Kërkim Për Çështjet Për Gjykim

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 56 ceshtje  Faqe  prej 6 terma ne faqe 
Nr.Akti: 11111-00472-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Pogradec)
GURI SILO Kund
Paditës: GURI SILO
I Paditur: MAZLLEM DIKELLARI ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME POGRADEC
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE KORCE
Data ora seancaShpallur meRelator
02.03.2017 09:00:0015.02.2017Artan Broci
Dt.regjistrimi: 10.02.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00436-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
ENEA FILIPI dhe T
Paditës: AGRON FILIPI ; LAURETA FILIPI ; GENTIANA FILIPI ; ENEA FILIPI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Palë e Tretë: TODI FILIPI ; VASIL FILIPI ; NATALI FILIPI ; JULITA FILIPI (DHIMILEA) ; ELIDA FILIPI ; LEONORA TOSKA ; MIMOZA FILIPI ; NATASHA FILIPI (FEJZULLA) ; ANTONION FILIPI ; MARJUS FILIPI ; VASILLAQ MICI ; TOKU MICI ; MARJANA MICI ; VANGJEL TANKU ; ARDIAN TANKU ; ARTA TANKU ; VILSON TANKU ; ILIR TANKU
Data ora seancaShpallur meRelator
02.03.2017 10:15:0015.02.2017Medi Bici
Dt.regjistrimi: 07.02.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11118-00330-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "ELITE MINE" SH.A. Kund
Paditës: SHOQERIA "ELITE MINE" SH.A.
I Paditur: SHOQERIA "SERENISSIMA CONSTRUZIONI" S.P.A. ; SHOQERIA "SERENISSIMA CONSTRUZIONI TIRANA" DEGE E SHOQERISE SE HUAJ
Palë e Tretë: AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
Data ora seancaShpallur meRelator
02.03.2017 11:00:0016.02.2017Admir Thanza
Dt.regjistrimi: 27.01.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61004-00034-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kurbin)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR DIBER
Person nën Hetim: PELLUMB SHPENDI
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR DIBER
Data ora seancaShpallur meRelator
01.03.2017 09:00:0017.02.2017Guxim Zenelaj
Dt.regjistrimi: 09.01.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 52105-02222-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT VLORE Kund
I Pandehuri: ALEKSANDER LLANAJ ; BERTIL ALLIAJ ; ANI BEGAJ
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT VLORE
Data ora seancaShpallur meRelator
23.02.2017 12:00:0015.02.2017Guxim Zenelaj
Dt.regjistrimi: 07.12.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03876-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "T.C ZIRAAT BANKASI" A.S Kund
I Paditur: LINDITA KIKINO ; SHOQERIA "KURUM INTERNACIONAL" SH.A
Paditës: SHOQERIA "T.C ZIRAAT BANKASI" A.S
Data ora seancaShpallur meRelator
23.02.2017 11:00:0010.02.2017Artan Broci
Dt.regjistrimi: 02.12.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 71006-02143-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
Kërkues: REZART ALLIAJ
Palë e Tretë: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR VLORE
Data ora seancaShpallur meRelator
22.02.2017 10:40:0013.02.2017Shkelzen Selimi
Dt.regjistrimi: 23.11.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11111-03791-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
RAMI ISUFAJ Kund
Paditës: RAMI ISUFAJ
I Paditur: MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK,TURIZMIT, TREGTISE DHE SIPERMARRJES ; BASHKIA VLORE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Data ora seancaShpallur meRelator
02.03.2017 10:00:0015.02.2017Medi Bici
Dt.regjistrimi: 23.11.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 55311-02092-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
LINDITA KIRI
I Pandehuri: LINDITA KIRI
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Data ora seancaShpallur meRelator
22.02.2017 09:00:0013.02.2017Edmond Islamaj
Dt.regjistrimi: 14.11.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61004-02030-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
Person nën Hetim: ASTRIT ELEZAJ (LICAJ)
Kërkues: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Data ora seancaShpallur meRelator
01.03.2017 10:20:0017.02.2017Artan Zeneli
Dt.regjistrimi: 07.11.2016Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 56 ceshtje  Faqe  prej 6 terma ne faqe 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte