Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 10735 ceshtje  Faqe  prej 1074 terma ne faqe  
Nr.Akti: 11243-02501-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
AVOKATURA E SHTETIT Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1370  Dt.Vendimi: 20.07.2017
Paditës: AVOKATURA E SHTETIT
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; HASAN GABA ; MUIME GABA ; HASIME MAHMUTI (GABA) ; MANUSHAQE GABA ; XHEVAIR GABA ; BEQIR GABA ; SAME GJYLI (GABA) ; HAMZA GABA
Dt.regjistrimi: 19.07.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02500-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
BASHKIA SARANDE Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BASHKIA SARANDE
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE ; BELUL IBRAHIMI
Dt.regjistrimi: 18.07.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02411-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
FREDI PLAKU dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: KATE DEVIJA ; PIRO DEVIJA ; ARISTIR DEVIJA ; MIRANDA PRIFTI (DEVIJA) ; THEMI DEVIJA ; NAUNKE DIMO (DEVIJA) ; SOFIE KOLA (DEVIJA) ; RAPI DEVIJA ; ANA SEMEA (DEVIJA) ; ARQILE DEVIJA ; THOMA DEVIJA ; PANDELI DEVIJA ; FREDI PLAKU
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE
Palë e Tretë: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE ; LAME SHKURTI ; FLORIKA GJIKA (SHKURTI) ; MARJANA MECO (SHKURTI) ; YLLI SHKURTI ; GEZIM SHKURTI
Dt.regjistrimi: 13.07.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02343-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Tiranë)
ORNELA HUTA dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: MAKBULE HUTA ; ORNELA HUTA ; MIMOZA BEQIRI ; IRMA KULHEKU ; QANIJE HUTA ; LULZIM HUTA ; MUSTAFA HUTA ; LINDITA PEZA ; GEZIM HUTA ; SADIK BEJLERI ; SAIMIR HUTA ; BEDRIJE HUTA ; GAZMEND HUTA ; YLLI HUTA ; BUJAR HUTA ; ADRIAN BOLETINI ; MELISA HUQI (BOLETINI) ; NAFIJE SESERI (SPAHIU) ; DESHIRA KOMTI (SPAHIU) ; MYZEJEN KOCI (SPAHIU)
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.regjistrimi: 10.07.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02349-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "AUTO FRANCE LUBRICANTS" SH.A Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "AUTO FRANCE LUBRICANTS" SH.A
I Paditur: SHOQERIA "AREN 2003" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 10.07.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02337-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
DHIMITER DINAKU Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1366  Dt.Vendimi: 14.07.2017
Paditës: DHIMITER DINAKU
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Palë e Tretë: LEFTERI SHKEMBI ; SIKA CIKO ; THOMA DINAKU ; DAFINA NUSHI ; LILI DINAKU ; JORGJI DINAKU ; SPIRO DINAKU ; STEFANI PECINI
Dt.regjistrimi: 10.07.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-02341-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PETRIT KOSHAJ Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1314  Dt.Vendimi: 14.07.2017
Paditës: PETRIT KOSHAJ
I Paditur: MINISTRIA E DREJTESISE ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 10.07.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01910-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
DITAR BERBERI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: DITAR BERBERI
I Paditur: SHOQERIA "TIRANA PARKING"
Dt.regjistrimi: 07.07.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01911-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
ORSID PIRANI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: ORSID PIRANI
I Paditur: SHOQERIA "VITRINA" SH.P.K ; MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 07.07.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01897-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
MEHMET MERLIKA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: MEHMET MERLIKA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE
Dt.regjistrimi: 05.07.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 10735 ceshtje  Faqe  prej 1074 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte