• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 84416 ceshtje  Faqe  prej 8442 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-00070-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lushnje)
ALTIN ALLA dhe T
Paditës: ATIF ALLA ; RABUSHE ALLA ; ZAMIRA ALLA ; ALTIN ALLA
I Paditur: FESTIM XHORAJ ; FESTIM XHORAJ
Dt.regjistrimi: 27.01.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00069-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
KANO KAPAJ Kund
Paditës: KANO KAPAJ
I Paditur: NIKO ISARAJ ; PERLAT ISARAJ ; FATMIR ISARAJ ; DAUT ISARAJ ; SELMAN ISARAJ ; SERIE ISARAJ ; LEKO ISARAJ ; METLLI ISARAJ ; ILJAZ ISARAJ ; BASHKIA SELENICE ; SEKSIONI I ADMINISTRIMIT TE MBROJTJES SE TOKES PRANE QARKUT VLORE ; KOMISIONI I VERIFIKIMIT TE TITUJVE TE PRONESISE PRANE PREFEKTIT TE QARKUT VLORE
Palë e Tretë: AJET KAPAJ ; JORGJI MARGARITI ; JORGJI KAPAJ ; JULIAN MARGARITI ; SHKENDI SHENAJ (KAPAJ) ; KAPO KAPAJ
Dt.regjistrimi: 27.01.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00068-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
SHOQERIA "ROFIX" SH.P.K. Kund
Paditës: SHOQERIA "ROFIX" SH.P.K.
I Paditur: SHOQERIA "U.I GRUP" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 26.01.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90100-00067-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
ADRIANA QEVANI dhe T
Paditës: ADRIANA QEVANI ; MIRANDA BAKIASI
I Paditur: SHOQERIA "TOPI EKI" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 26.01.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00066-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
ARJAN VRIONI Kund
Paditës: ARJAN VRIONI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES, TIRANE
Palë e Tretë: BARDHYL RUCI ; DEMIR XHAXHO
Ndërhyrës Dytësor: GJYLYSHA SHKURTI
Dt.regjistrimi: 26.01.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00065-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
FONDI "BESA" SH.A.
Kërkues: FONDI "BESA" SH.A.
Palë e Tretë: PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ARIANA GJOKA
Dt.regjistrimi: 25.01.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00064-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
ORNIDO BAKULI Kund
Paditës: ORNIDO BAKULI
I Paditur: LEMA BRAHAJ ; YLLI BRAHAJ ; ALBI KADENA
Dt.regjistrimi: 25.01.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00063-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ASTRIT MEZURAJ dhe T
Paditës: ASTRIT MEZURAJ ; ARTA MEZURAJ ; TATJANA PRECI (MEZURAJ)
I Paditur: ZAMIRA MEZURAJ ; ALSAJDA MEZURAJ ; FJORDALINA MEZURAJ
Dt.regjistrimi: 25.01.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 23000-00062-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
VALBONA PRODANI Kund
Paditës: VALBONA PRODANI
I Paditur: ARJAN PRODANI
Dt.regjistrimi: 25.01.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 53312-00061-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ADRIANO DHORA
I Pandehuri: ADRIANO DHORA
Dt.regjistrimi: 26.01.2021Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 84416 ceshtje  Faqe  prej 8442 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte