REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 09.10.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

ÇESHTJET GJYQESORE SIPAS LISTES SE MËPOSHTME TE PLANIFIKUARA PËR TU SHQYRTUAR NE (DHOME KESHILLIMI) ME DATE 10.10.2017 ME RELATOR GJYQTAR ARDIAN DVORANI, SHTYHEN PËR ME DATE 24.10.2017 .

NDERSA ÇESHTJET GJYQESORE ME RELATOR GJYQTAR ANDI ÇELIKU, PËR SHKAK TE DOREZIMIT TE DETYRES SI ANETAR I GJYKATES SE LARTE SHTYHEN PËR NE NJE DATE TJETER ME SHPALLJE.

LISTA E ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

XHEZAIR ZAGANJORI

ARDIAN DVORANI

ANDI ÇELIKU

DATË 10 TETOR 2017

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1

PUKE

00516/14

OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT (O.S.T) - KOMUNA FIERZE

10.00

A.DVORANI

2

VLORE

00585/14

PREFEKTI I QARKUT VLORE - DHOKSIA DUKA, BASHKIA HIMARE - JANI DUKA

10.05

3

MAT

00830/14

LEFE KOÇI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER, AGJENSIA E SIGURIMEVE SHOQERORE MAT

10.10

4

KAVAJE

03482/14

KUDRETE KOÇIAJ - BASHKIA KAVAJE

10.15

5

TIRANE

03593/14

HYSEN VRAPI - MINISTRIA E MBROJTJES, QENDRA KULTURORE E MEDIAS DHE E BOTIMEVE TE MBROJTJES TIRANE

10.20

6

SHKODER

03381/14

LUÇIJE PAJA - DREJTORIA RAJONALE E BUJQESISE SHKODER

10.25

7

KAVAJE

03228/14

BLERINA TAFXHAFA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE TIRANE

10.30

8

BERAT

03603/14

FLAMUR MUSTAFAJ - MINISTRIA E DREJTESISE, ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SKRAPAR

10.35

9

TIRANE

01609/14

SHOQERIA “ IL&BE” SH.P.K TIRANE - QENDRA KOMBETARE E REGJISTRIMIT

10.40

10

TIRANE

03119/14

ILIR KARAFILI - SHERBIMI INFORMATIV I SHTETIT

10.45

11

TIRANE

00473/14

KRISTAQ THOMO - ENTI KOMBETAR I BANESAVE, ZYRA E AVOKATISE “REXHEPAJ & KAMBO”

10.50

A.ÇELIKU

12

TIRANE

00974/14

ANI ÇAKËRRI - QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE, BASHKIA E TIRANËS

10.55

13

KUKES

01098/14

FLORI PEPOSHI - DREJTORIA RAJONALE ARSIMORE KUKES

11.00

14

TIRANE

01226/14

AVOKATURA E PERGJITHSHME E SHTETIT - SHOQERIA” EUROIL” SH.A

11.05

15

KRUJE

01360/14

SHIOQERIA “ NDERTIMI KRISTIAN” SH.P.K - KOMUNA NIKEL KRUJE

11.10

16

LUSHNJE

01745/14

ISLAM SARAÇI - BASHKIA LUSHNJE, ARBEN KUKA

11.15

17

ELBASAN

02046/14

SHOQERIA “ RETO” SH.P.K- KOMUNA PERPARIM, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES

11.20

18

LEZHE

02555/14

DRITAN NDOJ - DEGA E THESARIT LEZHE, MINISTRIA E FINANCAVE

11.25

19

KAVAJE

02496/14

BASHKIM KALEMI - BASHKIA RROGOZHINE

11.30

20

LEZHE

02970/14

RINA GJIKA - KOMUNA SHENGJIN, LEZHE

11.35

SHPALLUR ME DATE 18.09.2017

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte