• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 11949 ceshtje  Faqe  prej 1195 terma ne faqe  
Nr.Akti: 11243-02583-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
BASHKIA URA VAJGURORE Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-913  Dt.Vendimi: 25.09.2018
Paditës: BASHKIA URA VAJGURORE
I Paditur: PERSONI FIZIK, Z. GENTIAN ISMAILI
Dt.regjistrimi: 18.09.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02543-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Dibër)
GJERGJ BUCAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: GJERGJ BUCAJ
I Paditur: BASHKIA DIBER
Dt.regjistrimi: 14.09.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02491-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
KEVIN GUGUSHI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: KEVIN GUGUSHI
I Paditur: ADRIAN GUGUSHI ; AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE TIRANE
Dt.regjistrimi: 13.09.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01897-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
MIRANDA ZAHAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: MIRANDA ZAHAJ
I Paditur: ELMAZE STURCE ; KARAFIL STURCE ; KRENAR META ; LEDJAN META
Palë e Tretë: AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE NDERTIMEVE INFORMALE DURRES ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 03.09.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02275-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AGIM CAKO
Nr.Vendimi: 00-2018-900  Dt.Vendimi: 12.09.2018
Kërkues: AGIM CAKO
Dt.regjistrimi: 27.07.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01860-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SAZAN KANANI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SAZAN KANANI
I Paditur: AGJENCI E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Dt.regjistrimi: 26.07.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02237-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Shkodër)
CAF SUKAJ Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-912  Dt.Vendimi: 12.09.2018
Paditës: CAF SUKAJ
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 25.07.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01828-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
PASHK KOLAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: PASHK KOLAJ
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES
Dt.regjistrimi: 24.07.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-02193-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
TRINIJA PEMA dhe T
Nr.Vendimi: 00-2018-914  Dt.Vendimi: 12.09.2018
Paditës: DAFINA PEMA ; AGIM PAPA ; TRINIJA PEMA
I Paditur: BASHKIA DURRES
Dt.regjistrimi: 19.07.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02152-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Pogradec)
SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME POGRADEC" SH.A. Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-907  Dt.Vendimi: 12.09.2018
Paditës: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME POGRADEC" SH.A.
I Paditur: SHOQERIA "ALB-STAR" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 16.07.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 11949 ceshtje  Faqe  prej 1195 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte