Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 01 Shkurt 2017

01.02.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 01 SHKURT 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

01393/16

SHPETIM SPAHIU - PRESIDENTI I R.SH, MINISTRIA E MBROJTJES

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 08.02.2017 ora në varësi të listës.

2

DURRES

00436/15

MIMOZA HYSAJ - AUTORITETI PORTUAL DURRES

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 08.02.2017 ora në varësi të listës.

3

TIRANE

00386/15

SONILA ZEKA - SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 08.02.2017 ora në varësi të listës.

4

TIRANE

01663/15

ALTIN GUSHO - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT - DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT KORÇE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 08.02.2017 ora në varësi të listës.

5

TIRANE

02691/14

HERGIS JICA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 08.02.2017 ora në varësi të listës.

6

SARANDE

01646/15

LENICA ÇAKULI - SHOQERIA “ SARANDE CONSTRUKSION” SH.P.K, BASHKIA SARANDE, KIÇO GURMA, NIKOLLA GURMA

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 08.02.2017 ora në varësi të listës.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

7

APEL ADM

00541/15

HERILA ÇELA- KESHILLI I LARTE I DREJTESISE

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 08.02.2017 ora në varësi të listës.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte