Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 78974 ceshtje  Faqe  prej 7898 terma ne faqe
Nr.Akti: 11242-01828-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
FERDINAND KURTESHI
Kërkues: FERDINAND KURTESHI
Palë e Tretë: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Dt.regjistrimi: 19.07.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01827-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
BESNIK NURCELLI Kund
Paditës: BESNIK NURCELLI
I Paditur: KESHILLI I MINISTRAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT ; BASHKIA KORCE
Palë e Tretë: ZVRPP KORCE
Dt.regjistrimi: 19.07.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-01826-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
LUAN BREGU Kund
Paditës: LUAN BREGU
I Paditur: ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE
Dt.regjistrimi: 19.07.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01825-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
MIRANDA ZIKO Kund
Paditës: MIRANDA ZIKO
I Paditur: JOVAN NIKOLLARA ; KRISTINA NIKOLLARA
Dt.regjistrimi: 19.07.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-01824-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
XHULIANA MALSHI Kund
Paditës: XHULIANA MALSHI
I Paditur: BASHKIA LEZHE
Dt.regjistrimi: 19.07.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 43000-01823-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SOKOL RISKA Kund
Paditës: SOKOL RISKA
I Paditur: ANASTAS RISKA ; SHOQERIA "PROJEKSION ENERGJI" SH.A ; SHOQERIA "STAR NRG" SH.P.K ; SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
Palë e Tretë: QENDRA KOMBETARE E BIZNESIT
Dt.regjistrimi: 19.07.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 23000-01822-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AVA ALIAJ Kund
I Paditur: JULIAN ALIAJ
Paditës: AVA ALIAJ
Dt.regjistrimi: 19.07.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11112-01821-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
KATERINA BELTOJA Kund
Paditës: KATERINA BELTOJA
I Paditur: ALEKS SEKUJ
Dt.regjistrimi: 19.07.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11118-01820-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ENKELEDA RAPAJ Kund
Paditës: ENKELEDA RAPAJ
I Paditur: FRANKO CERCIZI
Dt.regjistrimi: 19.07.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01819-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
TANI MECANI Kund
Paditës: TANI MECANI
I Paditur: SHOQERIA "PORTI DETAR" SH.A. VLORE ; MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE ; MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE
Dt.regjistrimi: 19.07.2019Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 78974 ceshtje  Faqe  prej 7898 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte