Kërkim Për Çështjet Për Gjykim

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 53 ceshtje  Faqe  prej 6 terma ne faqe 
Nr.Akti: 11243-03210-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A. Kund
Paditës: SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A.
I Paditur: SHOQERIA "DEUTCHE TELEKOM" AG ; SHOQERIA "TELEKOM ALBANIA" SH.A.
Palë e Tretë: DREJTORIA E PERGJITHSHME E PATENTAVE DHE MARKAVE ; AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE
Data ora seancaShpallur meRelator
02.11.2017 09:15:0019.10.2017Artan Broci
Dt.regjistrimi: 10.10.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 70003-01306-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
GEZIM GURAJ
I Pandehuri: GEZIM GURAJ
Kërkues: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Data ora seancaShpallur meRelator
08.11.2017 10:00:0006.10.2017Artan Zeneli
Dt.regjistrimi: 12.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61006-00468-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Shkallës Parë Për Krimet e Rënda)
Person nën Hetim: ARTUR ZOTO
Kërkues: PROKURORIA PRNAE GJYKATES PER KRIME TE RENDA
Data ora seancaShpallur meRelator
25.10.2017 11:00:0022.09.2017Tom Ndreca
Dt.regjistrimi: 24.03.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 57210-00409-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Shkallës Parë Për Krimet e Rënda)
GEZIM SHALA dhe T
I Pandehuri: SUZANA MANDIA ; GEZIM SHALA
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE PER KRIME TE RENDA TIRANE
Data ora seancaShpallur meRelator
15.11.2017 11:00:0016.10.2017Artan Zeneli
Dt.regjistrimi: 10.03.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61014-00354-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
AVNI COGA
Kërkues: AVNI COGA
Palë e Interesuar: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
Data ora seancaShpallur meRelator
15.11.2017 10:20:0016.10.2017Tom Ndreca
Dt.regjistrimi: 01.03.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00321-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ROBERT PJERO dhe T
Kërkues: KOSTA PJERO ; ROBERT PJERO
Palë e Interesuar: ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE
Data ora seancaShpallur meRelator
24.10.2017 09:10:0010.10.2017Xhezair Zaganjori
Dt.regjistrimi: 21.02.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61005-00083-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
Person nën Hetim: SKENDER JUSUFI
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR DURRES
Data ora seancaShpallur meRelator
01.11.2017 09:00:0029.09.2017Edmond Islamaj
Dt.regjistrimi: 19.01.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 56550-02213-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES Kund
I Pandehuri: SAIMIR HADAJ
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Data ora seancaShpallur meRelator
25.10.2017 09:40:0022.09.2017Edmond Islamaj
Dt.regjistrimi: 05.12.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 59403-02114-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
I Pandehuri: ARTAN GEGA
Kërkues: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
Data ora seancaShpallur meRelator
15.11.2017 09:40:0016.10.2017Artan Zeneli
Dt.regjistrimi: 17.11.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 53107-01991-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ALDO KODRA
I Pandehuri: ALDO KODRA
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT TIRANE
Data ora seancaShpallur meRelator
01.11.2017 11:40:0029.09.2017Tom Ndreca
Dt.regjistrimi: 28.10.2016Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 53 ceshtje  Faqe  prej 6 terma ne faqe 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte