Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 04 Maj 2017

08.05.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 04 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00057/14

QERIM POÇI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.DVORANI

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

2

VLORE

00273/14

AGIM XHELAJ, PANDELI SEVAJ, ANDON KACI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

3

TIRANE

00455/14

LUTFI HYSENAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit.

4

TIRANE

00683/14

Trashëgimtarët ligjor të ROBERT MEMAJ: NATASHA SERJAN MEMA, LEFTER ROBERT ADHAMIDHI, JULIANA ROBERT ÇOMA ( MEMAJ), LATINIEL ROBERT MEMAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

5

TIRANE

02758/14

ZYHDI MUÇA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

6

TIRANE

02905/14

RAMAZAN TOROMANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

7

ELBASAN

02921/14

YMER DOLLANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

Mospranim rekursi.

8

TIRANE

01794/14

Trashëgimtarët ligjor të NDUE ELEZI: MRIKA ELEZI, ALTIN ELEZI, FERDINAND ELEZI, EDMOND ELEZI, EDUART ELEZI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

9

TIRANE

03095/14

VASIL MELEQI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

10

TIRANE

03172/14

ILIRJAN BAKIASI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

11

LEZHE

03320/14

DEDE DEDA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE LEZHE

Mospranim rekursi.

12

TIRANE

03515/14

ILIR CURRI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

13

SARANDE

02789/14

VULLNET BEJDO - DEGA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SARANDE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

14

SHKODER

02681/14

DAUT DAIJA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Mospranim rekursi.

15

TIRANE

02722/14

FITIM ISUFAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

16

TIRANE

01777/14

BASHKIM AVDIAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

17

SHKODER

02494/14

TONIN GJONPALI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Mospranim rekursi.

18

LEZHE

02554/14

ZENEL FIDA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE LEZHE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

19

TIRANE

02287/14

ZENI HOXHALLARI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

20

TIRANE

02206/14

KUJTIM MASUPAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

21

TIRANE

03892/14

BASHKIM QELI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

22

TIRANE

03872/14

YLLI BEJKO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Mospranim rekursi.

23

TIRANE

04350/14

SELAM ALIKAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

24

TIRANE

04411/14

ROLAND ABAZAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

25

TIRANE

03722/14

MEHDI KARRECI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

26

TIRANE

03705/14

VLADIMIR DAKO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

27

TIRANE

03679/14

BARDHYL HAJDINI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

28

TIRANE

03695/14

HASAN HOXHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

29

TIRANE

03677/14

NIKOLLAQ TERPO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

30

TIRANE

03392/14

KUJTIM DERVISHI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

31

TIRANE

03547/14

ILIR GOXHERI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

32

SHKODER

03380/14

MARK PEPKOLAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

33

TIRANE

03649/14

FATOS KARALLIU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

34

TIRANE

03929/14

HASAN GAXHOLLI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

35

DURRES

00015/15

LILJANA SHAHU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

A.DVORANI

Mospranim rekursi.

36

TIRANE

00115/15

PETRIT GJOKA- DREJTROIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate

37

TIRANE

00125/15

ADEM DAHRI - DREJTORIA RAJOANLE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

38

TIRANE

00132/15

LUAN HOXHA - DREJTORIA RAJOANLE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

39

KORÇE

00227/15

CELNIK PURBALLARI - DREJTORIA RAJOANLE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE

Mospranim rekursi.

40

TIRANE

00230/15

SHAHO HAMZAJ - DREJTORIA RAJOANLE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

41

TIRANE

00258/15

KUDRET SELIMAJ - DREJTORIA RAJOANLE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranim rekursi.

42

TIRANE

00265/15

SIMOEN GJIPALI - DREJTORIA RAJOANLE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

HEQ DORE RELATORI I ÇËSHTJES.

43

TIRANE

00303/15

DILAVER ZEQIRAJ - DREJTORIA RAJOANLE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

44

TIRANE

00342/15

BAJRAM HOXHA - DREJTORIA RAJOANLE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

45

TIRANE

00353/15

OLIMBI NAZLAZI - DREJTORIA RAJOANLE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

46

TIRANE

00387/15

FATMIRA HARIZI - DREJTORIA RAJOANLE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

47

TIRANE

00420/15

NEPTUN BAJKO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

48

TIRANE

00434/15

NOVRUS JAUPLLARI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

49

TIRANE

00509/15

VIKTOR HAMZA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

50

TIRANE

00568/15

MERSIN BICI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, ISSH TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

51

TIRANE

00637/15

ROLAND STOJA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

52

TIRANE

00640/15

QEMAL MEHMETI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

53

TIRANE

00652/15

OSMAN LUGA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

54

TROPOJE

00675/15

SELMAN KRAKULLI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

55

TIRANE

00751/15

SILKO DUKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate

56

VLORE

01725/15

ABAS DRIZA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

57

TIRANE

00093/15

ARSEN ZEKAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT TE KONTROLLIT TE BRENDSHEM NE MINISTRINE E BRENDSHME

Mospranim rekursi.

58

TIRANE

00778/15

AGIM HAJDARI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

59

TIRANE

00800/15

AJET MULITA -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

60

DIBER

00827/15

ENVER TUKA -DREJTOIRA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER

Mospranim rekursi.

61

TIRANE

00875/15

ANDON CALI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE-ISSH TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

62

TIRANE

00987/15

VASIL CUKO-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

63

SHKODER

01049/15

MUHAMET LAKJA-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

64

TIRANE

01103/15

ANTON PICAKU-DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE,TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate

65

KUKES

01304/15

RAMADAN PASHAJ-DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, KUKES

Mospranim rekursi.

66

TIRANE

01316/15

HAMIT TARKA-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE-INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

67

TIRANE

01326/15

CELNIK TABAKU-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE

Mospranim rekursi.

68

TIRANE

01337/15

NIKOLLAQ JANI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE-INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

69

TIRANE

01438/15

BASHKIM MALKA-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

70

TIRANE

01458/15

GARIP LATA-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

71

TIRANE

01492/15

LUTFI HASMEGAJ-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

72

TIRANE

01547/15

VLASH TANKU-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

73

TIRANE

01595/15

PETRIT FETI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate

74

TIRANE

01623/15

AVNI RUCI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

75

VLORE

01664/15

FEJZI MEMAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

76

TIRANE

01836/15

AGIM ADEMI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate

77

TIRANE

01968/15

BEQO MEMO-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE-INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

78

VLORE

02073/15

AGRON AHMETI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

79

TIRANE

02107/15

PETRAQ LAKO-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

80

TIRANE

02128/15

ISA KOCIAJ-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

81

VLORE

02206/15

KAME HARKA-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE BERAT

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

82

TIRANE

02243/15

ARQILE DHAMO-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

83

TIRANE

02549/15

AGIM RADA-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, AVOKATURA E SHTETIT TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

84

VLORE

03529/13

SYRJA BELLAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE, DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT VLORE

A.ÇELIKU

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

85

KORÇE

01265/13

TOMOR MUKADEZ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Tomor Mukadez, kundër vendimit nr.115, datë 07.03.2013, të Gjykatës së Apelit Korçë.

86

DURRES

03598/13

GANI KURTI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

Prishjen e vendimit nr.524/10-2013-1140, datë 16.07.2013, të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

87

KORÇE

02003/13

TATJANA MANOKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE

Prishjen e vendimit nr.275, datë 14.05.2013, të Gjykatës së Apelit Korçë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

88

SHKODER

00221/13

LLAZAR KUQI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Prishjen e vendimit nr.371, datë 17.09.2012, të Gjykatës së Apelit Shkodës dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

89

TIRANE

03505/13

PERLAT SULA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr.1445, datë 18.06.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

90

TIRANE

01693/13

DILAVER CENO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr.718, datë 21.03.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

91

TIRANE

01361/13

PERPARIM CELIBASHI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, KOMISIONI QENDROR I ANKIMIT

Prishjen e vendimit nr.2905, datë 10.12.2012, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

92

TIRANE

02498/13

SALKO FEREZAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr.527, datë 05.03.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

93

TIRANE

01027/13

ABDURAHMAN ILJAZ SOKOLI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr.172, datë 25.01.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

94

TIRANE

02665/13

SADIK SULA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr.1071, datë 02.05.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

95

TIRANE

00983/13

PRENG TOPALLAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr.2676, dt.14.11.2012, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

96

TIRANE

01032/13

VIRON DELIU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr.2836, datë 04.12.2012, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

97

TIRANE

01155/13

PELLUMB HAJDINI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr.2726, datë 20.12.2012, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

98

TIRANE

02020/13

ILIRJAN GUGASHI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr.205, datë 29.01.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

99

VLORE

00600/15

ANJEZA BAKULIÇI - A.L.U.I.Z.N.I, DREJTORIA E A.L.U.I.Z.N.I.T NR.1 PRANE PREFEKTURES FIER

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.

100

TIRANE

00588/17

SHOQERIA “ ALBATROS AIRWAYS” SH.P.K - DREJTORIA E PERGJITHSHME E AVIACIONIT CIVIL, AVOKATURA E SHTETIT

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi ) shtyhet për një datë tjetër.

101

TIRANE

04598/14

DIANA VESHAJ ( AGA), JONIDA AGA, ERMIR SHEHU, BUJAR SHEHU - INSPEKTORIATI NDERTIMOR E URBANISTIK PRANE BASHKISE TIRANE, KRRT-JA PRANE BASHKISE TIRANE, BASHKIA TIRANE, SHOQERIA “ DEA STUDIO” SH.P.K - IBRAHIM DONA, QERIME DONA, HAXHI DONA, MIRELA ALIMEHMETI, ( DONA), ARBEN DONA, XHAVIT HAXHIU, ILIR HAXHIU, SHPETIM HAXHIU

A.ÇELIKU

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi ) shtyhet për një datë tjetër.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte