Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 22 Shkurt 2017

22.02.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 22 SHKURT 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

LUSHNJE

00506/14

RONDINELA ALIAJ - BASHKIA LUSHNJE

A.ÇELIKU

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017, orë në varësi të listës.

2

DURRES

00007/14

THANAS LITI - KESHILLI QARKUT DURRES.

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017, orë në varësi të listës.

3

ELBASAN

02871/14

SOKOL BITRI - BASHKIA ELBASAN

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017, orë në varësi të listës.

4

DURRES

02903/14

ADRIATIK MUKAJ - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017, orë në varësi të listës.

5

SARANDE

03196/14

NIKO ABEDINI - KOÇO ÇAÇI, KOMUNA LUKOVE SARANDE.

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017, orë në varësi të listës.

6

BERAT

03985/14

PETRIT ÇIZMJA - Z.V.R.P.PALUJTESHME BERAT.

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017, orë në varësi të listës.

7

TIRANE

04459/14

ILIR LLANAJ - DREJTORIA PËRGJITHSHME POLICISE SHTETIT,

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017, orë në varësi të listës.

8

DURRES

04590/14

PREFEKTURA E QARKUT DURRES, KOMISIONI VENDOR I VERIFIKIMIT TE TITUJVE TE PRONESISE - MURAT SHABA, AVOKATURA E SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017, orë në varësi të listës.

9

GJIROKASTER

02102/14

SKENDER HYSENI - DREJTORIA POLICISE QARKUT GJIROKASTER.

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017, orë në varësi të listës.

10

TIRANE

02555/15

AGIM LLESHI - MINISTRIA E MBROJTJES, KOMANDA DOKTRINES DHE STERVITJES.

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017, orë në varësi të listës.

11

GJIROKASTER

03629/14

ERMAL ZHEGAJ - DREJTORIA RAJONALE SIGURIMEVE SHOQERORE GJIROKASTER.

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017, orë në varësi të listës.

12

GJIROKASTER

02769/14

ANTONETA LENA - AUTORITETI KOMBETAR I USHQIMIT.

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017, orë në varësi të listës.

13

BERAT

01103/14

BASHKIA URA VAJGURORE - OPERATORI SISTEMIT SHPËRNDARJES, DREJTORIA NJESIS BERAT

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017, orë në varësi të listës.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 22 SHKURT 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

14

TIRANE

01754/14

EVELINA BEKTESHI - QENDRA E PUBLIKIMEVE ZYRTARE

A.ÇELIKU

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017, orë në varësi të listës.

15

TIRANE

02226/15

SHOQERIA “ UAECC” SHPK - QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE “ NENE TEREZA”

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017, orë në varësi të listës.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte