Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 63604 ceshtje  Faqe  prej 6361 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-02981-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
REMZI MEMA Kund
Paditës: REMZI MEMA
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A., DEGA SHKODER
Dt.regjistrimi: 25.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02980-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
GEZIM ALIBALI Kund
Paditës: GEZIM ALIBALI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 25.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02979-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
NAIM KAZO Kund
Paditës: NAIM KAZO
I Paditur: KSENOFON LABI
Palë e Tretë: ZYRA E ALUIZNIT GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 25.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02978-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
MYFTINIA SHKODER Kund
Paditës: MYFTINIA SHKODER
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 25.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02977-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
KADRI PERAJ Kund
Paditës: KADRI PERAJ
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 25.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02976-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SOKOL ARISHTA Kund
Paditës: SOKOL ARISHTA
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A. ; SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A., DREJTORIA ZONALE SHKODER
Dt.regjistrimi: 25.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02975-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
VASIL COBANI dhe T
Paditës: BASHKIM COBANI ; VASIL COBANI
I Paditur: KUJTIM COBANI ; DRITA PEPI
Dt.regjistrimi: 25.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02974-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
GJON LALA Kund
Paditës: GJON LALA
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 22.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11118-02973-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SOKOL RRAGAMI dhe T
Paditës: PERSONI FIZIK "LILIANA RRAGAMI" ; SOKOL RRAGAMI
I Paditur: SHOQERIA "BANKA PROCREDIT" SH.A. ; SHOQERIA "BANKA PROCREDIT" SH.A., DEGA SHKODER
Dt.regjistrimi: 22.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02972-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
XHEVDET BACO Kund
Paditës: XHEVDET BACO
I Paditur: SKENDER MEJDIAJ ; PRANVERA MEJDIAJ
Dt.regjistrimi: 22.09.2017Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 63604 ceshtje  Faqe  prej 6361 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte