• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 85196 ceshtje  Faqe  prej 8520 terma ne faqe
Nr.Akti: 11242-00442-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
ELSA SHEHAJ
Kërkues: ELSA SHEHAJ
Palë e Tretë: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; BASHKIA FIER ; DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SE TOKES, QARKU FIER
Dt.regjistrimi: 22.04.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-00441-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
LUIGJ CELAJ
Kërkues: LUIGJ CELAJ
Dt.regjistrimi: 22.04.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11242-00440-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
MEHMET ZYLFA
Kërkues: MEHMET ZYLFA
Palë e Tretë: NJESIA ADMINISTRATIVE VELABISHT, PRANE BASHKISE BERAT
Dt.regjistrimi: 21.04.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00439-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A. Kund
Paditës: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
I Paditur: SHOQERIA PERMBARIMORE "GENERAL DEBT COLLECTION" SH.P.K.
Palë e Tretë: MUSTAF BRECANI
Dt.regjistrimi: 21.04.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 21001-00438-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
BUJAR MUSTALI Kund
Paditës: BUJAR MUSTALI
I Paditur: MIMOZA MUSTALI
Dt.regjistrimi: 21.04.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00437-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ALTIN BASHLI Kund
Paditës: ALTIN BASHLI
I Paditur: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES TIRANE ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE SHKODER
Dt.regjistrimi: 21.04.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11118-00436-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
ANDI BOJNI Kund
Paditës: ANDI BOJNI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 21.04.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00435-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SKENDER SKENDERI Kund
Paditës: SKENDER SKENDERI
I Paditur: DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE
Dt.regjistrimi: 21.04.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00434-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
JONILA SHYTAJ Kund
Paditës: JONILA SHYTAJ
I Paditur: FONDI I SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETESOR
Dt.regjistrimi: 21.04.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11112-00433-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SOKOL KRASNIQI Kund
Paditës: SOKOL KRASNIQI
I Paditur: DANIELA KRASNIQI
Palë e Tretë: SHOQERIA "GENER 2" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 21.04.2021Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 85196 ceshtje  Faqe  prej 8520 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte