Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 17825 ceshtje  Faqe  prej 1783 terma ne faqe  
Nr.Akti: 61006-00256-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Pogradec)
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR POGRADEC
Dt.regjistrimi: 26.04.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 30003-00117-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
MERXHAN QERIMAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: MERXHAN QERIMAJ
I Paditur: REMIGJOI LACA
Dt.regjistrimi: 07.04.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61014-00230-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
Nr.Vendimi: 00-2022-403  Dt.Vendimi: 26.04.2022
Palë e Interesuar: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 06.04.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61007-00219-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
AGIM GJOKA
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: AGIM GJOKA
Palë e Interesuar: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE LEZHE
Dt.regjistrimi: 04.04.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 35005-00112-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
SHOQERIA "MC NETWORKING" SH.P.K Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "MC NETWORKING" SH.P.K
I Paditur: KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK ; SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" (OSHEE) SH.A
Dt.regjistrimi: 01.04.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 30002-00114-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
INSPEKTORIATI SHTETEROR SHENDETESOR dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: DORJAN SHEHU
I Paditur: INSPEKTORIATI SHTETEROR SHENDETESOR
Dt.regjistrimi: 01.04.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61004-00201-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Krujë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR KRUJE
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Person nën Hetim: SAIMIR KUCI
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR KRUJE
Dt.regjistrimi: 30.03.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61007-00200-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Tiranë)
ROBERT ISAKU
Nr.Vendimi: 00-2022-378  Dt.Vendimi: 21.04.2022
Kërkues: ROBERT ISAKU
Dt.regjistrimi: 30.03.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61014-00193-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kukës)
Nr.Vendimi: 00-2022-379  Dt.Vendimi: 21.04.2022
Kërkues: MUSTAF GASHI
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR KUKES
Dt.regjistrimi: 29.03.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 55321-00194-00-2022  (Ardhur prej: )
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
I Pandehuri: GEZIM ALLKUSHI ; SAIMIR MECE
Dt.regjistrimi: 29.03.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 17825 ceshtje  Faqe  prej 1783 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte