Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 10 Maj 2017

10.05.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 10 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00001/16

GRAMOZ JAUPI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.FULLANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur DRSSH Tiranë kundër vendimit nr. 1419 datë 15.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2

TIRANE

00046/16

MARIAN PRENDI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 794 datë 16.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

3

TIRANE

00073/16

ILIRJANA MUZHA -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1614 datë 02.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

4

TIRANE

00282/16

MYET MEMAJ - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 52 datë 21.01.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

5

VLORE

00331/16

HYSNI FILAJ - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE FIER

Prishjen e vendimit nr. 2512 datë 26.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

6

TIRANE

00485/16

VALBONA KARAGUNI - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 19 datë 20.01.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

7

TIRANE

00532/16

ILMI SHURDHAJ- INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 23 datë 20.01.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

8

KORCE

00629/16

ADRIATIK PARISI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORCE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE BERAT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga paditësi Adriatik Parisi kundër vendimit nr. 133 datë 03.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9

TIRANE

00630/16

THANAS PAPA- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

Prishjen e vendimit nr. 257 datë 12.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

10

TIRANE

00668/16

VELI PERLEKA- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 315 datë 19.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

11

VLORE

00796/16

YZEIR ALI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE

Prishjen e vendimit nr. 289 datë 18.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

12

TIRANE

00879/16

VADIM LILA- INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 336 datë 24.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

13

TIRANE

00978/16

THOMA SHTEMBARI- INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 118 datë 28.01.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

14

TIRANE

00987/16

ASLLAN SHKREPI - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Asllan Shkrepi kundër vendimit nr. 2707 datë 16.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

15

TIRANE

00996/16

TOMI PETRAJ- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1108 datë 11.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

16

TIRANE

01084/16

NDUE GJONI- INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 44 datë 20.01.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

17

TIRANE

01121/16

QANI KAJO- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1161 datë 12.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

18

TIRANE

01150/16

ALIKO LAZE- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 797 datë 20.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

19

TIRANE

01427/16

MYSLYM ILJAZI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1231 datë 18.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

20

TIRANE

01476/16

MYFTEREM BEJLERI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1803 datë 22.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

21

TIRANE

01499/16

RASIM SHURDHAJ-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2122 datë 07.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

22

TIRANE

01526/16

SALI BAKO-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1625 datë 13.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

23

TIRANE

01594/16

ALEKS ANDONI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1248 datë 19.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

24

TIRANE

01613/16

FADIL SHERIFAJ-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1819 datë 22.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

25

TIRANE

01674/16

LENIN VLADI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE-INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 3985 datë 29.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

26

TIRANE

01706/16

FLAMUR SHLLAKU-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2376 datë 20.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

27

TIRANE

01734/16

FERIT ZENELI-INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2217 datë 13.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

28

TIRANE

01915/16

ASTRIT MAHMUTAJ-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1742 datë 20.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

29

TIRANE

01970/16

KUJTIM CAKO-MINISTRIA E MBROJTJES TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE-INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Kujtim Cako kundër vendimit nr. 2251 datë 14.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

30

TIRANE

01999/16

PETRIT MECANI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1923 datë 30.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

31

TIRANE

02047/16

NAMIK MUSAJ-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE BERAT

Prishjen e vendimit nr. 1974 datë 25.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

32

TIRANE

02092/16

SPARTAK ANDONI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2600 datë 15.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

33

TIRANE

02198/16

BASHKIM HYSI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE (DRSSH) TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2620 datë 15.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

34

TIRANE

02243/16

ALO MUSTAFARAJ-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2685 datë 21.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

35

TIRANE

02252/16

ALEKS SHAJKO-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2975 datë 30.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

36

BERAT

02266/16

NIKOLLA PECI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE BERAT, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1465 datë 01.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

37

TIRANE

02302/16

HASAF MEHMETI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2099 datë 07.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

38

TIRANE

02353/16

ARISTIR GOGA-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Aristir Goga kundër vendimit nr. 3142 datë 10.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

39

TIRANE

02358/16

NEIM HAXHIAJ-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 3261 datë 13.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

40

DIBER

01436/14

TEFTA DACI - K.RR.T BASHKIA BULQIZE - HYSEN DACI, ARBEN ÇUPI

A.FULLANI

Kolegji heq dore për shkak se kanë pengesë ligjore.

41

LUSHNJE

00608/14

LIRI GJIKA - ZYRA ARSIMORE LUSHNJE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 24.05.2017.

42

TIRANE

03046/14

MERQEZ GAXHA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 24.05.2017.

43

TIRANE

01117/15

BAKI BALA - MINISTRIA E MBROJTJES, DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mbrojtjes dhe Departamenti i Administratës Publike kundër vendimit nr. 4382 datë 04.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

44

TIRANE

01476/15

DORINA AZO - KUVENDI I SHQIPERISE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Kuvendi i Shqipërisë kundër vendimit nr. 735 (23) datë 09.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

45

TIRANE

01259/15

MEHDI XHIHANI, XHELAL ZENUNI, ALTIN BRAHIMI - MINISTRIA E FINANCAVE, DREJTORIA E THESARIT DEGA TIRANE - PROKURORIA E SHKALLES SE PARE PER KRIMET E RENDA TIRANE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

46

TIRANE

02543/15

BELUL ZAIMI - KOMUNA FARKE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Njësia Administrative Farkë, Bashkia Tiranë kundër vendimit nr. 1528 datë 25.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

47

TIRANE

00826/16

ARTIL MARKU - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Prishjen e vendimit nr. 2425, datë 16.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 3269, datë 17.06.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

48

TIRANE

00591/16

SHOQERIA MEKANIKE PARTIZANI SH.A - QENDRA KOMBETARE E RREGJISTRIMIT - SUZANA GUXHOLLI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse shoqëria “Mekanike Partizani”sh.a, kundër vendimit nr. 641 datë 02.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

49

TIRANE

00907/13

GEZIM LICAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - I.S.SH.TIRANE

A.FULLANI

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 24.05.2017.

50

DURRES

03080/13

LUAN MYFTARI - KOMANDA E FORCAVE DETARE DURRES

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 24.05.2017.

51

TIRANE

01041/14

BILBIL CELA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 24.05.2017.

52

LEZHE

02826/14

HILMI GJETJA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE LEZHE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 24.05.2017

53

TIRANE

03233/14

ILIR SPAHIU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 24.05.2017

54

TIRANE

03682/14

VIDO PRIFTI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE -INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 24.05.2017

55

TIRANE

04732/14

XHEMALI BOJA -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTISTUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 24.05.2017

56

DURRES

04077/14

PETRAQ GROSHI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, DURRES

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 24.05.2017

57

TIRANE

00048/17

KASTRIOT KONDO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTISTUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 24.05.2017

58

TIRANE

00049/17

LAZER LECI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 24.05.2017

59

TIRANE

00091/17

PERPARIM DINGO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 24.05.2017

60

TIRANE

00184/17

RRAPI GOREJA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTISTUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 24.05.2017

61

TIRANE

00242/17

KASTRIOT LAME - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTISTUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 24.05.2017

62

TIRANE

00545/17

MERSIN KURTI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 24.05.2017

63

DURRES

00558/17

SELIM HOXHA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 24.05.2017

64

TIRANE

00778/17

MELSI ALIMEMAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE -INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 24.05.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 10 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

65

TIRANE

00501/14

DEGA E DOGANES POGRADEC - SHOQERIA “ INTERALBANIA” SH.A - AUTORITETI I MBIKQYRJES FINANCIARE

A.FULLANI

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 24.05.2017.

66

APEL ADM

02365/15

DHOMA KOMBETARE E AVOKATISE SE SHQIPERISE - KESHILLI I MINISTRAVE I R.SH, AVOKATURA E SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

67

TIRANE

00873/15

DRITAN KUÇI - KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE E TRANSPORTIT, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për shpallje vendimi në datën 17.05.2017.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 10 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

68

BERAT

01105/17

FATBARDH HOXHA - BASHKIA POLIÇAN, VLADIMIR SHMILLI

A.FULLANI

Prishjen e vendimit nr. 1811, datë 18.11.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes në po atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

69

BERAT

01100/17

LAVER SELAMI - D.R.S.SH. BERAT

Prishjen e vendimit nr. 134, datë 17.02.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat dhe dërgimin e çështjes në po atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte