Kolegji Civil

Trupat e përhershme

Trupi gjykues 1

Trupi gjykues 2

1

2

3

Ervin PUPE

Artur KALAJA

Albana BOKSI

Ervin PUPE

Asim VOKSHI

Sandër SIMONI

Trupë e veçantë

Trupi gjykues

1

2

3

Ervin PUPE

Sokol SADUSHI

Ilir PANDA

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte