Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 10506 ceshtje  Faqe  prej 1051 terma ne faqe  
Nr.Akti: 11243-02501-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
AVOKATURA E SHTETIT Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1370  Dt.Vendimi: 20.07.2017
Paditës: AVOKATURA E SHTETIT
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; HASAN GABA ; MUIME GABA ; HASIME MAHMUTI (GABA) ; MANUSHAQE GABA ; XHEVAIR GABA ; BEQIR GABA ; SAME GJYLI (GABA) ; HAMZA GABA
Dt.regjistrimi: 19.07.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02337-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
DHIMITER DINAKU Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1366  Dt.Vendimi: 14.07.2017
Paditës: DHIMITER DINAKU
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Palë e Tretë: LEFTERI SHKEMBI ; SIKA CIKO ; THOMA DINAKU ; DAFINA NUSHI ; LILI DINAKU ; JORGJI DINAKU ; SPIRO DINAKU ; STEFANI PECINI
Dt.regjistrimi: 10.07.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-02341-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PETRIT KOSHAJ Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1314  Dt.Vendimi: 14.07.2017
Paditës: PETRIT KOSHAJ
I Paditur: MINISTRIA E DREJTESISE ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 10.07.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01804-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
KESHILLI I QARKUT VLORE Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
I Paditur: ANESTI DHIMOJANI ; RENATO XHINDOLE
Paditës: KESHILLI I QARKUT VLORE
Dt.regjistrimi: 29.06.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01760-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
ALBERT PJETRI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: ALBERT PJETRI
I Paditur: TAFIL TAFILI ; NEXHMIJE TAFILI ; EDMOND TAFILI ; VALBONA TAFILI ; RUDINA TAFILI ; FESTIM TAFILI ; ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KURBIN
Palë e Tretë: ZYRA E ADMINISTRIMIT DHE E MBROJTJES SE TOKES KURBIN
Dt.regjistrimi: 27.06.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 43000-02164-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "GJO SPA POWER" SH.P.K Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1313  Dt.Vendimi: 12.07.2017
Paditës: SHOQERIA "GJO SPA POWER" SH.P.K
I Paditur: SHOQERIA "FATJON" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 23.06.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02106-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Tiranë)
HYSEN VAROSHI Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1368  Dt.Vendimi: 12.07.2017
Paditës: HYSEN VAROSHI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.regjistrimi: 19.06.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02088-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Durrës)
KASTRIOT GURRA Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1365  Dt.Vendimi: 12.07.2017
Paditës: KASTRIOT GURRA
I Paditur: INSPEKTORIATI SHTETEROR I MJEDISIT DHE PYJEVE TIRANE ; INSPEKTORIATI SHTETEROR I MJEDISIT DHE PYJEVE DEGA ELBASAN
Dt.regjistrimi: 16.06.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-02090-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "BANKA E TIRANES" SH.A
Nr.Vendimi: 00-2017-1310  Dt.Vendimi: 12.07.2017
Kërkues: SHOQERIA "BANKA E TIRANES" SH.A
Dt.regjistrimi: 16.06.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-02072-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A (MCA)
Nr.Vendimi: 00-2017-1312  Dt.Vendimi: 12.07.2017
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A (MCA)
Palë e Tretë: ENGJELL VOGLI
Dt.regjistrimi: 16.06.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 10506 ceshtje  Faqe  prej 1051 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte