Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 10964 ceshtje  Faqe  prej 1097 terma ne faqe  
Nr.Akti: 11243-03274-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SUELA SHPUZA Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-2030  Dt.Vendimi: 25.10.2017
Paditës: SUELA SHPUZA
I Paditur: DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR, PRANE MTI, TIRANE ; DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR, SHKODER
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 20.10.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03153-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
ENVER SHEHU Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1974  Dt.Vendimi: 17.10.2017
Paditës: ENVER SHEHU
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT ; ABEDIN DEMIRAJ ; RUMI DEMIRAJ ; SADIK DEMIRAJ
Dt.regjistrimi: 09.10.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03158-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
ILIA KOCO Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1977  Dt.Vendimi: 17.10.2017
Paditës: ILIA KOCO
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 09.10.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03159-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
SUZANA ISUFAJ Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1973  Dt.Vendimi: 17.10.2017
Paditës: SUZANA ISUFAJ
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE ; BASHKIA SARANDE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 09.10.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03164-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
QAKO THOMA dhe T
Nr.Vendimi: 00-2017-1975  Dt.Vendimi: 17.10.2017
Paditës: VASILLAQ THOMA ; QAKO THOMA
I Paditur: AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE ; ARIAN JOSIFI ; MIRANDA JOSIFI ; NIKOLETA JOSIFI ; PANDORA JOSIFI ; ELVIRA JOSIFI ; LIDA JOSIFI (SULI) ; TEUTA NURCE ; VITORI JOSIFI ; MIMOZA JOSIFI ; MAGDALENA JOSIFI
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 09.10.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03140-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Durrës)
NURIJE SHEHI Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1972  Dt.Vendimi: 10.10.2017
Paditës: NURIJE SHEHI
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 06.10.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03125-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
DRITAN KONDI Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1976  Dt.Vendimi: 10.10.2017
Paditës: DRITAN KONDI
I Paditur: SOFOKLI PAPADHIMA ; QIRJAKO PAPADHIMA ; IZMINI PAPADHIMA ; KRISANTHI PAPADHIMA (KRISANTHIPI THOMAGJINI) ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 05.10.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03122-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Tiranë)
RAMAZAN KULLAJ Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1842  Dt.Vendimi: 10.10.2017
Paditës: RAMAZAN KULLAJ
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; PAQIZE GJINALI (BEGA) ; LUMTURI GJASHTA (BEGA) ; GEZIM BEGA ; MEHMET BEGA ; SHPETIM BEGA ; BESNIK BEGA ; HATIXHE ROSHI (BEGA) ; NEXHMIJE AFAJANI (BEGA) ; LIRIJE BEGA ; ALTIN BEGA ; IRIS BROJAJ (BEGA) ; IRIDA SPAHIU (BEGA) ; LEJLA BAHOLLI (HUTA) ; BUJAR HUTA ; SHEMSEDIN HUTA ; AGIM BEGA
Dt.regjistrimi: 05.10.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03094-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE dhe T
Nr.Vendimi: 00-2017-2031  Dt.Vendimi: 25.10.2017
Paditës: KESHILLI I MINISTRAVE ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE ; SILVANA NACI ; GENTI HAMZARAJ ; ANILA HAMZARAJ ; KEVIN HAMZARAJ ; ALBER AVXHI ; ETLEVA TOMORRI
Dt.regjistrimi: 04.10.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03080-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
DHIMITER STRATI Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1837  Dt.Vendimi: 10.10.2017
Paditës: DHIMITER STRATI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES (ISH AKKP)
Dt.regjistrimi: 03.10.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 10964 ceshtje  Faqe  prej 1097 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte