Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile për shqyrtim në dhomë këshillimi të datës 07 Prill 2021

07.04.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI
KOLEGJI CIVIL

DATË 7 PRILL 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

FIER

0120/21

LEONIDHA COBO – BANKERS PETROLIUM ALBANIA SH.A.

E.PUPE

Lenien ne fuqi te vendimit nr.21234-01819-2020 (1671) date 05.10.2020 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Fier

2.

ELBASAN

0122/21

ORLAND ALLAJ, SABIRE PALLUQI (ALLAJ), NDRICIM ALLAJ, SAIMIR ALLAJ, SABAHUDIN ALLAJ, DALLANDYSHE ALLAJ – AGJESIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE, FERZILET BUNGO, LIRI BUNGO, ADMIR BUNGO, GRETA BUNGO, ARMAND BUNGO, MIMOZA DUATAJ (BUNGO), SHKENDIJE BUNGO (TOLA)

Prishjen e vendimit nr.13-2019-857/163, date 06.02.2019 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Elbasan dhe dergimin e ceshtjes prane kësaj gjykate per vazhdimin e gjykimit.

3.

ELBASAN

0229/21

ERJONA KOPACI- NEVIT KOPACI

Ndryshimin e vendimit nr.10-2020-1044 (290), date 21.09.2020 te Gjykates se Apelit Durres dhe lenien ne fuqi te vendimit nr.2174, date 31.01.2020 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Elbasan.

4.

ELBASAN

0230/21

QENDRA SPITALORE XHAFERR KONGOLI ELBASAN – DHURATA EMIN KALLMI, PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT JULIAN PRIFTI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Qendra Spitalore Xhaferr Kongoli Elbasan dhe Zyra Vendore e Avokatures se Shtetit Durres, kunder vendimit nr.10-2020-1540-205 date 01.12.2020 te Gjykates se Apelit Durres.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte