Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 12930 ceshtje  Faqe  prej 1293 terma ne faqe  
Nr.Akti: 31003-00809-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
IDAJET TAFA Kund
Nr.Vendimi: 00-2020-427  Dt.Vendimi: 28.09.2020
Paditës: IDAJET TAFA
I Paditur: AUTORITETI KOMBETAR I USHQIMIT
Dt.regjistrimi: 21.09.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00816-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
GLIGOR ZHUPAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: GLIGOR ZHUPAJ
I Paditur: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE SARANDE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 21.09.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00819-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
DHIMITER KOCANI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: DHIMITER KOCANI
I Paditur: JORGJI KOCANI
Palë e Tretë: DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SE TOKES, KESHILLI I QARKUT VLORE ; ZYRA VENDORE E AVOKATIT TE SHTETIT VLORE
Dt.regjistrimi: 21.09.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-00868-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
FABIANA HASANAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: FABIANA HASANAJ
I Paditur: SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A., PATOS
Palë e Tretë: KOMISIONERI PER MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 16.09.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00870-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ISMAIL MUSTA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: ISMAIL MUSTA
I Paditur: FAIK HITO
Dt.regjistrimi: 16.09.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00791-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Korce)
BASHKIA KORCE Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BASHKIA KORCE
I Paditur: NIKO PASKALI ; THANAS PASKALI
Dt.regjistrimi: 16.09.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00770-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
KAPLLAN RAMA Kund
Nr.Vendimi: 00-2020-426  Dt.Vendimi: 28.09.2020
Paditës: KAPLLAN RAMA
I Paditur: DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE ; DEGA E DOGANES DURRES
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT DURRES
Dt.regjistrimi: 16.09.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00750-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
TOMORR KULLOLLI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: TOMORR KULLOLLI
I Paditur: KESHILLI I LARTE GJYQESOR
Dt.regjistrimi: 14.09.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00733-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
EMINE FEZA dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: AGIM FEZA ; QEMAL FEZA ; EMINE FEZA
I Paditur: BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMEVE
Dt.regjistrimi: 04.09.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11118-00710-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
TOM DEDAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: TOM DEDAJ
I Paditur: PROKURORIA E POSACME KUNDER KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR
Dt.regjistrimi: 04.09.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 12930 ceshtje  Faqe  prej 1293 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte