Informacion mbi përfundimin e çështjeve penale, datë 22 Janar 2021

22.01.2021

INFORMACIONI I ÇËSHTJEVE PENALE

TË MARRË PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

ME TRUP GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

22 JANAR 2021

ÇËSHTJE THEMELI

NR.

RRETHI

NR.AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATOR

VENDOSUR

1.

Gjykata e shk.1 për Krimet e Rënda

00048/16

MUJDAT SAYAN

ILIR PANDA

Kalim çështje në seancë gjyqësore

2.

FIER

00200/16

NDRIÇIM BUZI ETJ.

-//-

Mospranim rekursi

3.

Gjykata e shk.1 për Krimet e Rënda

00203/16

PARASHQEVI ADEMI

-//-

Mospranim rekursi

4.

TIRANË

00218/16

MURAT MEHMETI

-//-

Mospranim rekursi

5.

BERAT

00277/16

KOZMA VANGJELI

-//-

Mospranim rekursi

6.

Gjykata e shk.1 për Krimet e Rënda

00281/16

SHKËLZEN AHMETAJ

-//-

Mospranim rekursi

7.

ELBASAN

00304/16

PETËR SINANI

-//-

Mospranim rekursi

8.

VLORË

00306/16

EDUART DERVISHI

-//-

Mospranim rekursi

9.

Gjykata e shk.1 për Krimet e Rënda

00334/16

STILIAN LIKA ETJ.

-//-

Mospranim rekursi

10.

Gjykata e shk.1 për Krimet e Rënda

00336/16

SEFER SLIVOVA

-//-

Mospranim rekursi

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte