Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 9603 ceshtje  Faqe  prej 961 terma ne faqe  
Nr.Akti: 11243-03966-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
EDMIRA BABAJ dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: DRITAN BABAJ ; EDMIRA BABAJ
I Paditur: FONDI BESA ; PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT BRAHIM MUCA
Dt.regjistrimi: 13.12.2016Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-02325-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
SADUSH MUKA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SADUSH MUKA
I Paditur: ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME BERAT ; ZENI QEPA ; PELLUMBESHA QEPA ; ELIVERTA QEPA ; FATJON QEPA ; SHERINA KORONA ; KOLDIAN KORONA ; ELONA KORONA
Palë e Tretë: HAKI CAKO ; HENA QEPA ; ZANI MUHELLARI
Dt.regjistrimi: 07.12.2016Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03918-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Krujë)
BESIM ILJAZI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BESIM ILJAZI
I Paditur: RAMADAN ILJAZI ; ADEM ILJAZI ; HYSNI ILJAZI ; KUJTIM ILJAZI ; AGIM ILJAZI ; HYLE ILJAZI ; MIMOZA ILJAZI ; EDUART LUKA ; MARIE LUKA ; MERIKLAN LUKA ; AUREL LUKA ; RASIM HALILI ; MARTIN SHOTA ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KRUJE
Dt.regjistrimi: 07.12.2016Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11111-03854-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
FATIME HOXHA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: FATIME HOXHA
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; BASHKIA TIRANE ; MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT ; AVOKATURA E SHTETIT
Palë e Tretë: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE
Dt.regjistrimi: 01.12.2016Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03856-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
KADRI DEMNERI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: KADRI DEMNERI
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 01.12.2016Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11111-03746-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
VLADIMIR VARFI Kund
Nr.Vendimi: 00-2016-3216  Dt.Vendimi: 14.12.2016
Paditës: VLADIMIR VARFI
I Paditur: MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISE DHE SIPERMARRJES TIRANE
Palë e Interesuar: ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT VLORE
Dt.regjistrimi: 21.11.2016Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11242-03735-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Dibër)
SHINE SHEHU Kund
Nr.Vendimi: 00-2016-2948  Dt.Vendimi: 22.11.2016
Paditës: SHINE SHEHU
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER
Dt.regjistrimi: 18.11.2016Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03713-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Shkodër)
NDOC MOLLA dhe T
Nr.Vendimi: 00-2016-2951  Dt.Vendimi: 22.11.2016
Paditës: PJETER MOLLA ; SIMON MOLLA ; EJLL DODA ; HILE DODA ; PREKE RRETHI ; NDOC MOLLA
I Paditur: KOMUNA BUSHAT ; AGJENSIA E MJEDISIT PRANE PREFEKTURES SHKODER ; EDOARDO RROTANI
Palë e Tretë: SHOQERIA "ZOO - AL BUSHATI" SH.P.K (SHOQERIA DIZOTTI SH.P.K)
Dt.regjistrimi: 17.11.2016Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11211-03667-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "EIPNBB91" SH.P.K Kund
Nr.Vendimi: 00-2016-2957  Dt.Vendimi: 22.11.2016
I Paditur: VALENTINA MATAJ ; HENRI MATAJ ; DANIELA MATAJ ; SHOQERIA HUAMARRESE NE ADMINISTRIM ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE
Paditës: SHOQERIA "EIPNBB91" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 15.11.2016Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03669-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
DRITA XHAFERI dhe T
Nr.Vendimi: 00-2016-2950  Dt.Vendimi: 22.11.2016
Paditës: ZAMIR FATUSHA ; ALMA FATUSHA ; ESAT HAVANI ; VASFIJE HAVANI ; DRITA XHAFERI
I Paditur: PERMBARUESI PRIVAT ANDREA BACI
Palë e Tretë: SHOQERIA "PRO CREDIT BANK", DEGA SHKODER
Dt.regjistrimi: 15.11.2016Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 9603 ceshtje  Faqe  prej 961 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte