Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 01 Shkurt 2017

02.02.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NË DHOME KËSHILLIMI

DATË 01 SHKURT 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

01983/14

MAJLINDA TOPALLAJ -. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

XH. ZAGANJORI

Prishjen e vendimit nr.2356 date 15.11.2013 te Gjykatës se Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

2

ELBASAN

02153/14

PIRRO VERUSHI -. DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK GRAMSH

‘’

Prishjen e vendimit nr.10-2014-1508 (364) date 17.04.2014 te Gjykatës se Apelit Durres dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

3

DURRES

01517/15

BESIM XHIXHA –

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

‘’

Prishjen e vendimit nr. 911 date 27.04.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

4

SHKODER

04277/14

SHOQERIA "BELLA-CONFEX" SH.P.K-. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE SHKODER

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

5

02628/13

SHEFQET CACA, MUHARREM CACA XHAVIT CACA, DURIM CACA , RAMIZ CACA, AGIM CACA, RAMAZAN CACA, ISMAIL CACA, GEZIM CACA, SINAN CACA, XHEVDET CACA, MUSTAFA CACA, PELLUMB CACA, BESNIK CACA, DASHAMIR CACA, TRASHIGIMTARET E SAMI CACA:LULJETA CACA, KLODIAN CACA, EGLANTINA CACA, DUSHKU, ALBERT CACA. TRASHIGIMTARET E SABRI CACA: PELLUMB CACA, SHQIPE CACA, QEMAL CACA, RUDINA CACA (Kurti), ALMA XHELESHI (CACA), LULEZIME HYSENELI (CACA), MERITA XHAFA (CACA), ANDI CACA, HAMIDE CACA. TRASHIGIMTARET E HALIL CACA: ISLAM CACA, NAZMIJE XHEKA (CACA), DUHIJE MANREKA (CACA), FATIME CACA, XHIRE KOTORRI, NADIRE KOTORRI, - KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E TRANSORTEVE DHE TELEKOMUNIKACIONIT-KOMUNA NIKEL

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit, kundër vendimit nr.1105 datë 07.05.2013 të Gjykatës së Apelit Tirane

6

TIRANE

04030/14

ZADE HAJDARMATAJ-DRSSH TIRANE-ISSH TIANE

M BICI

SHTYHET ME DATE 22.02.2017

7

TIRANE

00495/14

MYZAFER ZENELI ( sqarim interpretim vendim i Gj. Apelit Tirane)

‘’

SHTYHET ME DATE 22.02.2017

8

DURRES

04049/14

BLERIM TUDA-MINISTRIA E FINANCAVE TIRANE, DEGA E THESARIT DURRES-PROKURORIA E RRETHIT GJYQESORE DURRES

‘’

SHTYHET ME DATE 22.02.2017

9

POGRADEC

00282/14

FATJON KAMBERLLARI, MINISTRIA E FINANCAVE TIRANE, DEGA E THESARIT POGRADEC-PROKURORIA E RRETHIT GJYQESORE POGRADEC

‘’

SHTYHET ME DATE 22.02.2017

10

TIRANE

03655/14

BESA SERJANI-BASHKIA TIRANE, QENDRA KOMUNITARE MULTIDISIPLINARE

‘’

SHTYHET ME DATE 22.02.2017

11

DURRES

04024/14

SULEJMAN MEZINI—KOMUNA ISHEM

‘’

SHTYHET ME DATE 22.02.2017

12

TIRANE

03027/13

DRSSH TIRANE-ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE, ILIR DAKO

SHTYHET ME DATE 22.02.2017

13

ELBASAN

02727/13

RRAPUSH LILA-DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK QARKU ELBASAN

SHTYHET ME DATE 22.02.2017

14

TIRANE

03502/13

DRSSH TIRANE-SKENDER BULKU

SHTYHET ME DATE 22.02.2017

15

TIRANE

01814/15

TUFIJE KONESHA-DREJTORIA RAJONALE E FONDIT TE SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETSORE

‘’

SHTYHET ME DATE 22.02.2017

16

TIRANE

01802/15

SONILA MALKO-MZHETS

‘’

SHTYHET ME DATE 22.02.2017

17

TIRANE

01875/15

BAJRAM XHEPA-DREJTORIA E BUJQESISE TIRANE

‘’

SHTYHET ME DATE 22.02.2017

18

TIRANE

01805/15

GAZMEND HAMITAJ-DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE

‘’

SHTYHET ME DATE 22.02.2017

19

DURRES

01862/15

ERIONA SULOVA (GJATA)-MINISTRIA E FINANCAVE

‘’

SHTYHET ME DATE 22.02.2017

20

TIRANE

01607/15

MARKO KONOMI-SHERBIMI KOMBETARE I PUNESIMIT (DREJTORIA E PERGJITHSHME ) MINISTRIA E MIRQENIES SOCIALE DHE RINISE

‘’

SHTYHET ME DATE 22.02.2017

21

TIRANE

01816/15

ENIS HOXHA- MINISTRIA E DREJTESISE

XH ZAGANJORI

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte