Informacion mbi përfundimin e çështjeve penale në dhomë këshillimi, datë 19 Shkurt 2021

19.02.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI


KOLEGJI PENALE

DATË 19 SHKURT 2021

Nr.

RRETHI

NR.AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

38/2021

RIZA SALLA

PANDA

Mospranimin e rekursit

2.

SHKODËR

59/2021

JETMIR SHPORJA

BASHKIM STENAJ

KUJTIM STENAJ

Mospranimin e rekursit

3.

GJ.P.K.K.O

70/2021

OLSI TURJA

Mospranimin e rekursit

4.

KUKËS

89/2021

BURIM DURAKU

Kalim e çështjes në seancë gjyqësore

5.

LEZHË

1425/2016

BESNIK BITRI

ELTON TAHJA

Mospranimin e rekursit

6.

TIRANË

102/2021

ADRIATIK LLALLA

Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës duke përcaktuar Gjykatën e Posaçme te Shkalles se pare Kundër Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar si gjykatë kompetente për shqyrtimin e çështjes .

2. Vendimi t’u komunikohet gjykatave .

7.

DURRËS

1603/2016

ILIR NIKLEKAJ

Mospranimin e rekursit

8.

VLORE

1594/2016

NAMIK XHAFERRI

Mospranimin e rekursit

9.

GJIROKASTER

1588/2016

NONDA ANDONI

Mospranimin e rekursit

10.

LUSHNJE

1589/2016

ARANIT TOROMENI

ARBËR AHMETAJ

MAJLINDA GJEÇI

ERJONA BARDHO

VIDA FONIJA

Mospranimin e rekursit

11.

KURBIN

1597/2016

NDU LLESHI

Mospranimin e rekursit

12.

KORÇE

1405/2016

SAMUEL PENGU

Mospranimin e rekursit

13.

FIER

509/2016

SOKRAT SEITAJ etj.

Mospranimin e rekursit

14.

DURRËS

534/2016

YLLI HIDA

Mospranimin e rekursit

15.

VLORË

577/2016

HALIL BARAJ

Mospranimin e rekursit

16.

TIRANË

608/2016

ARBEN BEKTESHI

Mospranimin e rekursit

17.

VLORË

574/2016

GËZIM ISLAMAJ

Mospranimin e rekursit

18.

 

GJ.P.K.K.O

585/2016

OTTO PRIMOTH

Mospranimin e rekursit

19.

GJ.P.K.K.O

584/2016

AFRIM SELA

Kalim e çështjes në seancë gjyqësore

20.

FIER

110/2016

GJYKATA E APELIT VLORË

Lënien në fuqi të vendimit te Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte