Kërkim Për Çështjet Për Gjykim

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 38 ceshtje  Faqe  prej 4 terma ne faqe 
Nr.Akti: 11243-01623-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
EDIT SELIMI dhe T
Paditës: DENIS SELIMI ; EDIT SELIMI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ATP)
Data ora seancaShpallur meRelator
29.06.2017 10:45:0023.06.2017Medi Bici
Dt.regjistrimi: 10.05.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 21001-01491-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ADRIAN SHUAIPI Kund
Paditës: ADRIAN SHUAIPI
I Paditur: SUELA SHUAIPI
Data ora seancaShpallur meRelator
29.06.2017 10:00:0015.06.2017Admir Thanza
Dt.regjistrimi: 28.04.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 53102-02277-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES Kund
I Pandehuri: ARDIAN ASLLANI
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Data ora seancaShpallur meRelator
29.06.2017 10:40:0016.06.2017Shkelzen Selimi
Dt.regjistrimi: 14.12.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 86000-02171-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
EUGEN MUCAJ
Kërkues: EUGEN MUCAJ
Prokurori: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR DURRES
Data ora seancaShpallur meRelator
29.06.2017 11:00:0016.06.2017Artan Zeneli
Dt.regjistrimi: 24.11.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 86000-01978-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
INDRIT TAULLAI
Kërkues: INDRIT TAULLAI
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
Data ora seancaShpallur meRelator
29.06.2017 09:00:0016.06.2017Edmond Islamaj
Dt.regjistrimi: 27.10.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 56200-00076-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
GENTJAN KOLA
I Pandehuri: GENTJAN KOLA
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT TIRANE
Data ora seancaShpallur meRelator
29.06.2017 09:20:0016.06.2017Edmond Islamaj
Dt.regjistrimi: 14.01.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00027-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "QENDRA TREGTARE DHE E ZHVILLIMIT KULTUROR" SH.P.K Kund
Paditës: SHOQERIA "QENDRA TREGTARE DHE E ZHVILLIMIT KULTUROR" SH.P.K
I Paditur: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE ; ZYRA QENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE
Palë e Tretë: MINISTRIA EKONOMISE TREGTISE ZHVILLIMIT DHE SIPERMARRJES ; AVOKATURA E SHTETIT
Data ora seancaShpallur meRelator
11.07.2017 10:30:0022.06.2017Arjana Fullani
Dt.regjistrimi: 11.01.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-02536-00-2015  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
VALBONA SHEGANI Kund
Paditës: VALBONA SHEGANI
I Paditur: DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE
Data ora seancaShpallur meRelator
11.07.2017 09:45:0022.06.2017Evelina Qirjako
Dt.regjistrimi: 23.12.2015Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 71001-02430-00-2015  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR LEZHE Kund
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR LEZHE
I Pandehuri: MONDI GJOKA
Data ora seancaShpallur meRelator
29.06.2017 11:20:0016.06.2017Artan Zeneli
Dt.regjistrimi: 16.12.2015Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 53107-02304-00-2015  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT VLORE Kund
I Pandehuri: SHKELQIM BERDELLIMA
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT VLORE
Data ora seancaShpallur meRelator
29.06.2017 10:20:0016.06.2017Shkelzen Selimi
Dt.regjistrimi: 27.11.2015Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 38 ceshtje  Faqe  prej 4 terma ne faqe 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte