Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 80638 ceshtje  Faqe  prej 8064 terma ne faqe
Nr.Akti: 11118-02526-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
BASHKIA ELBASAN Kund
I Paditur: MUSTAFA CARCIU ; DRITA CERRI ; ARNOLD PUKA
Paditës: BASHKIA ELBASAN
Palë e Tretë: KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
Dt.regjistrimi: 20.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02525-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Pogradec)
ZANA RAPCE Kund
Paditës: ZANA RAPCE
I Paditur: DERVISH CELA ; ZANA RAPCE ; KLEVISA RAPCE ; EVEREST RAPCE
Ndërhyrës Kryesor: FADIL ELEZI
Dt.regjistrimi: 20.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02524-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
SHYQYRI DEMAJ Kund
Paditës: SHYQYRI DEMAJ
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
Dt.regjistrimi: 20.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11118-02523-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
ALEMSHA BAJRAMI dhe T
Paditës: SHAHE BAJRAMI ; DEZANTILA CUKU (BAJRAMI) ; KAMBER BAJRAMI ; ROLAND BAJRAMI ; LULJETA TERZIU (BAJRAMI) ; MERITA BAJRAMI ; MARSILDA BAJRAMI ; ALEMSHA BAJRAMI
I Paditur: BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMIT
Palë e Tretë: SHOQERIA "IMPERIAL CLAIM SERVICES ALBANIA" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 20.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-02522-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
BENUELA METAJ Kund
Paditës: BENUELA METAJ
I Paditur: AUTORITETI PORTUAL DURRES
Dt.regjistrimi: 20.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11114-02521-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
FARIJE KADILLI Kund
Paditës: FARIJE KADILLI
I Paditur: ENGJELL BURIMI
Dt.regjistrimi: 20.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02520-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
RAMIZ DAUTI Kund
Paditës: RAMIZ DAUTI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A. ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 20.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02519-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
SKENDER MBORJA Kund
Paditës: SKENDER MBORJA
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A, TIRANE
Dt.regjistrimi: 20.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02518-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
PETRIT MEMA Kund
Paditës: PETRIT MEMA
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A, TIRANE
Dt.regjistrimi: 20.11.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02517-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR, MYFTINIA SHKODER Kund
Paditës: KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR, MYFTINIA SHKODER
I Paditur: BRAHIM AMALI ; LULZIM AMALI ; ARTAN PIROVIQ ; ARTI PIROVIQ ; YZEJR BAJRAKTARI ; FATJON BAJRAKTARI ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES ZYRA VENDORE SHKODER
Dt.regjistrimi: 20.11.2019Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 80638 ceshtje  Faqe  prej 8064 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte