Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 10178 ceshtje  Faqe  prej 1018 terma ne faqe  
Nr.Akti: 31003-01234-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
BUJAR GOGA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BUJAR GOGA
I Paditur: AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE, TIRANE
Dt.regjistrimi: 05.05.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01538-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
MRI LEKAJ dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SIMON IVANAJ ; LULA NIKA (IVANAJ) ; FRANC IVANAJ ; GJOK QUSHKU ; DOLOREZA MARASHI ; NIKOLL IVANAJ ; GJYSTE IVANAJ ; MRI LEKAJ
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE SHKODER
Palë e Tretë: FLORA IVANAJ ; GJELINA QUSHKAJ (IVANAJ)
Dt.regjistrimi: 04.05.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01530-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
ARTEMISI GJINI Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-650  Dt.Vendimi: 12.05.2017
Paditës: ARTEMISI GJINI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE, TIRANE
Palë e Tretë: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 02.05.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01487-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR, MYFTINIA DURRES Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR, MYFTINIA DURRES
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; SHOQERIA "MR INTERNACIONAL" SH.P.K ; SHOQERIA "NATO" SH.P.K ; BASHKIA SHIJAK ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 28.04.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01115-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
XHELIL SEFERAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: XHELIL SEFERAJ
I Paditur: DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DIBER ; MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCES TIRANE ; BASHKIA DIBER
Dt.regjistrimi: 27.04.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11211-01419-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AGJENSIA PER ZHVILLIM BUJQESOR DHE RURAL Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-649  Dt.Vendimi: 12.05.2017
Paditës: AGJENSIA PER ZHVILLIM BUJQESOR DHE RURAL
I Paditur: SHOQERIA "ALELON" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 25.04.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-01383-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
MATILDE BEGEJA Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-664  Dt.Vendimi: 16.05.2017
Paditës: MATILDE BEGEJA
I Paditur: THOMA PRIFTI ; AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT ; HERMA LEZHJA (PJOLLAJ) ; KATALDI LEZHJA ; BRUNO LEZHJA ; ANGERLINA LEZHJA
Palë e Tretë: KRISTINA JAKOVA ; VALBONA JAKOVA ; TAMARA JAKOVA ; MIROSH JAKOVA ; TEUTA JAKOVA ; AMATUS JAKOVA ; EBRO JAKOVA ; ALMA FETIJA ; KUJTIM VOKSHI ; ENRIK VOKSHI ; ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE
Dt.regjistrimi: 21.04.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01216-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "TELEKOM ALBANIA" SH.A (ISH - ALBANIAN MOBILE COMUNICATIONS SH.A) Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
I Paditur: SAJMIR PASHAJ
Paditës: SHOQERIA "TELEKOM ALBANIA" SH.A (ISH - ALBANIAN MOBILE COMUNICATIONS SH.A)
Dt.regjistrimi: 13.04.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01207-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AGJENCIA PER ZHVILLIMIN BUJQESOR DHE RURAL Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-648  Dt.Vendimi: 12.05.2017
Paditës: AGJENCIA PER ZHVILLIMIN BUJQESOR DHE RURAL
I Paditur: SHOQERIA "HALFA" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 12.04.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01210-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
MRIJE ARA (CUNI) Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: MRIJE ARA (CUNI)
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER
Dt.regjistrimi: 12.04.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 10178 ceshtje  Faqe  prej 1018 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte