Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 75263 ceshtje  Faqe  prej 7527 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-00203-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
MELITA YMERAJ dhe T
Paditës: MUSA ELEZI ; MELITA YMERAJ
I Paditur: VALBONA CENKA
Dt.regjistrimi: 18.01.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00202-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
KEVIN LLESHI Kund
Paditës: KEVIN LLESHI
I Paditur: PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT EUGLENT OSMANAJ
Dt.regjistrimi: 18.01.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00201-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ARJAN COPJA dhe T
Paditës: MARIXA DRUGU ; LUMTURI DROGU (SARACI) ; MEDIHA DROGU ; FATMIR COPJA ; SUZANA MIRDITA (COPJA) ; XHULJETA DURO (COPJA) ; ARJAN COPJA
I Paditur: KLJADI ZOGA ; MIMOZA ZOGA
Dt.regjistrimi: 18.01.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00200-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "THOMSON REUTERS (MARKETS)" SA Kund
Paditës: SHOQERIA "THOMSON REUTERS (MARKETS)" SA
I Paditur: SHOQERIA "TV BALLKAN" SH.A.
Dt.regjistrimi: 18.01.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00199-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
TEFIK SHKURTI Kund
Paditës: TEFIK SHKURTI
I Paditur: SHOQERIA "SHERBIMI PERMBARIMOR FS" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 18.01.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00198-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
KOMANDA E FORCES DETARE (REPARTI USHTARAK 2001) Kund
Paditës: KOMANDA E FORCES DETARE (REPARTI USHTARAK 2001)
I Paditur: SHOQERIA E SIGURIMEVE "SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA" SH.A.
Palë e Tretë: SHOQERIA "OLBO" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 18.01.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00197-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ENIEL KOLANECI Kund
Paditës: ENIEL KOLANECI
I Paditur: SHOQERIA "KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 18.01.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00196-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
BEKIM GJOCI dhe T
Paditës: MENTOR GJOCI ; FATION GJOCI ; BEKIM GJOCI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Palë e Tretë: AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE TIRANE
Dt.regjistrimi: 18.01.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00195-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
MANUELA NEBO (GJYLI) Kund
Paditës: MANUELA NEBO (GJYLI)
I Paditur: SHERBIMI PERMBARIMOR "FS" SH.P.K. ; SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A. ; FLORA ELEZI ; PERLAT ELEZI
Dt.regjistrimi: 18.01.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00194-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "HELLAS SERVICE" SH.P.K. Kund
Paditës: SHOQERIA "HELLAS SERVICE" SH.P.K.
I Paditur: SHOQERIA PERMBARIMORE "AFA-2010" SH.P.K.
Palë e Tretë: BESMIR GJOKA
Dt.regjistrimi: 18.01.2019Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 75263 ceshtje  Faqe  prej 7527 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte