INFORMACIONI I KËRKESAVE ME OBJEKT:

PEZULLIM EKZEKUTIM VENDIMI TË GJYKATËS SË APELIT

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

KLODIAN KURUSHI

ARTUR KALAJA

 

DATË 2 DHJETOR 2021

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATOR

PËRFUNDIMI

1

VLORË

57

FONDI I SIGURIMIT TË DETYUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR – ETLEVA BRAHAJ, QENDRA SHËNDETËSORE NR.2 FIER

Kërkesë për pezullim ekzekutim vendimi nr. 114, dt. 22.02.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit

S.SADUSHI

Mospranim kërkese për pezullim ekzekutim vendimi nr. 114, dt. 22.02.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit

2

VLORË

64

BASHKIA FIER – LINDITA AJASLLARI KËSHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

Kërkesë për pezullim ekzekutim vendimi nr. 858, dt. 07.10.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit

S.SADUSHI

Mospranim kërkese për pezullim ekzekutim vendimi nr. 858, dt. 07.10.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte