• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 12358 ceshtje  Faqe  prej 1236 terma ne faqe  
Nr.Akti: 31003-00270-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
LUDMILLA RAMA dhe T
Nr.Vendimi: 00-2020-6  Dt.Vendimi: 15.05.2020
Paditës: ASTRIT RAMA ; LUDMILLA RAMA
I Paditur: ALBANA HALLULLI ; DREJTORIA RAJONALE DURRES E ENTIT KOMBETAR TE BANESAVE ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES
Palë e Tretë: VIOLETA RAMA ; TEFTA ALIAJ ; SOKOL RAMA ; LILJANA MYDINI ; XHULJETA BILALI ; RITA CUKA ; ELIVERTA OSMANI
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT DURRES
Dt.regjistrimi: 11.05.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00259-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
MUSTAFA TOPULLI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: MUSTAFA TOPULLI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 08.05.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 71006-00154-00-2020  (Ardhur prej: )
IZET HAXHIA
Nr.Vendimi: 00-2020-24  Dt.Vendimi: 08.05.2020
Kërkues: IZET HAXHIA
Prokurori: PROKURORIA KUNDER KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR TIRANE
Dt.regjistrimi: 06.05.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 70003-00151-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
Nr.Vendimi: 00-2020-7  Dt.Vendimi: 08.05.2020
I Pandehuri: LEONARDO KOVACI
Kërkues: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR LEZHE
Dt.regjistrimi: 24.04.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61006-00132-00-2020  (Ardhur prej: )
Nr.Vendimi: 00-2020-5  Dt.Vendimi: 30.04.2020
Person nën Hetim: BEHAR RUSTEMI ; ENVER BAJRI ; SAFET RUSTEMI ; ILIR RUSTEMI (RRUSTEMI) ; EMRAH PLAKU ; ASTMER BILALI ; SAMET HALLUNI ; ISMET IDRIZI ; SIRJAN ALIJA ; JORIDA MURATI ; SENAD HALLUNAJ ; FLORINE HOXHA ; MIRA NIKAJ
Kërkues: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR SHKODER
Dt.regjistrimi: 09.04.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 70003-00129-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kukës)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR KUKES
Nr.Vendimi: 00-2020-8  Dt.Vendimi: 08.05.2020
Person nën Hetim: AZEM SPAHIU
Kërkues: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR KUKES
Dt.regjistrimi: 08.04.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00232-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
SHOQERIA "AEMA" SH.P.K Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "AEMA" SH.P.K
I Paditur: KESHILLI I QARKUT KUKES
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE SHKODER
Dt.regjistrimi: 05.03.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 70003-00065-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
Nr.Vendimi: 00-2020-6  Dt.Vendimi: 30.04.2020
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
Person nën Hetim: ERJON KASHARI
Dt.regjistrimi: 13.02.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61004-01084-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Nr.Vendimi: 00-2020-28  Dt.Vendimi: 08.05.2020
Person nën Hetim: GJIN PJETERNIKAJ
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Dt.regjistrimi: 20.12.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 52105-00966-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata e Shkallës Parë Për Krimet e Rënda)
Nr.Vendimi: 00-2020-18  Dt.Vendimi: 08.05.2020
I Pandehuri: IZET HAXHIA
Dt.regjistrimi: 24.10.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 12358 ceshtje  Faqe  prej 1236 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte