Çështjet e planifikuara sipas listës datë 09 shtator 2021, do të shtyhen për në një datë tjetër me shpallje, për arsye se gjyqtar Klodian Kurushi është pasqyruar gabimisht relator në listën e mëposhtme, pasi është anëtar, i caktuar në bazë të procesverbalit datë 25.06.2021 , dhe gjyqtar Sokol Sadushi është relator i çështjeve të mëposhtme.

LISTA E KËRKESAVE ME OBJEKT:

KONSTATIM SHKELJE AFATI TË ARSYESHËM PËR GJYKATËN E LARTË

 

TRUPI GJYKUES:

S.SADUSHI

I.PANDA

K.KURUSHI

DATË 9 SHTATOR 2021

NR.

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

ORA

RELATOR

1.

4/4/3

BRIKENA ISMAILI – AHMET ISMAILI, DREJTORIA E DHËRBIMIT SOCIAL PRANË BASHKISË BERAT

09:30

K.KURUSHI

2.

3/3/2

GËZIM ÇABEJ - ALBERT LAMAJ, ANILA TOPULLI, AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE TIRANË, DASHNOR LAMAJ, ENTELA GJEBERO, ETLEVA LAMAJ, FERUZE TOPULLI, GAZMEND TOPULLI, HASIM CELA, HEKTOR TOPULLI, ILIR LAMAJ, IRFAN LAMAJ, JONI TOPULLI ETJ.

09:45

K.KURUSHI

3.

1/1/1

BES NIK RAMA – BANKA “CREDIT AGRICOLE ALBANIA” SHA, SHOQËRIA “DRINI CONSTRUCTION” SHPK, BANKA “INTESA SANPAOLO” SHA

10:00

K.KURUSHI

SHPALLUR MË DATË 30.07.2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte