Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 11961 ceshtje  Faqe  prej 1197 terma ne faqe  
Nr.Akti: 31003-02349-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
LEFTER CANAJ dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
I Paditur: LEFTER CANAJ ; HELIDON XHINDI ; STUDIO PERMBARIMORE "L.D.C"
Palë e Tretë: RAZIE SARACI
Paditës: QENDRA E PUBLIKIMEVE ZYRTARE
Dt.regjistrimi: 08.10.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02583-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
BASHKIA URA VAJGURORE Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-913  Dt.Vendimi: 25.09.2018
Paditës: BASHKIA URA VAJGURORE
I Paditur: PERSONI FIZIK, Z. GENTIAN ISMAILI
Dt.regjistrimi: 18.09.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02543-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Dibër)
GJERGJ BUCAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: GJERGJ BUCAJ
I Paditur: BASHKIA DIBER
Dt.regjistrimi: 14.09.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02491-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
KEVIN GUGUSHI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: KEVIN GUGUSHI
I Paditur: ADRIAN GUGUSHI ; AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE TIRANE
Dt.regjistrimi: 13.09.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-02083-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
ALI TAFILI
Nr.Vendimi: 00-2018-958  Dt.Vendimi: 25.09.2018
Kërkues: ALI TAFILI
Dt.regjistrimi: 13.09.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-02072-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
SHOQERIA "IRLA" SH.P.K dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "IRLA" SH.P.K ; SHOQERIA "FUTURE TELECOM" SH.P.K ; SHOQERIA "BERNET" SH.P.K ; PERSONI FIZIK EDUARD AZIZOLLI ; PERSONI FIZIK SHABAN MERKAJ
I Paditur: KESHILLI I BASHKISE BERAT ; BASHKIA BERAT
Dt.regjistrimi: 12.09.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31001-01930-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A
I Paditur: BASHKIA KUCOVE ; KESHILLI I BASHKISE KUCOVE
Dt.regjistrimi: 04.09.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01897-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
MIRANDA ZAHAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: MIRANDA ZAHAJ
I Paditur: ELMAZE STURCE ; KARAFIL STURCE ; KRENAR META ; LEDJAN META
Palë e Tretë: AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE NDERTIMEVE INFORMALE DURRES ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 03.09.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01896-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
FADIL HOXHA Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-956  Dt.Vendimi: 25.09.2018
Paditës: FADIL HOXHA
I Paditur: KOMUNA ISHEM
Dt.regjistrimi: 03.09.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02275-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AGIM CAKO
Nr.Vendimi: 00-2018-900  Dt.Vendimi: 12.09.2018
Kërkues: AGIM CAKO
Dt.regjistrimi: 27.07.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 11961 ceshtje  Faqe  prej 1197 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte