Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 08 Shkurt 2017

09.02.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 08 SHKURT 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

01393/16

SHPETIM SPAHIU - PRESIDENTI I R.SH, MINISTRIA E MBROJTJES

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

2

DURRES

00436/15

MIMOZA HYSAJ - AUTORITETI PORTUAL DURRES

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

3

TIRANE

00386/15

SONILA ZEKA - SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

4

TIRANE

01663/15

ALTIN GUSHO - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT - DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT KORÇE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

5

TIRANE

02691/14

HERGIS JICA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

6

SARANDE

01646/15

LENICA ÇAKULI - SHOQERIA “ SARANDE CONSTRUKSION” SH.P.K, BASHKIA SARANDE, KIÇO GURMA, NIKOLLA GURMA

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

7

TIRANE

02823/14

EVALD JAHO - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE - DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE

A.ÇELIKU

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

8

TIRANE

03841/14

VARE PRENÇE - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 3212, datë 21.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

KUKES

02173/14

BESARIJE BAJRAKTARI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KUKES

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në atë gjykatë.

10

LEZHE

02561/14

LESH IVANAJ - KOMUNA SHENGJIN, LEZHE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Komuna Shengjin, kundër vendimit nr.610, datë 11.03.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

11

GJIROKASTER

03969/14

KRISTO MERKURI - DREJTORIA E ALUIZNIT SARANDE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Kristo Zoto Merkuri, kundër vendimit nr.2960, datë 10.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

12

TIRANE

03594/14

SOKOL HYKAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr.2095, datë 28.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

DURRES

02760/14

ARIANIT BEBETI - DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE ELBASAN

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Arianit Bebeti, kundër vendimit nr.1270, datë 08.04.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

DIBER

02742/14

YLLI ALIMANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Dibër, kundër vendimit nr.2023, datë 22.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

15

SHKODER

02395/14

NEXHMIJE HAXHIJA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Nexhmije Haxhija, kundër vendimit nr.163, datë 11.02.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

16

ELBASAN

02984/14

SULLTANE LENA- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Sulltane Lena, kundër vendimit nr.1959, datë dt.20.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

17

ELBASAN

02593/14

YLLI SALLA SH.P.K - KESHILLI I QARKUT ELBASAN, INSPEKTORIATI I MBROTJES TE TOKES ELBASAN, AVOKATURA E SHTETIT

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

18

SHKODER

04052/14

GJOVALIN GJEKAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Tatimeve Shkodër, kundër vendimit nr.1480, datë 06.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

19

DURRES

04038/14

SHOQERIA “CORAL” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale Durrës, kundër vendimit nr.2684, datë 02.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

20

TIRANE

04095/14

GENC BOGA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kundër vendimit nr.3013, datë 15.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

21

SHKODER

04147/14

SHOQERIA “ P.V.N” SH.P.K - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE SHKODER

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

22

SHKODER

04182/14

SHOQERIA “ B&M” SH.P.K - DEGA E DOGANES SHKODER, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANES TIRANE

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

23

DURRES

04260/14

LUAN GAXHENJI - ZYRA RAJONALE E SHERBIMIT SOCIAL DURRES, DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT SOCIAL SHTETEROR

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shërbimi Social Shtetëror, kundër vendimit nr.1803, datë 14.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

24

DIBER

04229/14

RAMIS DADUTI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Dibër, kundër vendimit nr.3234, datë 23.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

25

SARANDE

04214/14

OST SH.A TIRANE - BASHKIA SARANDE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Sarandë, kundër vendimit nr.2789, datë 04.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

26

TIRANE

04349/14

SHOQERIA TREGTARE “ KIRCHBERGER ALBANIA” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE, AVOKATURA E SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me s

hpallje.

27

TIRANE

00329/14

YLBER TROCI, LUAN HYSKO - MINISTRIA E MBROTJES, BRIGADA LOGJISTIKE

A.DVORANI

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

28

GJIROKASTER

00029/14

BEXHET BAXHELLA - ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJSHME TIRANE, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME GJIROKASTER

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Zyra Qendrore të Regjistrimit Te Pasurive Te Paluajtshme Tirane, kundër vendimit nr. 523, datë 23.10.2013 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

29

TIRANE

00049/14

ARDIAN ELEZI - AGJENSIA E TRAJTIMIT TEB KREDIVE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Agjensia e Trajtimit të Kredive, kundër vendimit nr. 2047, datë 11.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

30

DURRES

00262/14

XHEMAL BRAHILIKA - AUTORETETI KOMBETAR I USHQIMIT TIRANE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Autoreteti Kombëtar i Ushqimit Tirane, kundër vendimit nr.674 (10-2013-1474), datë 14.10.2013 të Gjykatës së Apelit Durrës.

31

POGRADEC

00287/14

ILIRJAN MIMINI - UJESJELLES KANALIZIME POGRADEC

Kolegji Administrativ i Gjykatës se Larte vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk eshte administrative.

32

VLORE

00363/14

MUSTAFA ZENELI - AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, DREJTORIA RAJONALIT JUGOR GJIROKASTER

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga paditësi Mustafa Zeneli kundër vendimit nr. 677 ( 60-2013-1074), datë 30.10.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

33

SHKODER

00456/14

MIHAL SAMARXHIU - DREJTORIA E PERGJITHSHME E HEKURUDHAVE SH.A DURRES

Kolegji Administrativ i Gjykatës se Larte vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk eshte administrative.

34

VLORE

00558/14

MALVINA MYFTARAJ - GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR VLORE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlore, kundër vendimit nr. 616 ( 60-2013-967) , datë 10.10.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

35

KURBIN

00647/14

BARDHE ZHUPA - QENDRA SHENDETSORE MAMURRAS

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

36

TIRANE

00692/14

GERALD XHELILAJ - INSTITUTI I SIGURIMEVE TE KUJDESIT SHENDETSOR

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

37

DURRES

00895/14

FITNETE SULA - BASHKIA MANEZ

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Bashkia Manëz kundër vendimit nr. ( 10-2013-677), datë 29.04.2013 të Gjykatës së Apelit Durrës.

38

TIRANE

01008/14

XHEVDET ZYRYKU - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE KREDIVE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Xhevdet Zyryku kundër vendimit nr. 80, datë 28.01.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

39

TIRANE

04730/14

SHPRESA LATIFI ( GASHI) - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

40

SARANDE

03274/14

SHOQERIA “ ÇEZ SHPERNDARJA” SH.A - BASHKIA SARANDE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

41

GJIROKASTER

04064/14

SHOQERIA “ ÇEZ SHPERNDARJA” SH.A - BASHKIA SARANDE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

42

TIRANE

04723/14

PERIKLI KOLIÇI - MINISTRIA E MBROJTJES, KOMANDA E DOKTRINES DHE E STERVITJES

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

43

TIRANE

04367/14

AGIM LALA - PRESIDENTI I R.SH, MINISTRI I MBROJTJES

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

44

LEZHE

02563/14

ASIM HAMZI - KESHILLI I RREGULLIMIT TE TERRITORIT, QARKU LEZHE - MRI MARSHYTI ( MARIE SHYTI)

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

45

TIRANE

03675/14

SHOQERIA “ HOUSE OF ARTS RADIO TELEVIZION” SH.P.K - KESHILLI KOMBETAR I RADIO DHE TELEVIZIONIT ( K.K.R.T), AVOKATURA E SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

46

TIRANE

04712/14

FIQIRI OSMANI - BASHKIA VORE - AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, AVOKATURA E SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

47

TIRANE

01461/14

AUTORITETI PORTUAL DURRES - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

48

TIRANE

00283/15

BEKZANE FERKO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

49

TIRANE

00339/15

KRENAR REXHEPI - BASHKIA TIRANE - POLICIA BASHKIA TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

50

TIRANE

00337/15

BUJAR ZAGANJORI - AGJENCIA E LEGALIZIMIT, INTEGRIMIT DHE URBANIZIMIT TE ZONAVE DHE NDERTIMEVE INFORMALE, ZYRA QENDRORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E ALUIZNIT, QARKU TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

51

GJIROKASTER

00365/15

ELTON NGJELINA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE GJIROKASTER

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

52

PERMET

00370/15

KOZETA ALIAJ - DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR PERMET

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

53

KORÇE

00250/15

MYSERET HOXHA - DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR POGRADEC

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

54

DURRES

00487/15

SARA BEJKO, ALBANA BEJKO - MINISTRIA E FINANCAVE TIRANE, DEGA E THESARIT DURRES - PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR DURRES

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

55

TIRANE

00484/15

KASTRIOT SKUKA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

56

TIRANE

00114/15

DENADA NUSHI- INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

57

DURRES

00599/15

LUTFI ÇOPANI - PARKU I UDHETAREVE DURRES

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 08 SHKURT 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

58

SHKODER

03734/13

ILIR BURANEJ - BASHKIA SHKODER

A.DVORANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 15.03.2017 ora në varësi të listës.

59

TIRANE

02808/13

VILSON ADRIATIKU - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

A.DVORANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 15.03.2017 ora në varësi të listës.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 08 SHKURT 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

60

APEL ADM

00541/15

HERILA ÇELA- KESHILLI I LARTE I DREJTESISE

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

61

TIRANE

00767/13

HYRIJE GAVOÇI, PETRIT GAVOÇI, DIANA GAVOÇI, HAXHI LUZI, FATIME LUZI - ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE - FEDHON MEKSI, PETRIT SKENDE, ANDI SKENDE, ELVIN SKENDE, AVOKATURA E SHTETIT

A.DVORANI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga personi i trete Fedhon Meksi, kundër vendimit nr. 2358, datë 10.10.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

62

TIRANE

02715/13

SHOQERIA LNK SH.P.K, SHOQERIA HIDROPOWER SH.P.K - MINISTRIA E EKONOMISE, TREGTISE DHE ENERGJITIKES, KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK, AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK - BASHKIMI I PERKOHSHEM I SHOQERIVE CARAGLIO S.R.L DHE HERTIS SH.P.K

Heq dore relatori i çështjes për shkak se ka pengesë ligjore.

63

TIRANE

03363/13

EDMOND MERSINI - AGJENSIA E PROKURIMIT PUBLIK, SH.A SHPERNDARJA E LIBRIT SHKOLLOR, MINISTRIA E EKONOMISE TREGETISE DHE ENERGJETIKES, AVOKATURA E SHTETIT PRANE M.E.T.E - AVOKATI I PROKURIMEVE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

64

APEL TIRANE

03554/13

KLEVIS KODRASI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

65

TIRANE

04011/14

ALBANA KOLLOBANI/DAN FORTH, ENVER XHAJA - KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTEVE, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, AVOKATURA E SHTETIT

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

66

TIRANE

04475/14

BEXHET GJANA - MINISTRIA E DREJTESISE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

67

TIRANE

04043/14

SHOQATA E RUAJTJES DHE MBROTJES SE MJEDISIT, DEGA KURBIN, SHOQATA KOMBETARE, HUMANITARE E RUAJTJES DHE MBROTJES SE MJEDISIT, SHOQATA E PROGRESIT PYJOR DHE MJEDISIT, BARDHOK NOKAJ - KESHILLI I RREGULLIMIT TE TERRITORIT, BASHKIA LAÇ, ZYRA E BUJQESISE LAÇ, DREJTORIA E BUJQESISE SE QARKUT LEZHE, MINISTRIA E BUJQESISE, USHQIMIT DHE MBROTJES SE KONSUMATORIT, MINISTRIA E MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TE UJERAVE, KESHILLI KOMBETAR I TERRITORIT, SHOQERIA “ AL-ÇELIK - VEGA” SH.A

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 01.03.2017 ora në varësi të listës.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 08 SHKURT 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

68

ADM VLORE

00104/17

AQIF TOSKA, NIKO TOSKA, SAMI TOSKA - ASTRIT TOSKA, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME FIER

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 1228, datë 09.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit si gjykatë kompetente lëndore.

69

APEL ADM

00136/17

ENKELEJDA TOTO - SHOQERIA PERMBARIMORE PROVATE “ ALIMADHI”

Prishjen e vendimit nr. 1083, datë 19.12.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit si gjykatë kompetente lëndore.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte