Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 31 Maj 2017

02.06.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 31 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DIBER

02800/12

ABDURRAHMAN MURJA, ELEZ MURJA, FLAMUR MURJA, HAMDI MURJA, IVZI MURJA, MUIS MURJA, PERPARIM MURJA, SINAN MURJA, VULLNET MURJA - KESHILLI I KOMUNES TOMIN, KOMUNA TOMIN

A.MUSKAJ

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Komuna Tomin, kundër vendimit nr. 171, datë 26.01.2012, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte