• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 82480 ceshtje  Faqe  prej 8248 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-00629-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
HASAN KOTORRI dhe T
Paditës: HASAN KOTORRI ; AFERDITA KOTORRI
I Paditur: SHOQERIA "KURUM INTERNACIONAL" SH.A
Dt.regjistrimi: 02.07.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00628-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Durrës)
IRKA KUQI Kund
Paditës: IRKA KUQI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.regjistrimi: 02.07.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00627-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
NEBI GJOLENA Kund
Paditës: NEBI GJOLENA
I Paditur: UJESJELLES - FSHAT SH.A ELBASAN ; UJESJELLES - KANALIZIME BELSH SH.A
Dt.regjistrimi: 02.07.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00626-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Durrës)
MIHANE SHALA Kund
Paditës: MIHANE SHALA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 02.07.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00625-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
TEUTA KARRIQI dhe T
Paditës: DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR LIBRAZHD
I Paditur: DASHURIJE ZANI ; SILVANA HOXHA ; ELIVERTA BAJRAMI ; TEUTA KARRIQI
Dt.regjistrimi: 02.07.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00624-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
ENVER URA Kund
Paditës: ENVER URA
I Paditur: AUREL PETALLI
Dt.regjistrimi: 02.07.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00623-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
SHAQIR DUKA Kund
Paditës: SHAQIR DUKA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 02.07.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00622-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ENVER MASATI Kund
Paditës: ENVER MASATI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A, DREJTORIA DURRES
Dt.regjistrimi: 02.07.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11242-00621-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
SAIMIR CIZMJA
Kërkues: SAIMIR CIZMJA
Palë e Tretë: BASHKIA SHIJAK ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; BASHKIA TIRANE ; MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 02.07.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00620-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
MARSIDA IGRISHTA Kund
Paditës: MARSIDA IGRISHTA
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 02.07.2020Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 82480 ceshtje  Faqe  prej 8248 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte