
Dt.regjistrimi: 15.11.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03212-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
LIRI PREZA (KABA) Kund
I Paditur: BASHKIA TIRANE
Paditës: LIRI PREZA (KABA)
Ndërhyrës Dytësor: NURI BESHIRI ; LINDITA HASHORVA ; LEJLA BESHIRI ; AIDA GALANXHI ; MIRANDA FERRA ; SEMIRAMIS KRAJKEN ; EDUARD RUSTEMAN ; ANITA RUSTEMAJ (RROCO) ; ARTEMONA RUSTEMAJ ; ZANA PUSTINA (SHARRA) ; ANGELA PREZA (HAXHIA) ; TEO PREZA ; XHILDA KOKA ; SELAUDIN SHARA ; ALIKON DIZDARI ; ANIL DIZDARI ; SIRRI BESHIRI ; DANIEL BESHIRI ; PATRIZZIA BESHIRI ; KRISTINA BESHIRI ; ILMIJE HAMZARAJ
Dt.regjistrimi: 15.11.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03211-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
REZARTA BANA Kund
Paditës: REZARTA BANA
I Paditur: SHOQERIA "BANKA E TIRANES" SH.A
Dt.regjistrimi: 15.11.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03210-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
LEONORA THANA Kund
Paditës: LEONORA THANA
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 15.11.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03209-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SALI SINANI Kund
Paditës: SALI SINANI
I Paditur: SHOQERI E THJESHTE "COPRI-ACTOR" ; AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
Palë e Tretë: BASHKIA TIRANE
Dt.regjistrimi: 15.11.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-03208-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ERIS SOTIRI Kund
Paditës: ERIS SOTIRI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT" (OST) SH.A
Dt.regjistrimi: 15.11.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03207-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ARDIAN RAMOSACO Kund
Paditës: ARDIAN RAMOSACO
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Ndërhyrës Dytësor: KLEANTHI PAPA ; SADO SHYTI
Palë e Tretë: ZYRA VENDORE E REGJITRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE ; ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT VLORE
Dt.regjistrimi: 15.11.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-03206-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
CETINA PAPA Kund
Paditës: CETINA PAPA
I Paditur: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME TIRANE" SH.A
Dt.regjistrimi: 15.11.2018Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 74076 ceshtje  Faqe  prej 7408 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte