Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 31 Maj 2017

31.05.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 31 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRES

00046/15

KAIME HOXHALLARI -. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES , ISSH TIRANE

E QIRJAKO

Prishjen e vendimit nr. 1381, datë 29.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes per rigjykim pranë gjykatës së Apelit Durrës.

2

TIRANE

01285/15

LUFTAR ZEBI - INSTITUTI I SIGURIMEVE TE KUJDESIT SHNDETSOR

‘’

Kalim çështje në seance gjyqësore me praninë e palëve

3

DURRES

00794/15

SELIM MOLLA - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Inspektoriati Ndertimor dhe Urbanistik kundër vendimit nr.68 datë 12.12.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit Tiranë

4

TIRANE

00917/15

XHEMAL GUNI- INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 3764 datë 14.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes per rigjykim pranë kësaj gjykatës por me tjetër trup gjykues.

5

SHKODER

01016/15

NESIM HAJDARI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Shkodër, kundër vendimit nr. 3879, datë 22.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

6

TIRANE

02131/15

MUSTAFA SHKALLA-INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Seanca gjyësore(dhome këshillimi)shtyhet për date tjetër

7

TIRANE

01989/15

GJOVALIN KADELI , ARTAN GACI, BESNIK BARE, EDUART SHALSI , ELTAR DEDAJ, ERVIN KOCI, FATMIR XHAFA, GRAMOZ RUÇI -. KUVENDI I SHQIPERISE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Kuvendi i Shqipërisë, kundër vendimit nr. 1541, datë 25.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte