Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 11710 ceshtje  Faqe  prej 1171 terma ne faqe  
Nr.Akti: 11243-01268-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
ELEZ DEMIRAJ Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-479  Dt.Vendimi: 24.04.2018
Paditës: ELEZ DEMIRAJ
I Paditur: MINISTRIA E MJEDISIT ; DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT PYJOR KUKES
Dt.regjistrimi: 16.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-01270-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
BUKURIE OSMAJ Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-486  Dt.Vendimi: 24.04.2018
Paditës: BUKURIE OSMAJ
I Paditur: DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR TROPOJE
Dt.regjistrimi: 16.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01260-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
KILI PRIFTI Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-478  Dt.Vendimi: 24.04.2018
Paditës: KILI PRIFTI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.regjistrimi: 16.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00817-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
ILIR KANANAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: ILIR KANANAJ
I Paditur: KANTIERI I NDERTIMIT DHE RIPARIMIT TE ANIJEVE/REPARTI USHTARAK NR.6022, PASHALIMAN VLORE
Palë e Tretë: AVOKATURA E SHTETIT, DEGA VLORE
Dt.regjistrimi: 11.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00830-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
SHOQERIA "DANI" SH.P.K Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "DANI" SH.P.K
I Paditur: DEGA DOGANORE BLLATE ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE
Dt.regjistrimi: 11.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00775-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
PERSONI FIZIK "FATMIRA FEJZULLA" Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: PERSONI FIZIK "FATMIRA FEJZULLA"
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, SARANDE ; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE
Dt.regjistrimi: 06.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00776-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
SHADIJE MUSTA dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: MEHDI MUSTA ; SHADIJE MUSTA
I Paditur: BASHKIA DURRES ; INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK PRANE BASHKISE DURRES ; SHOQERIA "AGE CO&CO" SH.P.K ; SHOQERIA "GURI & NDERTIM" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 06.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00739-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
MAJLINDA KOTARJA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: MAJLINDA KOTARJA
I Paditur: INSPEKTORIATI SHTETEROR SHENDETESOR, DEGA RAJONALE E QARKUT TIRANE, PRANE MSHMS TIRANE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 04.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01117-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "SAPONIA" D.D, SHOQERI E HUAJ Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-485  Dt.Vendimi: 13.04.2018
Paditës: SHOQERIA "SAPONIA" D.D, SHOQERI E HUAJ
I Paditur: RIDVAN HOTI, SUBJEKT FIZIK, RREGJISTRUAR ME EMRIN TREGTAR "PROCHEM"
Palë e Tretë: DREJTORIA E PERGJITHSHME E PRONESISE INDUSTRIALE ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE
Dt.regjistrimi: 03.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01121-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
SHOQERIA "BANKERS PETROLEUM ALBANIA" LTD Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-484  Dt.Vendimi: 24.04.2018
Paditës: SHOQERIA "BANKERS PETROLEUM ALBANIA" LTD
I Paditur: SHPETIM BUZI ; FETAH BUZI ; HIQMETE MULLAJ BUZI ; BAJAME RUKO (BUZI) ; LIRI CARGA (BUZI) ; FAHRIJE DASHI (BUZI) ; ISA HATIJA ; EDMOND HATIJA ; LEFTERI BEQARI (HATIJA) ; LUMTURI ZEQO
Dt.regjistrimi: 03.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 11710 ceshtje  Faqe  prej 1171 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte