Informacion mbi përfundimin e çështjeve penale në dhomë këshillimi, datë 12 Shkurt 2021

12.02.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

N Ë DHOM Ë K Ë SHILLIMI

KOLEGJI PENAL

DATË 12 SHKURT 2021

Nr.

RRETHI

NR.AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

1354/2016

ILIR HAÇAKAJ

I. PANDA

Mospranimin e rekursit

2.

DURRËS

1377/2016

ERION BERHAMI

Mospranimin e rekursit

3.

DURRËS

1378/2016

MATEUS HAKU

Mospranimin e rekursit

4.

FIER

1392/2016

AUREL ÇEÇAJ

Mospranimin e rekursit

5.

SHKODËR

1398/2016

DENIS SHEMA

Mospranimin e rekursit

6.

KORÇË

1402/2016

QAMIL SHUKULLI

Mospranimin e rekursit

7.

KORÇË

1403/2016

ARDI DERVISHI

Mospranimin e rekursit

8.

LUSHNJË

100/2021

 

NEVRUZ COKU

Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës ndërmjet Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë dhe Gjykatës së Apelit Vlorë duke përcaktuar si Gjykatë kompetente për shqyrtimin e çështjes Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë.

2. Vendimi t’u komunikohet gjykatave në mosmarrëveshje.

9.

TIRANË

68/2021

HARIKLIA ZOTO

Mospranimin e rekursit

10.

FIER

86/2021

ROMINO HATIA

Mospranimin e rekursit

11.

FIER

101/2021

 

 

MAKSIM MEBELLI

Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës tokësore ndërmjet Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier duke përcaktuar si Gjykatë kompetente Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

2. Vendimi t’u komunikohet gjykatave në mosmarrëveshje.

12.

DURRËS

74/2021

GENCI MAKSUTI

Kalim e çështjes në seancë gjyqësore

13.

KURBIN

1492/2016

RAMAZAN GURI

Kalim e çështjes në seancë gjyqësore

14.

VLORË

1410/2016

IRAKLI HALILAJ

SKENDER LAMAJ

Mospranimin e rekursit

15.

99/2021

MARIGLEN KUSHE

Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës lëndore ndërmjet Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë duke përcaktuar si Gjykatë kompetente Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë.

2. Vendimi t’u komunikohet gjykatave në mosmarrëveshje.

16.

GJ.Ap. SHKODËR

58/2021

GEZIM NDOJ

Mospranimin e rekursit

17.

FIER

84/2021

FATMIR KAJOLLI

Mospranimin e rekursit

18.

GJ.P.K.K.O

98/2021

ADRIATIK LLALLA

Mospranimin e rekursit

19.

TIRANË

20/2016

IGLI HYSAJ

Mospranimin e rekursit

20.

SHKODËR

980/2019

LEONORA NINO

Mospranimin e rekursit

21.

GJ.P.K.K.O

113/2016

KASTRIOT PRENGA

Kalim e çështjes në seancë gjyqësore

22.

KURBIN

165/2016

ARDIT KALTHI

AGUSTIN MARKU

GJOK KALTHI

Mospranimin e rekursit

23.

KORÇË

267/2016

NIKO POLLOCI

Mospranimin e rekursit

24.

KORÇË

55/2021

RENATO ÇELA

Mospranimin e rekursit

25.

ELBASAN

27/2021

ALBAN MUÇO

Mospranimin e rekursit

26.

TIRANË

35/2021

PELLUMB IBRAHIMI

Mospranimin e rekursit

27.

DURRËS

76/2021

ASTRIT ZENELAJ

REZART ARKAXHIU

Mospranimin e rekursit

28.

FIER

85/2021

DRITAN KOROVESHAJ

Mospranimin e rekursit

29.

VLORË

88/2021

VLADIMIR MERKURI

Mospranimin e rekursit

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte