• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 12866 ceshtje  Faqe  prej 1287 terma ne faqe  
Nr.Akti: 11241-00868-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
FABIANA HASANAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: FABIANA HASANAJ
I Paditur: SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A., PATOS
Palë e Tretë: KOMISIONERI PER MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 16.09.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00870-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ISMAIL MUSTA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: ISMAIL MUSTA
I Paditur: FAIK HITO
Dt.regjistrimi: 16.09.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11118-00710-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
TOM DEDAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: TOM DEDAJ
I Paditur: PROKURORIA E POSACME KUNDER KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR
Dt.regjistrimi: 04.09.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00706-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "PRIMALL" SH.P.K. Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "PRIMALL" SH.P.K.
I Paditur: DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE ; DEGA E DOGANES TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 03.09.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00700-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "TOBACCO HOLDING GROUP" SH.P.K. Kund
Nr.Vendimi: 00-2020-317  Dt.Vendimi: 14.09.2020
Paditës: SHOQERIA "TOBACCO HOLDING GROUP" SH.P.K.
I Paditur: DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE ; DEGA E DOGANES TIRANE
Dt.regjistrimi: 02.09.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00690-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Tiranë)
YMER MURATI dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: YMER MURATI ; ARBEN MURATI ; SHEFQET MURATI ; DRITAN MURATI ; MISAR MURATI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 01.09.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00648-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
SHOQERIA "DULATI-AL" Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "DULATI-AL"
I Paditur: DEGA E DOGANES DURRES ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 31.08.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00679-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "PLUS COMMUNICATION" SH.A Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "PLUS COMMUNICATION" SH.A
I Paditur: BASHKIA VLORE
Dt.regjistrimi: 31.08.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-00675-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Dibër)
SHOQERIA "ALBCHROME" SH.A Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "ALBCHROME" SH.A
I Paditur: ASTRIT PLAKU
Dt.regjistrimi: 03.08.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-00676-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Dibër)
SHOQERIA "ALBCHROME" SH.A Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "ALBCHROME" SH.A
I Paditur: EDUART PUPA
Dt.regjistrimi: 03.08.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 12866 ceshtje  Faqe  prej 1287 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte