Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 11477 ceshtje  Faqe  prej 1148 terma ne faqe  
Nr.Akti: 11243-00528-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Durrës)
SHAHIN DYLI Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-180  Dt.Vendimi: 20.02.2018
Paditës: SHAHIN DYLI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 14.02.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00507-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
FANIE GOGA (PERRIU) dhe T
Nr.Vendimi: 00-2018-181  Dt.Vendimi: 20.02.2018
Paditës: LIRIE PERRIU ; FANIE GOGA (PERRIU)
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE
Dt.regjistrimi: 13.02.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11118-00486-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PERPARIM BUFI dhe T
Nr.Vendimi: 00-2018-183  Dt.Vendimi: 20.02.2018
Paditës: BASHKIM BUFI ; XHEVAHIRE BUFI ; PERPARIM BUFI
I Paditur: MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME ; DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT ELBASAN ; KOMISARIATI I POLICISE PEQIN
Dt.regjistrimi: 09.02.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00463-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SKENDER KOCI dhe T
Nr.Vendimi: 00-2018-182  Dt.Vendimi: 20.02.2018
Paditës: ARTAN XHAVARA ; GJERGJI UJKA ; LUIGJ VATHI ; ADEM CANI ; PETRIT KACI ; SKENDER KOCI
I Paditur: ENTI KOMBETAR I BANESAVE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 06.02.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00452-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Durrës)
XHORXHI KARAJ Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-175  Dt.Vendimi: 20.02.2018
Paditës: XHORXHI KARAJ
I Paditur: OSMAN BASHA ; VEHIBE BASHA ; SUELA BASHA ; DIANA BASHA ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 05.02.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00455-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Durrës)
RENATA GJOKA dhe T
Nr.Vendimi: 00-2018-179  Dt.Vendimi: 20.02.2018
Paditës: LUIGJ GJOKA ; GERLADINA GJOKA ; RENATA GJOKA
I Paditur: SILVANA LEKA ; DAVID LEKA ; DHURATA MAGJISTARI ; MARTIN MAGJISTARI ; MIGUEL MAGJISTARI ; ELIN MAGJISTARI ; KIMETE GJOKA ; FELLENXA KOCI ; MERUSHE HAXHIU ; MAKSIM HAXHIU ; XHENI HAXHIU (AGOVI) ; LUMTURI XHABIJA ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 05.02.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00252-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
ALBANO CEPELE Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: ALBANO CEPELE
I Paditur: KESHILLI I LARTE I DREJTESISE ; ZYRA E ADMINISTRIMIT TE BUXHETIT GJYQESOR ; GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR SHKODER
Dt.regjistrimi: 30.01.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00283-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
LLAMBRO KASHTA Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-178  Dt.Vendimi: 20.02.2018
Paditës: LLAMBRO KASHTA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.regjistrimi: 22.01.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00267-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
DRITAN ALIA Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-177  Dt.Vendimi: 20.02.2018
Paditës: DRITAN ALIA
I Paditur: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A. ; AVNI LUZI ; SABRIJE LUZI
Palë e Tretë: ZYRA PERMBARIMORE "FS" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 22.01.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00164-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
BASHKIA SHKODER Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BASHKIA SHKODER
Palë e Tretë: KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT
I Paditur: MARASH MACI
Dt.regjistrimi: 19.01.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 11477 ceshtje  Faqe  prej 1148 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte