Informacion mbi përfundimin e çështjeve penale, datë 22 Janar 2021

25.01.2021

INFORMACION MBI ÇESHTJET PENALE NE DHOME KESHILLIMI

 

DATE 22 JANAR 2021

Nr.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

RELATORI

U VENDOS

1.

BERAT

01335/2016

PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR BERAT

Kundër: FLORIMOND PALLA

I.Panda

Mospranimin e rekursit .

2.

KORÇE

00000/2021

PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR KORÇE

Kundër: AMARILD MUKA

Mospranimin e rekursit .

DATE 22 JANAR 2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte