REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 28.10.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 28 TETOR 2020

NR

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

GJ.LARTE

03134/12

KERKUES:

MITI SHKOZA

(Padites : Keshilli Bashkiak Divjake - Te paditur: ZRPP Qarku Fier, Kozma Shkoza,Thoma Shkoza, Ndone Gorrenja, Themi Shkoza Miti Shkoza, Llambri Shkoza, Vasil Shkoza)

(Rishikim)

E.PUPE

Mospranim kerkese per rishikim

2

GJ.LARTE

0028/12

KERKUES:

FILLARETA SALIAJ, FATRI SHISHMANI, HAFET GJINO, VIOLETA TOPCI, LEJLA SHISHMANI

(Padites: Myriban Myteveli, Engjell Myteveli, Donika Myteveli etj –Te paditur K.K.K.Pronave Bashkia Korce , Selie Shishmani Filloreta Saliaj etj

(Rishikim)

Kalimin per gjykim

3

TIRANE

02388/14

ASTRIT CECAJ -ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, VJOLLCA TAULLAU, FRANCI MALOLLARI, KLAJDI MALOLLARI, ROMINA TAULLAU, ALBANO TAULLAU, AURELA HOTI

Shtyhet me shpallje

4

DURRES

03441/14

LUMTURI LIKA

Mospranim kerkese per rivendosjen ne afat

5

TIRANE

04579/14

SHOQERIA TREGTARE "KATALENA" SH.P.K -LUMTUR SPAHIU

Shtyhet me shpallje

6

TIRANE

02377/14

MILIKA BANI, ZEQIR YZEIRAJ, MANUSHAQE BESHAJ, FATIME RUSHITI - AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranim rekursi

7

ELBASAN

01792/14

SOKOL BITRI-MINISTRIA E EKONOMISE, TREGTISE DHE ENERGJITIKES, AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT E PRONAVE TIRANE, DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SE PRONAVE PUBLIKE, DAFINA CIPI

Mospranim rekursi

8

VLORE

03797/14

ARDIAN DAUTI -KRENAR MEMINAJ, REXHEP HASANI, BASHKISE VLORE

Shtyhet me shpallje

9

TIRANE

03644/14

SHIM SHIMA, LIRIE HALLA -AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranim rekursi

10

SARANDE

02601/14

VASILIQI IKONOMU -KOMUNA DHIVER, VANGJEL MICI, ZVRPP SARANDE

Mospranim rekursi

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte