• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 12232 ceshtje  Faqe  prej 1224 terma ne faqe  
Nr.Akti: 11243-00557-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
LIRI KUMANI dhe T
Nr.Vendimi: 00-2019-135  Dt.Vendimi: 28.03.2019
Paditës: DASHURI BALLA (KUMANI) ; EDMOND KUMANI ; RAZIJE AGUSHI (KUMANI) ; ELIDA RECI (RISTANI) ; ENKELE RISTANI ; LIRI KUMANI
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE FIER
Dt.regjistrimi: 04.03.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-00563-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Nr.Vendimi: 00-2019-120  Dt.Vendimi: 13.03.2019
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.regjistrimi: 04.03.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-00519-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lushnje)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Nr.Vendimi: 00-2019-119  Dt.Vendimi: 13.03.2019
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.regjistrimi: 26.02.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00470-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
GARDA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE Kund
Nr.Vendimi: 00-2019-69  Dt.Vendimi: 28.02.2019
I Paditur: AGIM LLUPO
Paditës: GARDA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE
Dt.regjistrimi: 20.02.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-00451-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Nr.Vendimi: 00-2019-67  Dt.Vendimi: 20.02.2019
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.regjistrimi: 18.02.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00363-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
RESMIJE GURI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: RESMIJE GURI
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE
Dt.regjistrimi: 18.02.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-00432-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A
Dt.regjistrimi: 15.02.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-00433-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A
Nr.Vendimi: 00-2019-55  Dt.Vendimi: 28.02.2019
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A
Dt.regjistrimi: 15.02.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-00434-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A
Nr.Vendimi: 00-2019-72  Dt.Vendimi: 20.02.2019
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A
Dt.regjistrimi: 15.02.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-00436-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A
Dt.regjistrimi: 15.02.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 12232 ceshtje  Faqe  prej 1224 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte