Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 24 Maj 2017

25.05.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 24 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00153/15

HAXHIRE STRAZIMIRI – BASHKIA TIRANE, QENDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE E EDUKIMIT TE FEMIJEVE

A.ÇELIKU

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Tiranë kundër vendimit nr. 304, datë 24.02.2014 të Gjykatës

2

TIRANE

00317/15

PAVLI VASHO, IRDI KULLA – INSPEKTORIATI NNDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

3

TIRANE

00261/15

MEXHIDE DEDA – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

4

SHKODER

02027/15

ALEKS HAJDARI – DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DERJTORIA E POLICISE SE QARKUT SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit kundër vendimit nr. 774, datë 16.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5

TIRANE

01336/15

LUAN HASANAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.FULLANI

Prishjen e vendimit nr. 3535 datë 25.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim po pranë kësaj gjykate por me tjetër trup gjykues.

6

LUSHNJE

00608/14

LIRI GJIKA - ZYRA ARSIMORE LUSHNJE

Prishjen e vendimit nr. 777, datë 26.11.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

7

TIRANE

00907/13

GEZIM LICAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - I.S.SH.TIRANE

A.FULLANI

Prishjen e vendimit nr. 510 datë 01.03.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

8

DURRES

03080/13

LUAN MYFTARI - KOMANDA E FORCAVE DETARE DURRES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Luan Myftari kundër vendimit nr. 514-10-2013-1102 datë 09.07.2013 të Gjykatës së Apelit Durrës.

9

TIRANE

01041/14

BILBIL CELA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 98 datë 29.01.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

10

LEZHE

02826/14

HILMI GJETJA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE LEZHE

Prishjen e vendimit nr. 363 datë 25.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

11

TIRANE

03233/14

ILIR SPAHIU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2186 datë 03.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

12

TIRANE

03682/14

VIDO PRIFTI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE -INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit nr. 3106 datë 16.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe vendimit nr. 10977 datë 04.11.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

13

TIRANE

04742/14

XHEMALI BOJA -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTISTUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit nr. 2220 datë 03.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

14

DURRES

04077/14

PETRAQ GROSHI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, DURRES

Prishjen e vendimit nr. 2042 datë 22.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

15

TIRANE

00048/17

KASTRIOT KONDO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTISTUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit nr. 2317 datë 04.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

16

TIRANE

00049/17

LAZER LECI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2350 datë 05.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

17

TIRANE

00091/17

PERPARIM DINGO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 3260 datë 13.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

18

TIRANE

00184/17

RRAPI GOREJA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTISTUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit nr. 2965 datë 30.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

19

TIRANE

00242/17

KASTRIOT LAME - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTISTUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit nr. 3282 datë 14.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

20

TIRANE

00545/17

MERSIN KURTI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 3710 datë 09.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

21

DURRES

00558/17

SELIM HOXHA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 4258 datë 06.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

22

TIRANE

00778/17

MELSI ALIMEMAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE -INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Melsi Alimemaj kundër vendimit nr. 371 datë 03.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

23

TIRANE

02461/15

ADISHA HAXHIU (HOXHA) - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen vendimit nr. 1575 datë 01.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

24

TIRANE

01121/15

DILAVER SULEJMANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen vendimit nr. 3338 datë 10.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

25

TIRANE

00668/15

PERPARIM SHKURTI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 3842 datë 20.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

26

TIRANE

02531/15

MAKSIM RAMA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2075 datë 07.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

27

TIRANE

00364/15

SHERIF MUCA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 3418 datë 15.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

28

TIRANE

00639/15

SOTIR DHAMO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 4370 datë 03.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

29

TIRANE

01441/15

ELMAZ XHAKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 454 datë 05.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

30

TIRANE

01412/15

BARI ZANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen vendimit nr. 371 datë 27.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

31

TIRANE

01396/15

NEZIR SHATERI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 234 datë 12.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

32

TIRANE

01099/15

GEZIM MEHMETI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 286 datë 18.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

33

TIRANE

00256/15

ASLLAN BEBECI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 3355 datë 10.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

34

TIRANE

02415/15

KUJTIM CECAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1849 datë 10.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

35

TIRANE

00109/15

FLAMUR ISLAMI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit nr. 3730 datë 09.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

36

TIRANE

01338/15

RAMADAN SULA - DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 295 datë 18.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

37

TIRANE

00393/15

HATEM LAKO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 3935 datë 27.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

38

TIRANE

00403/15

KOSTA PASHKO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur DRSSH Tiranë kundër vendimit nr. 3167 datë 18.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

39

TIRANE

00665/15

PELLUMB MALAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Pëllumb Malaj kundër vendimit nr. 4271 datë 20.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

40

TIRANE

01030/15

PETRIT ZEKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Petrit Zeka kundër vendimit nr. 38 datë 21.01.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

41

TIRANE

00195/15

VLADIMIR MEMKO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Vladimir Memko kundër vendimit nr. 2992 datë 11.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

42

TIRANE

01690/15

ALQI KALLCO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Alqi Kallço kundër vendimit nr. 1145 datë 26.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

43

TIRANE

00259/15

TELE ZAIMI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE,- INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit nr. 3045 datë 15.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

44

TIRANE

00139/15

PETRIT ALLA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 3339 datë 10.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe vendimit nr. 10978 datë 04.11.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

45

TIRANE

01272/15

VANGJEL NASI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 313 datë 20.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

46

DURRES

00007/15

ARISTIDHI GJECI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

Prishjen e vendimit nr. 1632 datë 08.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

47

TIRANE

00904/15

SHEFQET SHIRA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 3933 datë 27.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

48

TIRANE

00453/15

VLADIMIR IMERAJ- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 4013 datë 31.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

49

TIRANE

01399/15

BUDJON ARAPI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 487 datë 11.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

50

TIRANE

01454/15

MURAT KORE- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 235 datë 12.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

51

TIRANE

00515/15

JONUZ MURATAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 3945 datë 28.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

52

TIRANE

02242/15

SOKRAT SUKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1581 datë 01.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

53

TIRANE

00999/15

FILLJON MYTEBERI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 4610 datë 24.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

54

TIRANE

01587/15

XHEMAL SAJA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 104 datë 28.01.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

55

TIRANE

00424/15

XHEVIT SKENDAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 3949 datë 28.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

56

TIRANE

01616/15

FIQIRI SHEHI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen vendimit nr. 720 datë 09.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

57

SHKODER

01042/15

VESEL CURRI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Seanca Gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 07.06.2017.

58

SHKODER

01749/15

HILE ZEFANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 07.06.2017.

59

SHKODER

01034/15

SIMON PECI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Seanca Gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 07.06.2017.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 24 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

60

TIRANE

02182/16

SHOQERIA “R& T” SH.P.K – BASHKIA TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE

A.ÇELIKU

Seanca Gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

61

TIRANE

02409/15

SHOQATA SHQIPTARE E ENERGJISE SE RINOVUESHME (AREA) , SHOQERIA "C&S CONSTRUCTION ENERGY" SH.P.K. - ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE ELEKTRIKE (ERE), KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE SH.A. (KESH), - MINISTRIA E ENERGJISE DHE INDUSTRISE

A.FULLANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

62

TIRANE

03046/14

MERQEZ GAXHA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

63

TIRANE

00501/14

DEGA E DOGANES POGRADEC - SHOQERIA “ INTERALBANIA” SH.A - AUTORITETI I MBIKQYRJES FINANCIARE

A.FULLANI

Heqin dorë një pjesë e trupës gjyqësore për shkak se kanë pengesë ligjore.

Dosja do ti nënshtrohet procedurës së shortit, për plotësimin e trupës gjyqësore.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 24 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

64

TIRANE

01116/17

BARDHYL ROCI - DILAVER DRIZI - BASHKIA PESHKOPI

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 53 datë 20.02.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit si gjykatë kompetente lëndore.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte