Informacion mbi përfundimin e çështjeve penale në dhomë këshillimi, datë 05 Shkurt 2021

05.02.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI


KOLEGJI PENALE

DATË 5 SHKURT 2021

Nr.

RRETHI

NR.AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

U VENDOS

1.

PUKË

1226/2016

AZEM ARIFAJ

ILIR PANDA

Mospranimin e rekursit

2.

VLORË

1219/2016

BASHKIMI I SINDIKATAVE TË SHQIPËRIS

Mospranimin e rekursit

3.

TIRANË

1393/2016

AFRIM BARDHOSHI

Mospranimin e rekursit

4.

TROPOJË

1379/2016

ENERIK DEMIRAJ

Mospranimin e rekursit

5.

TIRANË

1387/2016

AJET CAHANI

Mospranimin e rekursit

6.

FIER

1391/2016

ROMEO ALLKAJ

Mospranimin e rekursit

7.

SHKODËR

1394/2016

NIKOLIN DRRASATI

Mospranimin e rekursit

8.

PROGRADEC

53/2021

ARMAND SHAKAJ

Mospranimin e rekursit

9.

PROGRADEC

9/2021

SADIK LICI

Mospranimin e rekursit

10.

VLORË

31/2021

ILIR BECAJ

Mospranimin e rekursit

11.

POGRADEC

19/2021

SOKOL RISKA

Mospranimin e rekursit

12.

DURRËS

1430/2016

NOVRUZ, ENVER LATA

Mospranimin e rekursit

13.

LEZHË

1415/2016

ADLERIN BUNGA

Mospranimin e rekursit

14.

VLORË

1411/2016

KUJTIM CAKRANI

Kalim e çështjes në seancë gjyqësore

15.

GJIROKASTËR

1495/2016

RUSTEM MAHMUTAJ

Mospranimin e rekursit

16.

VLORË

1413/2016

AGIM NUREDINAJ

Mospranimin e rekursit

17.

VLORË

1412/2016

JAUP DERVISHAJ

Mospranimin e rekursit

18.

GJ.P.K.K.O

1957/2016

HRISTO ZOTO

Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës lëndore ndërmjet Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Gjykatës së Shkallës së parë për Krime të Rënda për shqyrtimin e çështjes me objekt “Lirim me kusht” , duke përcaktuar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, si Gjykatë kompetente për shqyrtimin e çështjes.

2. Vendimi t’u komunikohet gjykatave në mosmarrëveshje.

19.

SHKODËR

1417/2016

LULE QUKAJ

Mospranimin e rekursit

20.

GJIROKASTËR

1494/2016

ARBËR MEÇI

Mospranimin e rekursit

21.

GJIROKASTËR

1493/2016

BEHAR ISLAMI

Mospranimin e rekursit

22.

VLORË

32/2021

KRISTO KAMAJ etj.

Mospranimin e rekursit

23.

TROPOJË

148/2020

REXHË BYBERI

Mospranimin e rekursit

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte