Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 67710 ceshtje  Faqe  prej 6771 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-00631-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
KRENAR ASLLANAJ Kund
Paditës: KRENAR ASLLANAJ
I Paditur: AGRON BICAKU ; MIMOZA BICAKU ; NDUE BURAKU ; BARDHA BURAKU
Palë e Tretë: MIRANDA KOCI ; SHOQERIA "PELIVANI" SH.P.K ; ZYRA PERMBARIMORE DURRES ; ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES ; SHOQERIA "TACI CONSTRUCTION MILENIUM" SH.P.K ; INTESA SAN PAOLO BANK
Dt.regjistrimi: 20.02.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00630-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
IBRAHIM GARGAJ Kund
Paditës: IBRAHIM GARGAJ
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Dt.regjistrimi: 20.02.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00629-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
MYZEJEN ZYRKA Kund
Paditës: MYZEJEN ZYRKA
I Paditur: MUHAMED TIGANI ; SHEFQET TIGANI ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME ; VIKTORI VREKA ; JANI FERHATI ; FARUDIN FERATI ; HABIBE FERHATAJ ; SANIJE FERHATAJ ; ENVER FERHATAJ ; MYSADETE XHAFERAJ (FERHATAJ) ; GJERAQINA RUNAJ (FERHATAJ) ; MIRANDA FERHATAJ ; ADELA FERHATAJ ; DONALD FERHATAJ ; ERMAL FERHATAJ ; SINAN FERHATAJ
Palë e Tretë: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE
Dt.regjistrimi: 20.02.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00628-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ENGJELLUSHE KERTUSHA Kund
Paditës: ENGJELLUSHE KERTUSHA
I Paditur: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME" SH.A, DURRES
Dt.regjistrimi: 20.02.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00627-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
EDMOND QIRIAQI Kund
Paditës: EDMOND QIRIAQI
I Paditur: AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.regjistrimi: 20.02.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90500-00626-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ALFRED PRENGA
Palë e Tretë: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A, DREJTORIA RAJONALE DURRES ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Kërkues: ALFRED PRENGA
Dt.regjistrimi: 20.02.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00625-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
SOTIR SEFA Kund
Paditës: SOTIR SEFA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Palë e Tretë: ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME FIER
Dt.regjistrimi: 20.02.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00624-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
DONIKA SHURDHI Kund
Paditës: DONIKA SHURDHI
I Paditur: SHOQERIA "VOLALBA" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 20.02.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00623-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
JOSIF SINJARI dhe T
Paditës: JOSIF SINJARI ; ARISTOTEL NUSHI
I Paditur: DONIKA ZEMBLAKU ; ALBERT ZEMBLAKU ; MUSAFA MALKO
Palë e Tretë: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME LUSHNJE ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.regjistrimi: 20.02.2018Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00622-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
SABRI IBALIU Kund
Paditës: SABRI IBALIU
Palë e Tretë: CAUSH META
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
I Demtuari Akuzues: ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT VLORE
Dt.regjistrimi: 20.02.2018Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 67710 ceshtje  Faqe  prej 6771 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte