Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 9819 ceshtje  Faqe  prej 982 terma ne faqe  
Nr.Akti: 11243-01063-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR, MYFTINIA DURRES Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-367  Dt.Vendimi: 07.04.2017
Paditës: KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR, MYFTINIA DURRES
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; FATMIRE KAU ; EDVINA KAU ; GEZIM KAU ; FLUTURA SHABA ; RUZHDI DOMI ; DESHIRA MILAQI ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 03.04.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01069-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
MUHAMET HERSI Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-369  Dt.Vendimi: 07.04.2017
Paditës: MUHAMET HERSI
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 03.04.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11211-00968-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AGJENSIA PER ZHVILLIM BUJQESOR DHE RURAL Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-331  Dt.Vendimi: 29.03.2017
Paditës: AGJENSIA PER ZHVILLIM BUJQESOR DHE RURAL
I Paditur: SHOQERIA "NIVICA 95" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 27.03.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00828-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "S.S.X" SH.P.K. Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-359  Dt.Vendimi: 29.03.2017
Paditës: SHOQERIA "S.S.X" SH.P.K.
I Paditur: BASHKIA TIRANE, STRUKTURA PERGJEGJESE PER PYJET DHE KULLOTAT ; MINISTRIA E MJEDISIT TIRANE
Dt.regjistrimi: 10.03.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00831-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-332  Dt.Vendimi: 29.03.2017
Paditës: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE
I Paditur: PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ELMIR VANGJELI
Palë e Tretë: MEVLAN BEQO
Dt.regjistrimi: 10.03.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00805-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AGJENSIA PER ZHVILLIMIN BUJQESOR DHE RURAL Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-330  Dt.Vendimi: 29.03.2017
Paditës: AGJENSIA PER ZHVILLIMIN BUJQESOR DHE RURAL
I Paditur: SHOQERIA "KOP.FRUT.DIBER 2012" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 09.03.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00806-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AGJENCIA ZHVILLIMIT BUJQESOR DHE RURAL Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-329  Dt.Vendimi: 29.03.2017
Paditës: AGJENCIA ZHVILLIMIT BUJQESOR DHE RURAL
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT
I Paditur: SHOQERIA "ANA" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 09.03.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-00758-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "PROCREDIT BANK" SH.A.
Nr.Vendimi: 00-2017-354  Dt.Vendimi: 16.03.2017
Kërkues: SHOQERIA "PROCREDIT BANK" SH.A.
Dt.regjistrimi: 02.03.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00757-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ENGJELLUSHE SHIMA Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-355  Dt.Vendimi: 16.03.2017
Paditës: ENGJELLUSHE SHIMA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 02.03.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00698-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
SHYQYRI HYSKJA Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-358  Dt.Vendimi: 16.03.2017
Paditës: SHYQYRI HYSKJA
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 01.03.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 9819 ceshtje  Faqe  prej 982 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte