Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 56942 ceshtje  Faqe  prej 5695 terma ne faqe
Nr.Akti: 11118-00153-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ENOLA PEPA dhe T
Paditës: ENKELEDA PEPA ; DHURIM PEPA ; RUSTEM PEPA ; HAJRIJE PEPA ; ENXHI PEPA ; ENOLA PEPA
I Paditur: BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMEVE
Dt.regjistrimi: 16.01.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00152-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "TELEKOM ALBANIA" SH.A. Kund
Paditës: SHOQERIA "TELEKOM ALBANIA" SH.A.
I Paditur: KESHILLI I QARKUT ELBASAN
Dt.regjistrimi: 16.01.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00151-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ADNAND XHAFERAJ
Palë e Tretë: ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE
Kërkues: ADNAND XHAFERAJ
Dt.regjistrimi: 16.01.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00150-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
DRITAN POLLO Kund
Paditës: DRITAN POLLO
I Paditur: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME TIRANE" SH.A
Dt.regjistrimi: 16.01.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00149-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
NEXHMIJE SALIU (DULA) Kund
Paditës: NEXHMIJE SALIU (DULA)
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT DURRES
Dt.regjistrimi: 16.01.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00148-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
ISMET AGUSHI Kund
Paditës: ISMET AGUSHI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A., DEGA DURRES
Dt.regjistrimi: 16.01.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00147-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Mat)
XHEVAHIR KASMI Kund
Paditës: XHEVAHIR KASMI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 16.01.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00146-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Dibër)
MAJLINDA LILA Kund
Paditës: MAJLINDA LILA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Dt.regjistrimi: 13.01.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00145-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Dibër)
GANI SALKURTI Kund
Paditës: GANI SALKURTI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 13.01.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00144-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Pogradec)
SHOQERIA "PPHU FASOLEX S.JASIAK I S-K-A" (SHOQERI E TE DREJTES POLAKE) Kund
Paditës: SHOQERIA "PPHU FASOLEX S.JASIAK I S-K-A" (SHOQERI E TE DREJTES POLAKE)
I Paditur: BESNIK SARI
Dt.regjistrimi: 12.01.2017Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 56942 ceshtje  Faqe  prej 5695 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte