Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 11 Maj 2017

15.05.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 11 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

01004/15

SHOQERIA "ALBANIA DUTY FREE DISTRIBUTION" SH.P.K -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, MINISTRIA E FINANCAVE, DEGA E DOGANES RINAS- TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT RINAS TIRANE

XH. ZAGANJORI

Shtyrjen e seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për me një date tjetër me shpallje.

2

TIRANE

00572/16

SHOQERIA "SARA-EL" SH.P.K. - MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISE DHE SIPERMARRJES, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Shtyrjen e seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për me një date tjetër me shpallje.

3

DURRES

01196/2015

XHEMAL GJELI -PREFEKTI I QARKUT TIRANE - ZVRPP KAVAJE

‘’

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues

4

TIRANE

00817/15

VIKTOR THOMA- ENTI KOMBETAR I BANESAVE- ZYRA E AVOKATISE’REXHEPAJ & KAMBO- ND.DYTE LUAN TAGANI, SKIFTER TAGANI, SALIH TAGANI

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Viktor Thoma, kundër vendimit nr.57 datë 18.11.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit.

5

ADM. TIRANE

01536/15

PREFEKTI I QARKUT TIRANE- PELLUMB PELLUMBI

‘’

Shtyrjen e seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për me një date tjetër me shpallje.

6

ADM. VLORE

00758/15

PREFEKTI I QARKUT FIER – KESHILLI I KOMUNES CAKRAN

‘’

Mospranimin e rekursit

7

ADM. DURRES

01612/15

PREFEKTI I QARKUT ELBASAN –

NAIM MEQELEFI- LUMTURI DEHIMA- SHQIPE MEQELEFI-DANUSHE DAUTI – RESMIE QOSJA -

SAIMIR MEQELEFI – MARIO MEQELEFI- RESMIJE MEQELEFI-

BAJRAM MEQELEFI-

LULJETA CELA-

MARGARITA CELA

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Tirane, kundër vendimit nr.299datë 19.02.2015 të Gjykatës Administrative te Apelit.

8

TIRANE

00670/15

XHEMAL MEMA- KESHILLI I MINISTRAVE- MINISTRIA E FINANCAVE

‘’

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues

9

TIRANE

01164/15

BLERINA BERBERI-DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE , DREJTORIA E APELIMIT TATIMORE NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE TATIMEVE

‘’

Pushimin e gjykimit te çeshtjes ne Gjykaten e Larte.

TIRANE

02166/16

DRITA LAZAJ , ARJAN LAZAJ, QERIM LAZAJ, - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, ISSH

XH. ZAGANJORI

Prishjen e vendimit nr. 1596 datë 07.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

10

DURRES

00119/16

PETRIT COTA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2749 datë 17.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

11

TIRANE

00245/16

LEFTER BORAJ -. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE , DRSSH TIRANE

‘’

Pushimin e gjykimit te çështjes ne Gjykatën e Larte.

12

TIRANE

00394/15

LULZIM SHABA

-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

E QIRJAKO

Prishjen e vendimit nr. 3825, datë 17.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate me një tjetër trup gjykues.

13

TIRANE

00433/15

ENVER AJDARI -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Shtyrjen e seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për me një date tjetër me shpallje.

14

DURRËS

02186/14

SHOQËRIA “ÇOLLAKU” SH.P.K ( PADITËS) – AUTORITETI PORTUAL DURRËS ( I PADITUR)

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

15

SARANDË

03189/14

TIMO KALLOJERI ( PADITËS) – ANDON KALLOJERI; KËSHILLI I QARKUT VLORË, ZYRA E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SË TOKËS DELVINË; KOMUNA MESOPOTAM; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALAUJTSHME SARANDË ( TË PADITUR)

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

16

TIRANË

03510/14

KASTRIOT TUSHE ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( E PADITUR)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur DRSSH Tiranw ndaj vendimit nr. 2499, datë 25.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

17

TROPOJË

04569/14

KASTRIOT ÇAKRRAJ ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TROPOJË; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE KUKËS; INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( TË PADITUR)

Prishjen e vendimit nr. 1757 datë 13.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte