Informacion mbi përfundimin e çështjeve penale, datë 19 Mars 2021

19.03.2021

LISTA E CESHTJE PENALE TE PERFUNDUARA

DHOME KESHILLIMI DATE 19.03.2021

Nr.

Rrethi

Nr. Akti

Palet Ndergjyqese

Vendosur

1.

TIRANË

00146/2016

AFRIM LLESHI

N. 290/2 I KODIT PENAL.

Mospranim rekursi

2.

TIRANË

00131/2016

LIRIAN DOCE

N. 291 I KODIT PENAL.

Mospranim rekursi

3.

TIRANË

00067/2016

ANTONJON JAÇE

N. 277 I KODIT PENAL

Mospranim rekursi

4.

BERAT

00278/2016

KLEVIS ÇUNI

N, 284/1 I KODIT PENAL.

Mospranim rekursi

5.

VLORË

00308/2016

MARENGLEN TOZAJ ETJ

N. 134/2-22 TË KODIT PENAL.

Mospranim rekursi

6.

KORÇË

00263/2016

GJERGJI NËNÇE

N. 96 I KODIT PENAL

Mospranim rekursi

7.

POGRADEC

00709/2016

ALEKSANDER DUROLLARI ETJ.

N. 89-25 I KODIT PENAL

Mospranim rekursi

8.

TIRANË

00215/2016

RAMIS SADJA, ETJ

N. 245/1-2 TË KODIT PENAL

Mospranim rekursi

9.

POGRADEC

00707/2016

LLAZI DHIMITRI

N. 130/A/4 I KODIT PENAL.

Mospranim rekursi

10.

GJ.KKO

132/2021

ERION VELIAJ

KOMPETENCË

Kompetente GJKKO

11.

TIRANË

189/2021

AGUSTIN SHAHINI

KOMPETENCË

Kompetente

Gj.Rr.Lezhë

12.

LEZHË

148/2021

FATMIR NDOU, ETJ

N. 283/2 I KP (MASE SIGURIMI)

Mospranim rekursi

13.

DURRËS

1592/2016

JUSTIN DODA, ANDI SIMONI

N.278/1, 300/1 K.P

Mospranim rekursi

14.

KRIMET E RËNDA

1499/2016

BAFTI NERGUTI

N.109/1 K.P

Mospranim rekursi

15.

FIER

178/2021

VIRON TAVANXHI Përjashtim gjyqtari

Mospranim rekursi

16.

MAT

1602/2016

ARJAN KOLIQI

N.278/1 K.P

Kalim seancë gjyqesore

17

ELBASAN

166/2021

VIKTOR FLOQI

N.470 K.Pr.P

Kompetente GJKKO

18.

GJKKO

149/2021

ALTIN HOXHALLARI

Sekuestro

Mospranim rekursi

19.

GJKKO

0087/2021

MUHARREM SINANI

N. 18 K.PR.PENALE

Mospranim

rekursi

20.

AP. DURRËS

0077/2021

BEKTASH QERIMI

N. 512 K.PR.PENALE

Mospranim

rekursi

21.

DURRËS

1024/2019

FATIME HASANI, ARIF HASANI, BESNIK ASLLANAJ

N.90/1 K.P

Mospranim

rekursi

22.

FIER

106/2021

ORGANIZATA E SINDIKATES SE PAVARUR TE NAFTES (OSPN) PATOS

Mospranim

rekursi

23.

TIRANE

198/2021

LISJEN GOGO, ALBANO GOGO

N.88,244 K.Pr.P

Mospranim

rekursi

24.

GJIROKASTER

501/2016

ELIDON KOCIU

N.134 K.P

Mospranim

rekursi

25.

TIRANE

626/2016

KEVIN CLARKSON

N.96/1 e 25 K.P

Mospranim

rekursi

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte