Kryetarë ndër vite

1.Frederik Nosi – Kryetar 1949 – 1951
2.Aranit Çela – Kryetar 1954 – 1958 – 1966
3.Kleanthi Koçi – Kryetar 1990 – 1992
4.Avni Shehu - Kryetar 1995 – 1999
5.Zef Brozi – Kryetar 1993 – 1995
6.Thimjo Kondi - Kryetar 2000 – 2008
7.Shpresa Beçaj - Kryetare 2008 – 2013
8.Xhezair Zaganjori – Kryetar 2013 – 2019 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte