Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 15096 ceshtje  Faqe  prej 1510 terma ne faqe  
Nr.Akti: 31003-00322-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SALI SELIMAJ dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SALI SELIMAJ ; AGRON AVDIAJ ; ARTAN KUCANA ; IBRAHIM DEMIRAJ ; SAMI ISMALAJ ; LINDITA KUCANA ; ELISJANA SELIMAJ ; GENT SELIMAJ ; GEZIM SELIMAJ ; KELMEND SELIMAJ ; SAJMIR SELIMAJ ; SHERIF MALSIA ; ALBAN SELIVRADA ; FATJON ISMALAJ ; ALI SELIVRADA ; HAXHI VATOCI ; ARDENIS SELIMAJ ; SHKELZEN METALIAJ ; KLODJAN ISMALAJ ; ERVIS SELIMAJ ; VALDRIN SELIMAJ ; ARDIAN SELIMI ; ALFRED SELIMAJ ; SALI SELIMAJ ; ERENIK SELIMAJ ; ARMAND SELIMI ; FLORANT METALIAJ ; SHOQATA TOKA "SHOQATA PER RUAJTJEN DHE MBROJTJEN E ALPEVE SHQIPTARE"
I Paditur: MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE ; AGJENCIA KOMBETARE E MJEDISIT ; MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT ; KESHILLI KOMBETAR I TERRITORIT DHE AGJENCIA E ZHVILLIMIT TE TERRITORIT ; SHOQERIA "GENER 2" SH.P.K ; KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE ; SHOQERIA "DRAGOBIA ENERGY" SH.P.K ; AGJENCIA KOMBETARE E ZONAVE TE MBROJTURA
Dt.regjistrimi: 02.07.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00748-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
DRITAN MILOTI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: DRITAN MILOTI
I Paditur: MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCES ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E ARKIVAVE
Palë e Tretë: URDHERI I FARMACISTEVE TE SHQIPERISE
Dt.regjistrimi: 01.07.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00743-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
BEKIM CENAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BEKIM CENAJ
I Paditur: MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCES ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E ARKIVAVE
Palë e Tretë: URDHERI I FARMACISTEVE TE SHQIPERISE
Dt.regjistrimi: 01.07.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00742-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "PLUS COMMUNICATION" SH.A Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "PLUS COMMUNICATION" SH.A
I Paditur: UJESJELLES DURRES SH.A
Dt.regjistrimi: 30.06.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00732-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
TATJANA KARARAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: TATJANA KARARAJ
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE FIER
Dt.regjistrimi: 25.06.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00719-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
PETRAQ NEDELKO Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: PETRAQ NEDELKO
I Paditur: SHOQERIA "REKON" SH.P.K ; SHOQERIA "USHINA" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 24.06.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00301-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
JAZO SINANI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: JAZO SINANI
I Paditur: FONDACIONI AMERIKAN I ZHVILLIMIT ; BASHKIA VLORE ; SHOQERIA ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR "ALB STAR"
Palë e Tretë: AVOKATURA E SHTETIT DREJTORIA RAJONALE VLORE ; MINISTRI I ARSIMIT, SPORTEVE DHE RINISE TIRANE
Dt.regjistrimi: 21.06.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00297-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
PRANVERA GJANA (KLLOMOLLARI) Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: PRANVERA GJANA (KLLOMOLLARI)
I Paditur: DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE
Dt.regjistrimi: 18.06.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90600-00688-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ZYRA ISLAMAJ dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: ZYRA ISLAMAJ ; GEZIM ISLAMAJ ; ALFRIDA ISLAMAJ ; ALGEZA ISLAMAJ ; ALEDIO ISLAMAJ
Dt.regjistrimi: 16.06.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 71000-00486-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
RAKIBE KREKAS (QYTA) dhe T
Nr.Vendimi: 00-2021-447  Dt.Vendimi: 29.06.2021
Kërkues: RAKIBE KREKAS (QYTA) ; BITIJE HYSI (QYTA)
Dt.regjistrimi: 16.06.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 15096 ceshtje  Faqe  prej 1510 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte