• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 81999 ceshtje  Faqe  prej 8200 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-00442-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
SOFOKLI PAPADHIMA Kund
Paditës: SOFOKLI PAPADHIMA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 29.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00441-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
PETRAQ NAKA Kund
Paditës: PETRAQ NAKA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA RAJONALE GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 29.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00440-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
PERLAT SHATRAFILI Kund
Paditës: PERLAT SHATRAFILI
I Paditur: HAMIDE SHATRAFILI (ISMAILI)
Dt.regjistrimi: 29.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00439-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
SINAN AHMETI Kund
Paditës: SINAN AHMETI
I Paditur: BASHKIA SARANDE ; Z.V.R.P.P. SARANDE
Palë e Tretë: SPIRO KASAJ ; XHEVAHIR HOXHA ; QIRJAKO GACO
Dt.regjistrimi: 29.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00438-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
ILIRJANA KAPEDANI Kund
Paditës: ILIRJANA KAPEDANI
I Paditur: SPIRO GURMA
Dt.regjistrimi: 29.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00437-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
AFRIM AGUSHI Kund
Paditës: AFRIM AGUSHI
I Paditur: PELLUMB SKENDULI ; STRAZIMIR BEQIRI ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 29.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00436-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
VEZIRE HUSHI dhe T
Paditës: KASTRIOT GURAJ ; VEZIRE HUSHI ; NATASHA CACANI ; SHPRESA METO
I Paditur: IRINI GURAJ ; ILIA GURAJ
Dt.regjistrimi: 29.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00435-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
KASTRIOT RAMA Kund
Paditës: KASTRIOT RAMA
I Paditur: AGIM HASANI ; LEFKOTHEA EKSARHO
Dt.regjistrimi: 29.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00434-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
RAZIE BOCI dhe T
Paditës: GUXIMTAR BOCI ; RAZIE BOCI ; CELJETA BOCI ; IRIDA BOCI ; ARMANDO HASANI
I Paditur: TELEVIZIONI KOMBETAR "KLAN"
Dt.regjistrimi: 28.05.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00433-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Pukë)
KOMUNITETI MYSLIMAN I SHQIPERISE (MYFTINIA PUKE) Kund
Paditës: KOMUNITETI MYSLIMAN I SHQIPERISE (MYFTINIA PUKE)
I Paditur: KESHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKES SE SHQIPERISE
Palë e Tretë: BASHKIA PUKE ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE SHKODER
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE SHKODER
Dt.regjistrimi: 28.05.2020Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 81999 ceshtje  Faqe  prej 8200 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte