Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 81150 ceshtje  Faqe  prej 8115 terma ne faqe
Nr.Akti: 21001-00078-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
LULZIM MORA Kund
Paditës: LULZIM MORA
I Paditur: ALKETA MORA (ABAZI)
Dt.regjistrimi: 22.01.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-00077-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "BESA" SH.P.K Kund
Paditës: SHOQERIA "BESA" SH.P.K
I Paditur: FLUTURA GURABARDHI ; MERITA GURABARDHI ; ARTA GURABARDHI ; DREJTORIA VENDORE E AGJENCISE SHTETERORE TE KADASTRES TIRANA JUG PRANE ASHK
Dt.regjistrimi: 22.01.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00076-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A Kund
Paditës: SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A
I Paditur: DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR TROPOJE
Dt.regjistrimi: 21.01.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00075-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Shkodër)
MATI KOLIQI dhe T
Paditës: MATI KOLIQI ; RROK KOLIQI ; GJON KOLIQI ; MARIJE SHELDIJA (KOLIQI)
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.regjistrimi: 21.01.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00074-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
JORGOS DOKO Kund
Paditës: JORGOS DOKO
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Palë e Interesuar: ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT VLORE
Dt.regjistrimi: 21.01.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00073-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A Kund
Paditës: SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A
I Paditur: PERSONI FIZIK TREGTAR SOKOL DODA
Dt.regjistrimi: 21.01.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00072-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Pukë)
LENE TABAKAJ Kund
Paditës: LENE TABAKAJ
I Paditur: QENDRA SHENDETESORE QELEZ
Palë e Tretë: DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK PUKE
Dt.regjistrimi: 21.01.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11118-00071-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
LULZIM KARINI Kund
Paditës: LULZIM KARINI
I Paditur: DEDE PREKA
Dt.regjistrimi: 21.01.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-00070-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
GJON SHKAMBI
Kërkues: GJON SHKAMBI
Dt.regjistrimi: 21.01.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00069-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Pogradec)
DHIMITER BAKSEVANI dhe T
Paditës: PANAJOT BALLIU ; SUZANA HOXHA ; DHIMITER BAKSEVANI
I Paditur: VELEDIN CUMANI ; SAMI SALLAKU ; KOCO KAPIA ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME POGRADEC ; SHOQERIA PERMBARIMORE "616/A" SH.P.K
Palë e Tretë: LAVDIE LAMO ; ARBEN MALE ; AGIM MUSTAFA ; FEHMI LIKAJ ; ILIRJAN ZACELLARI ; ADRIATIK MIMINI ; GERALDINA VELO ; NAZAR LAMO
Dt.regjistrimi: 17.01.2020Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 81150 ceshtje  Faqe  prej 8115 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte