Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 58760 ceshtje  Faqe  prej 5876 terma ne faqe
Nr.Akti: 11115-00951-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ARTA MEZURAJ dhe T
Paditës: ASTRIT MEZURAJ ; ARTA MEZURAJ
I Paditur: FIZE MEZURAJ ; ZAMIRA MEZURAJ ; ALSAJDA MEZURAJ ; FJORALDINA MEZURAJ
Dt.regjistrimi: 24.03.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-00950-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
THEODHORA DUKA dhe T
Paditës: THANAS DUKA ; THEODHORA DUKA
I Paditur: DHOKSIA DUKA
Dt.regjistrimi: 24.03.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00949-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Pukë)
MARTIN PRECI Kund
Paditës: MARTIN PRECI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 24.03.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-00948-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
SPIRO CAUSHI Kund
Paditës: SPIRO CAUSHI
I Paditur: ALDO VANGJELI
Palë e Tretë: ERJOLA CAUSHI
Dt.regjistrimi: 24.03.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00947-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ALIKO BRAHIMAJ Kund
Paditës: ALIKO BRAHIMAJ
I Paditur: SHOQERIA "UJESJELLES" SH.A, VLORE
Dt.regjistrimi: 24.03.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00946-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
PIRO KUCI Kund
Paditës: PIRO KUCI
I Paditur: DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT VLORE
Dt.regjistrimi: 24.03.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00945-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
CAUSH BITAJ Kund
Paditës: CAUSH BITAJ
I Paditur: SHOQERIA "POSTA SHQIPTARE" SH.A., FILIALI VLORE
Dt.regjistrimi: 24.03.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00944-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
THANAS PANDO Kund
Paditës: THANAS PANDO
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A. VLORE
Dt.regjistrimi: 24.03.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00943-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ULVIN VEIZAJ Kund
Paditës: ULVIN VEIZAJ
I Paditur: SHOQERIA "PORTI DETAR" VLORE, SH.A
Dt.regjistrimi: 24.03.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00942-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
AVOKATURA E SHTETIT Kund
I Paditur: ILIR BIRCAJ ; ERJON BIRCAJ ; AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Paditës: AVOKATURA E SHTETIT
Palë e Tretë: ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE
Dt.regjistrimi: 24.03.2017Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 58760 ceshtje  Faqe  prej 5876 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte