Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 11887 ceshtje  Faqe  prej 1189 terma ne faqe  
Nr.Akti: 31003-01476-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
GEZIM TOSKA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: GEZIM TOSKA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 13.06.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01450-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
BASHKIM SALILLARI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BASHKIM SALILLARI
I Paditur: REPARTI USHTARAK NR. 6670, QENDRA E PERSONEL REKRUTIMIT ; MINISTRIA E MBROJTJES ; INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES
Palë e Tretë: INSTITUTI I GJEOGRAFISE DHE INFRASTRUKTURES USHTARAKE ; REPARTI USHTARAK NR. 1001, KOMANDA E FORCES SE BASHKUAR
Dt.regjistrimi: 12.06.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01347-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
GANI LAMI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: GANI LAMI
I Paditur: AGJENSIA PER TRAJTIMIN E PRONAVE
Dt.regjistrimi: 05.06.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01350-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
ALBANO CEPELE Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: ALBANO CEPELE
I Paditur: KESHILLI I LARTE I DREJTESISE ; ZYRA E ADMINISTRIMIT TE BUXHETIT GJYQESOR ; GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR SHKODER
Dt.regjistrimi: 05.06.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01739-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
SHOQERIA "BINAJ 2003" SH.P.K. Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-796  Dt.Vendimi: 14.06.2018
Paditës: SHOQERIA "BINAJ 2003" SH.P.K.
I Paditur: SHOQERIA "VOLALBA" SH.P.K. ; SHOQERIA PERMBARIMORE "JUS" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 31.05.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-01706-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Nr.Vendimi: 00-2018-630  Dt.Vendimi: 31.05.2018
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.regjistrimi: 25.05.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-01707-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Nr.Vendimi: 00-2018-647  Dt.Vendimi: 31.05.2018
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.regjistrimi: 25.05.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-01708-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Nr.Vendimi: 00-2018-693  Dt.Vendimi: 13.06.2018
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.regjistrimi: 25.05.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01716-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
ASTRIT ISLAMAJ Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-792  Dt.Vendimi: 14.06.2018
Paditës: ASTRIT ISLAMAJ
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURISE VLORE
Dt.regjistrimi: 25.05.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01684-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHYQYRI FJOLLA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHYQYRI FJOLLA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 24.05.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 11887 ceshtje  Faqe  prej 1189 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte