Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 9983 ceshtje  Faqe  prej 999 terma ne faqe  
Nr.Akti: 11243-01530-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
ARTEMISI GJINI Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-650  Dt.Vendimi: 12.05.2017
Paditës: ARTEMISI GJINI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE, TIRANE
Palë e Tretë: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 02.05.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11211-01419-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AGJENSIA PER ZHVILLIM BUJQESOR DHE RURAL Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-649  Dt.Vendimi: 12.05.2017
Paditës: AGJENSIA PER ZHVILLIM BUJQESOR DHE RURAL
I Paditur: SHOQERIA "ALELON" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 25.04.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-01383-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
MATILDE BEGEJA Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-664  Dt.Vendimi: 16.05.2017
Paditës: MATILDE BEGEJA
I Paditur: THOMA PRIFTI ; AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT ; HERMA LEZHJA (PJOLLAJ) ; KATALDI LEZHJA ; BRUNO LEZHJA ; ANGERLINA LEZHJA
Palë e Tretë: KRISTINA JAKOVA ; VALBONA JAKOVA ; TAMARA JAKOVA ; MIROSH JAKOVA ; TEUTA JAKOVA ; AMATUS JAKOVA ; EBRO JAKOVA ; ALMA FETIJA ; KUJTIM VOKSHI ; ENRIK VOKSHI ; ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE
Dt.regjistrimi: 21.04.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01207-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AGJENCIA PER ZHVILLIMIN BUJQESOR DHE RURAL Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-648  Dt.Vendimi: 12.05.2017
Paditës: AGJENCIA PER ZHVILLIMIN BUJQESOR DHE RURAL
I Paditur: SHOQERIA "HALFA" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 12.04.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01200-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SADETE CENI Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-511  Dt.Vendimi: 19.04.2017
Paditës: SADETE CENI
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER
Dt.regjistrimi: 10.04.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00803-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
LAZIM XHAFA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: LAZIM XHAFA
I Paditur: YLLKA SINAMETA ; KIMETE ABDIAJ ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES
Dt.regjistrimi: 04.04.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00813-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
AGJENSIA E ZHVILLIMIT BUJQESOR DHE RURAL Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: AGJENSIA E ZHVILLIMIT BUJQESOR DHE RURAL
I Paditur: SHOQERIA "FERLUT" SH.A
Dt.regjistrimi: 04.04.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01063-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR, MYFTINIA DURRES Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-367  Dt.Vendimi: 07.04.2017
Paditës: KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR, MYFTINIA DURRES
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; FATMIRE KAU ; EDVINA KAU ; GEZIM KAU ; FLUTURA SHABA ; RUZHDI DOMI ; DESHIRA MILAQI ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 03.04.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01069-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
MUHAMET HERSI Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-369  Dt.Vendimi: 07.04.2017
Paditës: MUHAMET HERSI
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 03.04.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00961-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MIKRO CREDIT ALBANIA" SH.A. Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-353  Dt.Vendimi: 29.03.2017
Paditës: SHOQERIA "MIKRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
I Paditur: SHERBIMI PERMBARIMOR "FLASH" SH.P.K.
Palë e Tretë: ARMANDO LEKA
Dt.regjistrimi: 27.03.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 9983 ceshtje  Faqe  prej 999 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte