Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 05 Maj 2017

08.05.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 05 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00059/16

HARALLAMB VOKO -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.DVORANI

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

2

TIRANE

00067/16

MAKSIM PAPATHANASI -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

3

TIRANE

00294/16

NEXHIP PASHOLLARI -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

4

TIRANE

00399/16

ALQI RUMANO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranim Rekursi.

5

TIRANE

00570/16

ASTRIT VELIU - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranim Rekursi.

6

TIRANE

00814/16

GEZIM LACI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

7

TIRANE

00882/16

FETI RUCAJ - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

8

KORCE

00886/16

XHEMAL KUKA - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

9

TIRANE

00933/16

GEZIM HASANAJ -INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE,

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

10

TIRANE

01707/16

PERIKLI GJOKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

11

TIRANE

01726/16

PERLAT BINAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

12

TIRANE

01740/16

AGIM SELAMAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

13

TIRANE

01809/16

THANAS GJINOPULLI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

14

SHKODER

01869/16

REXHEP SANZA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Mospranim Rekursi.

15

TIRANE

01904/16

MAKSIM KAGJINI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

16

TIRANE

01948/16

ERMIRA DERVISHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

17

TIRANE

02004/16

XHELAL ABAZAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

18

TIRANE

02219/16

TODI POPI- INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

19

TIRANE

00001/17

IDRIZ LEKAJ- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

20

TIRANE

00058/17

XHELAL SINAKOLI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

HEQ DORE RELATORI I ÇËSHTJES.

21

TIRANE

00347/17

FLAMUR GURRA- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

22

TIRANE

00520/17

NAIM DEDOLLI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

23

KORCE

00592/17

IZET BLACERI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORCE

Mospranim Rekursi.

24

VLORE

00646/17

BABUL BEHAJ, HAIR ARAPAJ- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

25

TIRANE

00826/17

VANGJEL ZIU- INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte