Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 76474 ceshtje  Faqe  prej 7648 terma ne faqe
Nr.Akti: 11115-00715-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Krujë)
SKENDER MJEKRA Kund
I Paditur: KUJTIM MJEKRA
Paditës: SKENDER MJEKRA
Dt.regjistrimi: 20.03.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90400-00714-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Tiranë)
SHOQERIA "WONDER" SH.P.K.
Kërkues: SHOQERIA "WONDER" SH.P.K.
Palë e Interesuar: SHOQERIA "AGNA" SH.A. ; SHOQERIA "ENERGO SAS" SH.A. ; SADIK LLAPASHTICA
Dt.regjistrimi: 20.03.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00713-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE" SH.P.K. Kund
Paditës: SHOQERIA "EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE" SH.P.K.
I Paditur: SHOQERIA "DIAMMA" SH.P.K.
Palë e Tretë: PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT VALBONA QEHAJAJ
Dt.regjistrimi: 20.03.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90600-00712-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Tiranë)
SHERBIMI PERMBARIMOR "ZIG" SH.P.K.
Kërkues: SHERBIMI PERMBARIMOR "ZIG" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 20.03.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00711-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
MAJLINDA ANDREA Kund
Paditës: MAJLINDA ANDREA
I Paditur: SHOQERIA "VODAFONE ALBANIA" SH.A.
Palë e Tretë: GJYKATA E LARTE
Dt.regjistrimi: 20.03.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00710-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
TOMOR SINANI Kund
Paditës: TOMOR SINANI
I Paditur: ANETA ZENELI ; ZYRA E PERMBARUESIT GJYQESOR PRIVAT HELIDON XHINDI
Dt.regjistrimi: 20.03.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00709-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Krujë)
PASHK PRENGA Kund
Paditës: PASHK PRENGA
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 20.03.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00708-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Dibër)
ISA NUZI Kund
Paditës: ISA NUZI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 20.03.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00707-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
MIHALLAQ GRECO Kund
Paditës: MIHALLAQ GRECO
I Paditur: ARTUR TABAKU ; HAMIT TABAKU ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME ELBASAN
Dt.regjistrimi: 19.03.2019Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00706-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
ENGJELLUSHE SULA dhe T
Paditës: BEKTASH SULA ; FATIME SULA ; GAZMEND SULA ; ENGJELLUSHE SULA
I Paditur: SHOQERIA PERMBARIMORE "BAILIFF SERVICE ALBANIA" SH.P.K. ; SHOQERIA "BANKA CREDINS" SH.A. ELASAN ; FATMIR DOCI
Dt.regjistrimi: 19.03.2019Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 76474 ceshtje  Faqe  prej 7648 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte