• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 11594 ceshtje  Faqe  prej 1160 terma ne faqe  
Nr.Akti: 31003-00553-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
SHOQERIA "DEVIS" SH.P.K Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "DEVIS" SH.P.K
I Paditur: KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK ; SPITALI RAJONAL DURRES
Dt.regjistrimi: 08.03.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00856-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Durrës)
MIMOZA ALIA Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-300  Dt.Vendimi: 16.03.2018
Paditës: MIMOZA ALIA
I Paditur: ISMAIL STRINGA ; MEHMET STRINGA ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 07.03.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00781-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Durrës)
HAVA DAKOLI Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-301  Dt.Vendimi: 16.03.2018
Paditës: HAVA DAKOLI
I Paditur: KUJTIM PLANGARICA ; BEQIR PLANGARICA ; BUJAR BORSHI ; ARDJAN BORSHI ; ZEGJINE DORACI ; DRITA PLANGARICA ; YLLKA HIDA (PLANGARICA) ; MIMOZA TAUSHANI (PLANGARICA) ; MERITA SHKUPI (PLANGARICA) ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE, TIRANE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 01.03.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00758-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
RUFIDIJE CAUSHAJ (ARAPI) Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-299  Dt.Vendimi: 16.03.2018
Paditës: RUFIDIJE CAUSHAJ (ARAPI)
I Paditur: DOLOR ARAPI ; CECEN ARAPI ; MERUSHE ARAPI ; SELMAN ARAPI ; ROLAND ARAPI ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Palë e Interesuar: ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT VLORE
Dt.regjistrimi: 28.02.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00649-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Durrës)
LIRI BAKU dhe T
Nr.Vendimi: 00-2018-302  Dt.Vendimi: 16.03.2018
Paditës: ENVER BICI ; SELADIN BICI ; DALLANDYSHE TABAKU ; EDUART BICI ; LIRI BAKU
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE ; PELLUMB AGOLLI ; REFEDIJE AGOLLI ; VALENTINA KRYEMADHI ; ALIME KULLOLLI ; ISMETE BICI ; FATMIRA BRAHIMLLARI ; NAFIRETE MUCA ; IZMIRA BAJRAMI ; STOLI SENI ; FREDI AGOLLI ; SHPETIM AGOLLI ; VALMIR AGOLLI ; LEONARD AGOLLI
Dt.regjistrimi: 21.02.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00662-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
GEZIM MILO dhe T
Nr.Vendimi: 00-2018-361  Dt.Vendimi: 16.03.2018
Paditës: ROLAND PACO ; VASIL BALA ; GEZIM MILO
I Paditur: ZAHARIA KACELANO ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE, TIRANE
Dt.regjistrimi: 21.02.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00664-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
FETAH LILAJ dhe T
Nr.Vendimi: 00-2018-362  Dt.Vendimi: 06.03.2018
Paditës: NADO LILAJ ; NURIE DHIMOGJIKA ; VERA BITRI ; FETAH LILAJ
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE, TIRANE ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES
Palë e Tretë: TOMOR KAPLLANI ; QEDERI KAPLLANI ; LULZIM KAPLLANI ; ALEKSANDER KAPLLANI ; FERIDE KAPLLANI ; SHPETIM SHARRA ; MJAFTIM SHARRA ; PELLUMB SHARRA ; MYZARA SHARRA
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Dt.regjistrimi: 21.02.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00629-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
MYZEJEN ZYRKA Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-297  Dt.Vendimi: 16.03.2018
Paditës: MYZEJEN ZYRKA
I Paditur: MUHAMED TIGANI ; SHEFQET TIGANI ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME ; VIKTORI VREKA ; JANI FERHATI ; FARUDIN FERATI ; HABIBE FERHATAJ ; SANIJE FERHATAJ ; ENVER FERHATAJ ; MYSADETE XHAFERAJ (FERHATAJ) ; GJERAQINA RUNAJ (FERHATAJ) ; MIRANDA FERHATAJ ; ADELA FERHATAJ ; DONALD FERHATAJ ; ERMAL FERHATAJ ; SINAN FERHATAJ
Palë e Tretë: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE
Dt.regjistrimi: 20.02.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00630-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
IBRAHIM GARGAJ Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-298  Dt.Vendimi: 16.03.2018
Paditës: IBRAHIM GARGAJ
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Dt.regjistrimi: 20.02.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00623-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
JOSIF SINJARI dhe T
Nr.Vendimi: 00-2018-360  Dt.Vendimi: 16.03.2018
Paditës: JOSIF SINJARI ; ARISTOTEL NUSHI
I Paditur: DONIKA ZEMBLAKU ; ALBERT ZEMBLAKU ; MUSAFA MALKO
Palë e Tretë: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME LUSHNJE ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.regjistrimi: 20.02.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 11594 ceshtje  Faqe  prej 1160 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte