• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Lista e Çështjeve të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 83281 ceshtje  Faqe  prej 8329 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-00930-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
NESTOR JONUZI Kund
Paditës: NESTOR JONUZI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; BASHKIA VLORE ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE
Dt.regjistrimi: 23.09.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00929-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "GORA" SH.P.K. Kund
Paditës: SHOQERIA "GORA" SH.P.K.
I Paditur: LUMTURI KARAJ ; MIRANDA MEREPEZA ; MAHMUDIE TUGU ; JALLDIZ ZHEGU ; MUHARREM KELLEZI
Dt.regjistrimi: 23.09.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00928-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
NAIM CANI Kund
Paditës: NAIM CANI
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN ; QENDRA E PERSONELIT REKRUTIMIT, PRANE MINISTRISE SE MBROJTJES ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 23.09.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00927-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
KESHILLI I QARKUT ELBASAN Kund
Paditës: KESHILLI I QARKUT ELBASAN
I Paditur: SHOQERIA "FRAN OIL" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 23.09.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00926-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
BESNIK KALIQI Kund
Paditës: BESNIK KALIQI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.regjistrimi: 23.09.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11118-00925-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ELTON YLLI Kund
Paditës: ELTON YLLI
I Paditur: PELLUMB DERVISHI
Dt.regjistrimi: 23.09.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-00924-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
SABRI KARAI Kund
Paditës: SABRI KARAI
I Paditur: BUJAR BOJA ; SANIJE KARAJ ; QAMILE SINANI ; HAXHI KARAI ; VEZIRE BAJRAMI ; HALIME MICI ; SHKELQIME CEKREZI (KARAI) ; VULE BRAMI ; NDERIM KARAI ; ARIANITA MUCA
Dt.regjistrimi: 23.09.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00923-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Durrës)
SADIK BERISHA Kund
Paditës: SADIK BERISHA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Palë e Tretë: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 23.09.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00922-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
BARDHYL IBRA
Kërkues: BARDHYL IBRA
Palë e Interesuar: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE DURRES ; ENKELEDI HAJRO ; DONALD XHELILI
Dt.regjistrimi: 23.09.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00921-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
SHOQERIA "ALBANIAN STEVEDORING COMPANY" SH.P.K. Kund
Paditës: SHOQERIA "ALBANIAN STEVEDORING COMPANY" SH.P.K.
I Paditur: SHOQERIA "EMS ALBANIA PORT OPERATOR" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 23.09.2020Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 83281 ceshtje  Faqe  prej 8329 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte