• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 19218 ceshtje  Faqe  prej 1922 terma ne faqe  
Nr.Akti: 61004-00507-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR LEZHE
Nr.Vendimi: 00-2022-1031  Dt.Vendimi: 29.07.2022
Kërkues: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR LEZHE
Person nën Hetim: IDRIZ KALOCI
Dt.regjistrimi: 26.07.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61004-00492-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Person nën Hetim: AFRIM BUSHI
Dt.regjistrimi: 25.07.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 30002-00210-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
ENI SAKJA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: ENI SAKJA
I Paditur: SHOQERIA UJESJELLES KANALIZIME KAVAJE SH.A
Dt.regjistrimi: 19.07.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 70003-00482-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR ELBASAN Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
I Pandehuri: LEONARD KOTE
Dt.regjistrimi: 19.07.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 30002-00208-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
FITNETE GRUDA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: FITNETE GRUDA
I Paditur: SHKOLLA 9 VJECARE "MARIE LOGORECI" ; ZYRA VENDORE ARSIMORE TIRANE
Dt.regjistrimi: 19.07.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00209-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
KADRI DOMI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: KADRI DOMI
I Paditur: YLLI DOMI
Palë e Tretë: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 19.07.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00207-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
MITER GJONI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: MITER GJONI
I Paditur: BASHKIA DIVJAKE
Dt.regjistrimi: 15.07.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 60008-00481-00-2022  (Ardhur prej: )
PROKURORIA E POSACME KUNDER KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: PROKURORIA E POSACME KUNDER KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR
Dt.regjistrimi: 13.07.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61010-00474-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
DRITAN DERVISHAJ
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: DRITAN DERVISHAJ
Palë e Interesuar: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 12.07.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 71000-00472-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR VLORE
Nr.Vendimi: 00-2022-991  Dt.Vendimi: 26.07.2022
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR VLORE
Dt.regjistrimi: 08.07.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 19218 ceshtje  Faqe  prej 1922 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte