Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 80675 ceshtje  Faqe  prej 8068 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-02538-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
SHOQERIA "KALAJA-T" SH.P.K Kund
I Paditur: GJINOVEFA SHEHU
Paditës: SHOQERIA "KALAJA-T" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 25.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-02537-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
HELIDON CUNA Kund
Paditës: HELIDON CUNA
I Paditur: QENDRIM CUNA
Dt.regjistrimi: 25.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02536-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ORJETA BUSHATI Kund
Paditës: ORJETA BUSHATI
I Paditur: SHOQERIA "TRAJTIMI I STUDENTEVE" SH.A. SHKODER
Dt.regjistrimi: 25.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02535-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
SHOQERIA "ELKRI" SH.P.K Kund
Paditës: SHOQERIA "ELKRI" SH.P.K
I Paditur: SHOQERIA "BINO & HOXHA" SH.P.K ; VASIL GJICALI
Dt.regjistrimi: 25.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-02534-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ALBANA DABERDAKU Kund
Paditës: ALBANA DABERDAKU
I Paditur: SHEFIK DIBRA ; GJERGJ LEQEJZA ; MAJLINDE DEDI
Dt.regjistrimi: 25.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-02533-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
KADRIJE VUKATANA dhe T
Paditës: KUJTIM VUKATANA ; KADRIJE VUKATANA
I Paditur: MARK CURRI ; LULE CURRI
Dt.regjistrimi: 25.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02532-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
NADIRE BOSHNJAKU Kund
Paditës: NADIRE BOSHNJAKU
I Paditur: MYHEDIN SMAJLI ; ERMIRA MEHILLI PERMBARUESE GJYQESORE PRIVAT
Dt.regjistrimi: 22.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02531-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
LUMTURIJE DUDA dhe T
Paditës: TOMORR KOKOMANI ; LUMTURIJE DUDA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 22.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02530-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
KRENAR BLANA Kund
Paditës: KRENAR BLANA
I Paditur: FATBARDH SHETI
Palë e Tretë: NJESIA ADMINISTRATIVE VELABISHT, BASHKIA BERAT ; DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SE TOKES QARKU BERAT ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME BERAT
Dt.regjistrimi: 22.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02529-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
KRYEGJYSHATA BOTERORE BEKTASHIANE Kund
Paditës: KRYEGJYSHATA BOTERORE BEKTASHIANE
I Paditur: PETRIT PISHA
Dt.regjistrimi: 22.11.2019Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 80675 ceshtje  Faqe  prej 8068 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte