Kërkim Për Çështjet Për Gjykim

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 37 ceshtje  Faqe  prej 4 terma ne faqe 
Nr.Akti: 59403-01347-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES Kund
I Pandehuri: ADRIATIK MATRANXHI (SPAHIA)
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Data ora seancaShpallur meRelator
07.03.2018 11:00:0015.02.2018Tom Ndreca
Dt.regjistrimi: 19.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 53601-01176-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ANDI GJIKNURI dhe T
I Pandehuri: ANDI GJIKNURI ; SHOQERIA "ANDI" SH.P.K
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT VLORE
Data ora seancaShpallur meRelator
07.03.2018 10:40:0001.02.2018Tom Ndreca
Dt.regjistrimi: 27.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 70001-01141-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
LEONIDHA GJONI
Kërkues: LEONIDHA GJONI
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Data ora seancaShpallur meRelator
21.02.2018 09:00:0019.01.2018Edmond Islamaj
Dt.regjistrimi: 24.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 70001-01142-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
AGRON YMERAJ
Kërkues: AGRON YMERAJ
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Data ora seancaShpallur meRelator
21.02.2018 09:20:0019.01.2018Edmond Islamaj
Dt.regjistrimi: 24.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-02150-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "OPTIMA LEGAL & FINANCIAL STUDIO" SH.P.K. Kund
Paditës: SHOQERIA "OPTIMA LEGAL & FINANCIAL STUDIO" SH.P.K.
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE ; AVOKATURA E SHTETIT
Data ora seancaShpallur meRelator
06.03.2018 09:00:0019.02.2018Ardian Dvorani
Dt.regjistrimi: 24.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 59403-00988-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE Kund
I Pandehuri: BLEDAR IMAMI ALIAS BEDINI
Kërkues: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Data ora seancaShpallur meRelator
21.02.2018 09:40:0019.01.2018Artan Zeneli
Dt.regjistrimi: 19.06.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 59403-00952-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
MARIGLEN DOGA
I Pandehuri: MARIGLEN DOGA
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT VLORE
Data ora seancaShpallur meRelator
07.03.2018 10:00:0001.02.2018Artan Zeneli
Dt.regjistrimi: 15.06.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01433-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "CONAD SHQIPERIA" SH.P.K. Kund
Paditës: SHOQERIA "CONAD SHQIPERIA" SH.P.K.
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE ; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE TATIMEVE ; AVOKATURA E SHTETIT
Data ora seancaShpallur meRelator
06.03.2018 09:10:0019.02.2018Ardian Dvorani
Dt.regjistrimi: 26.05.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 59403-00403-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Shkallës Parë Për Krimet e Rënda)
ZABIT FISNKU
Kërkues: ZABIT FISNKU
Prokurori: GJYKATA PER KRIME TE RENDA
Data ora seancaShpallur meRelator
07.03.2018 09:40:0001.02.2018Artan Zeneli
Dt.regjistrimi: 10.03.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 56430-02259-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
FATJONA KOCIBELLI
Kërkues: FATJONA KOCIBELLI
Palë e Interesuar: PROKURORIA E PERGJITHSHME
Data ora seancaShpallur meRelator
27.02.2018 10:00:0024.01.2018Ardian Dvorani
Dt.regjistrimi: 12.12.2016Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 37 ceshtje  Faqe  prej 4 terma ne faqe 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte