Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 62715 ceshtje  Faqe  prej 6272 terma ne faqe
Nr.Akti: 11118-02642-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
AGIM META Kund
Paditës: AGIM META
I Paditur: ARDIAN META
Dt.regjistrimi: 28.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11242-02641-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE
Kërkues: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE
Palë e Interesuar: IBRAHIM RUSI
Dt.regjistrimi: 28.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02640-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
KESHILLI I MINISTRAVE Kund
Paditës: KESHILLI I MINISTRAVE
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; KOMUNITETI MYSLYMAN SHQIPTAR DHE MYFTINIA SARANDE ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE
Dt.regjistrimi: 28.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02639-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
ILIA KOCO Kund
Paditës: ILIA KOCO
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 28.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02638-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
BESNIK DODA Kund
Paditës: BESNIK DODA
I Paditur: AFERDITA ALLA ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME LIBRAZHD
Dt.regjistrimi: 28.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02637-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
GEZIM HAJDARAJ Kund
Paditës: GEZIM HAJDARAJ
I Paditur: SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A PATOS
Dt.regjistrimi: 28.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-02636-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
PERPARIM MIROFCI Kund
Paditës: PERPARIM MIROFCI
I Paditur: SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A PATOS
Dt.regjistrimi: 28.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02635-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
THEMI SUKU Kund
Paditës: THEMI SUKU
I Paditur: SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A PATOS
Dt.regjistrimi: 28.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02634-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "VIGAND KONSTRUKSION" SH.P.K. Kund
Paditës: SHOQERIA "VIGAND KONSTRUKSION" SH.P.K.
I Paditur: SHOQERIA "ALUFLOR" SH.P.K.
Palë e Tretë: SHOQERIA "MSA KONSTRUKSION" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 28.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02633-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
LORENC HARSHOVA dhe T
Paditës: SHKENDIJE HARSHOVA ; LORENC HARSHOVA
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Palë e Tretë: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 27.07.2017Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 62715 ceshtje  Faqe  prej 6272 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte