Informacion mbi përfundimin e çështjeve penale në dhomë këshillimi, datë 29 Janar 2021

29.01.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI


KOLEGJI PENALE

DATË 29 JANAR 2021

NR.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

RELATORI

U VENDOS

1.

SHKODËR

71008-01509-2016

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODËR

GJON GRIZHAJ

PANDA

Mospranimin e rekursit .

2.

SHKODËR

71008-01513-2016

Mospranimin e rekursit .

3.

SHKODËR

52303-01400-00-2016

PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR SHKODËR

KUNDËR. RITVAN STEAJ

Mospranimin e rekursit .

4.

SHKODËR

71008-01506-2016

 

PREL GJONI

NIKOLL SMALAJ

NDOK QEPURI

GJON PODJA

Mospranimin e rekursit .

5.

SHKODËR

71008-01512-2016

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODËR

SIMON PECI

Mospranimin e rekursit .

6.

VLORË

00309/16

ANKUESE MARTA CARDILLO

Mospranimin e rekursit .

7.

TIRANË

00374/16

JOEL ZIU/ PROKURORI

Mospranimin e rekursit .

8

TIRANË

00381/16

VELI DRIZI

Mospranimin e rekursit .

9.

DURRËS

00415/16

ASTRIT BATUSHA

(REKURS I PROKURORIT)

Mospranimin e rekursit .

10.

TIRANË

00423/16

ARDIAN GEGA

Mospranimin e rekursit .

11.

DURRËS

00432/16

DAVID KARAQI E TJ.

(REKURS I PROKURORIT)

Mospranimin e rekursit .

12.

LUSHNJE

00475/16

EDMOND KORTOÇI

Mospranimin e rekursit .

13.

GJYK.P.K.K.O

00479/16

GENTJAN DERVISHI

Mospranimin e rekursit .

14.

TIRANË

00487/16

ISMET KABETAJ

(REKURS I PROKURORIT)

Mospranimin e rekursit .

15.

DURRES

00111/2018

BEHAR FJOLLA

Mospranimin e rekursit .

16.

VLORË

00018/2021

PERTIT PASHAJ

YAHIA YUSSEF

Mospranimin e rekursit .

17.

ELBASAN

00267/2018

CEVAT TURK

Mospranimin e rekursit .

18.

TIRANË

00619/2018

KRISTO MEMA

Mospranimin e rekursit .

19.

DURRES

0020/2021

BLEDAR ÇUNI

ISLAM ÇUNI

Mospranimin e rekursit .

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte