Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 05 Prill 2017

06.04.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 05 PRILL 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

03532/13

LUAN SALIKO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.DVORANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës.

2

TIRANË

03050/13

OSMAN PORJA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës.

3

SHKODËR

03348/13

ZAIM CEKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës.

4

TIRANË

00210/13

RUZHDI MEMAGA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës.

5

TIRANË

01312/13

ILIRIAN MARTINI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës.

6

TIRANË

02052/13

DHORI MARTIRI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës.

7

TIRANË

02182/13

BAHIR ISUFI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

8

SHKODËR

01441/12

VEHBI BEQIRI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

9

TIRANË

03377/13

ZEF ZEFI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

10

SHKODËR

03546/13

PASHKO NDOSHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

11

SHKODËR

02105/13

PJERIN UJKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

12

KORÇË

01601/13

ILIA BINO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

13

GJIROKASTËR

02139/13

BASHKIM BELLA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE GJIROKASTER

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

14

TIRANË

00977/13

PETRIT BOKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

15

KORÇË

01829/12

MARKO GËRDE - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

16

TIRANË

00295/13

PALI MARKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

17

TIRANË

02413/13

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE, TODI STASE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

18

TIRANË

00784/13

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - ZYRA PERMBARIMORE TIRANE, MRIKA SEJFULLAI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

19

TIRANË

02764/13

NURI LALA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, -INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

20

TIRANË

00008/13

ARBEN CAKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQEORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

21

SHKODËR

02800/13

FAIK YMERI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

22

DURRËS

01696/12

LUAN BABAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

23

TIRANË

03344/13

PANAJOT GJERASI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

24

TIRANË

01426/13

SELAMI PLEPI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQEORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

25

TIRANË

03339/12

VATH STAFUKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

26

TIRANË

02854/13

HAMDI DAMARKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017 ora në varësi të listës

27

TIRANË

03434/13

IRJET VRANA, ALMA VRANA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.ÇELIKU

Prishjen e vendimit nr. 1930 datë 03.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

28

TIRANE

03354/13

SKENDER GUMA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr.1416, datë 19.06.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

29

TIRANË

03001/13

FLAMUR BADUNI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1576, datë 04.07.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

30

TIRANË

03257/13

PERPARIM AKULLI - MINISTRIA E MBROJTJES TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

31

TIRANË

02860/13

FERJAT JANUSHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

32

GJIROKASTËR

03118/13

GJERGJI TOLA - DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT GJIROKASTER, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

33

SARANDË

02596/13

SKENDER KENDEZI -INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, DEGA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SARANDE

Prishjen e vendimit nr. 352 datë 25.06.2013 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

34

TIRANË

01724/13

XHEMAL XHAFKOLLARI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

35

TIRANË

03474/13

ASTRIT KORBECI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

36

KORÇË

01266/13

JOVAN GJANÇI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

37

TIRANË

02884/13

LLAMBI TRUSHI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

38

TIRANË

03716/13

VALENTINA QIRICI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

39

TIRANË

03760/13

SOFOKLI CALIQI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

40

SARANDË

00756/13

PILO ANDONI - DEGA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SARANDE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

41

TIRANË

03694/13

ALEKSANDER HAXHIAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

42

TIRANË

03002/13

SEFER KACA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

43

TIRANË

03384/13

KRISTIAN GJYRGJI - MINISTRIA E BRENSHME( GARDA E REPUBLIKES)

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

44

TIRANË

03013/13

ABEDIN SAKIQI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

45

TIRANE

01649/13

SHEHEBI BIÇAKU - MINISTRIA E BRENDSHME - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

46

TIRANË

03567/13

PREND FRROKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

47

TIRANË

00735/13

SHYQYRI VEZI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 11.04.2017 ora në varësi të listës.

48

TIRANË

01076/13

EQEREM OSMËNAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 88 datë 17.01.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

49

TIRANË

01253/13

FADIL CANAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 11.04.2017 ora në varësi të listës.

50

TIRANË

03127/13

JORGO YMERAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 11.04.2017 ora në varësi të listës.

51

TIRANË

02178/13

RAMAZAN HOXHA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 11.04.2017 ora në varësi të listës.

52

KORÇË

02469/13

GRAMOZ BACKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Gazmor Backa kundër vendimit nr. 305 datë 28.05.2013 të Gjykatës së Apelit Korçë.

53

TIRANE

03087/13

AGRON KAJA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 11.04.2017 ora në varësi të listës.

54

TIRANE

02016/13

NIKOLL STAMBOLLIU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 11.04.2017 ora në varësi të listës.

55

TIRANE

01137/13

ILIR BALIAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2650 datë 13.11.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

56

TIRANE

01107/13

KUJTIM ÇAKO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 11.04.2017 ora në varësi të listës.

57

TIRANE

02247/13

DRIÇIM HOXHA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 11.04.2017 ora në varësi të listës.

58

TIRANE

02772/13

AGIM BALLIU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1380 datë 12.06.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

59

TIRANE

03436/13

ESAT LUSHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1722 datë 13.09.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

60

KORÇË

01583/13

BAJRAM HYKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE

Prishjen e vendimit nr. 184 datë 03.04.2013 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

61

KORÇË

02442/13

PËLLUMB CANHETARI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇË - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Pëllumb Cangëtari kundër vendimit nr. 376 datë 11.07.2013 të Gjykatës së Apelit Korçë.

62

DURRES

03719/13

ROLAND ISMAILAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRËS

Prishjen e vendimit nr. 10-2013-1501 682 datë 17.10.2013 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

63

KORÇË

02450/13

NAZMI DINO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇË

Prishjen e vendimit nr. 307 datë 28.05.2013 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

64

TIRANË

02252/13

VASILLAQ GJYLAMETI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Prishjen e vendimit nr. 422 datë 20.02.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

65

TIRANË

01919/13

ABDI SHURDHI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Prishjen e vendimit nr. 386 datë 05.03.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

66

TIRANË

02989/13

HILLI MILE - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Prishjen e vendimit nr. 1374 datë 11.06.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

67

TIRANË

01036/13

RESMI BREGU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 11.04.2017 ora në varësi të listës.

68

TIRANË

03300/13

HISMET DRAZHI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Prishjen e vendimit nr. 1540 datë 27.06.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

69

SHKODËR

01636/13

SANDËR PECI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 11.04.2017 ora në varësi të listës.

70

DURRËS

02152/13

DALAN CANAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DURRËS

Prishjen e vendimit nr. 10-2013-0287 (175) datë 05.03.2013 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

71

KORÇË

01591/13

VASKE DHESPOLLARI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Vaslë Dhespollari kundër vendimit nr. 132 datë 18.03.2013 të Gjykatës së Apelit Korçë.

72

TIRANË

02683/13

ARJAN FERI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Arjan Feri kundër vendimit nr. 1056 datë 30.04.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

73

TIRANË

02635/13

DHIMOKRAT ZENJO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANË

Prishjen e vendimit nr. 1226 datë 23.05.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

74

VLORË

02571/13

TENO AJAZI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 11.04.2017 ora në varësi të listës.

75

ELBASAN

03153/14

GRAMOZ KUQJA - DREJTORIA SHERBIMIT PYJOR ELBASAN

A.ÇELIKU

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

76

ELBASAN

09848/14

BUKUROSH LAZI - ZRPP ELBASAN

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

77

TIRANË

04413/14

NIKOLL BAZHELLA - D.P.P.SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

78

TIRANË

02107/14

HAXHI LIKALLA,- DRSSH TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

79

SHKODËR

01170/14

SOFIJE BLLADA - DRSSH SHKODER

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

80

LEZHË

00797/14

VLADIMIR MARGJONAJ - DPT TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

81

SHKODËR

03685/14

ZEF RRETHI - DRSSH SHKODER,

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

82

TIRANË

0446/14

FIQIRI CENA, DRSSH TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

83

SHKODËR

03687/14

MARGARITA ZHIVANI - D.PSHSSH TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

84

SHKODËR

01971/15

GANI DEMUSHI - DRSSH SHKODER

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

85

TIRANË

02882/13

GAZMEND SULAJ - DPP SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

86

VLORË

00810/14

KUJTIM MALOKU - KESHILLI BASHKISE HIMARE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

87

TIRANË

03122/14

BATJAR HADUSHAJ - DPPSHTETIT

Ndryshimin e vendimit nr. 1351 datë 16.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe vendimit nr. 71, datë 10.01.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe pranimin e padisë.

88

DURRËS

02896/1/14

KËRKUES: PETRIT DOKA,

Paditës: PETRIT DOKA - I Paditur: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES, ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, AGJENSIA KOMBETARE E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE TIRANE

( Ndreqje gabimi material)

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datë datën 12.04.2017 ora në varësi të listës.

90

TIRANË

02217/15

ARSHELA ARAPI - MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME

Seancë Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.04.2017, orë në varësi të listës.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 05 PRILL 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

91

TIRANË

00036/14

MATILDA SOTIRI, BASHKIA TIRANE

A.ÇELIKU

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

92

TIRANË

00607/15

FOTO POSTOLI, DP TATIMEVE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 05 PRILL 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

93

ADM KORCE

00630/17

BASHKIA POGRADEC - SHOQERIA PERMBARIMORE 616/A

A.FULLANI

Prishjen e vendimit nr. (801) 336, datë 23.07.2016 të Gjykatës s Rrethit Gjyqësor Pogradec dhe dërgimin e çështjes në po atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

94

ADM SHKODER

00408/17

ZENEPE SAITI - D.R.S.SH SHKODER

Prishjen e vendimit nr. 1119( 4084), datë 28.09.2016 të Gjykatës s Rrethit Gjyqësor Shkodër dhe dërgimin e çështjes në po atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

95

APEL TIRANE

00482/17

“ SABINA” SH.P.K - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 9971, datë 09.12.2016 të Gjykatës s Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë për vazhdimin e gjykimit.

96

ADM TIRANE

00369/17

ALEKSANDER MEKSI, DHURATA MEKSI - SHOQERIA “ UJESJELLES KANALIZIME SH,A

Prishjen e vendimit nr. 9971, datë 09.12.2016 të Gjykatës s Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes në po atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

97

ADM TIRANE

00560/17

A.ZH.B.R - SUBJEKTI “ VAJRA BIMORE FIER” SH.P.K

Lënien në fuqi të vendimit nr. 90, datë 16.01.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte