Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 12622 ceshtje  Faqe  prej 1263 terma ne faqe  
Nr.Akti: 31003-00466-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Korce)
LULEZIM KREKA dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BASHKIA MALIQ
Palë e Tretë: KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
I Paditur: BUJAR SALIANJI ; LULEZIM KREKA ; PERPARIM BASHLLARI ; BEDRI BASHLLARI
Dt.regjistrimi: 19.06.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00400-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "KLAN" SH.A dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: MYRTEZA MYFTARI
I Paditur: SHOQERIA "KLAN" SH.A ; SHOQERIA "PANORAMA GROUP" SH.A ; SHOQERIA "FOCUS MEDIA NEWS" SH.P.K
Palë e Tretë: MERSIN SPAHO
Dt.regjistrimi: 15.06.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31001-00401-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "TABACCO HOLDING GROUP" SH.P.K Kund
Nr.Vendimi: 00-2020-154  Dt.Vendimi: 26.06.2020
Paditës: SHOQERIA "TABACCO HOLDING GROUP" SH.P.K
I Paditur: DEGA E DOGANES TIRANE ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 15.06.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00402-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
ENDRIT DIDA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: ENDRIT DIDA
I Paditur: MINISTRIA E DREJTESISE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 15.06.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00388-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
AFRIM VATHI dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SADIK IBRAHIMI
I Paditur: AFRIM VATHI ; ALI VATHI ; HYSNI VATHI ; BESMIR KARAJ ; NEIM KARAJ
Palë e Tretë: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES KRUJE
Dt.regjistrimi: 12.06.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00394-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
KESHILLI I LARTE I PROKURORISE
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: TOM DEDAJ
I Paditur: KESHILLI I LARTE I PROKURORISE
Dt.regjistrimi: 12.06.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00377-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
ERISELDA LESKAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: ERISELDA LESKAJ
I Paditur: KUVENDI I REPUBLIKES SE SHQIPERISE
Dt.regjistrimi: 09.06.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31001-00365-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
BESNIK GJANA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BESNIK GJANA
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE DURRES (D.R.T. DURRES) ; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR (D.A.T.) PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE DHE EKONOMISE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 03.06.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00359-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
GENTIAN ZERA
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: GENTIAN ZERA
Palë e Tretë: BASHKIA SARANDE
Dt.regjistrimi: 02.06.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00329-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
FERDINAND RUMBULLAKU Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: FERDINAND RUMBULLAKU
I Paditur: BASHKIA TIRANE, NJESIA ADMINISTRATIVE KRRABE ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE TIRANA RURALE 1
Dt.regjistrimi: 29.05.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 12622 ceshtje  Faqe  prej 1263 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte