Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile në dhomë këshillimi, datë 27 Janar 2021

27.01.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 27 JANAR 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

SHKODER

01417/13

KERKUES:

ARTIL TELI, ALBANA ALIBASHI (TELI), BUKURIJE TELI

PALE PADITESE:

TRASHEGIMTARET E MUHAMET BOSHNJAKUT

PALE E PADITUR:

AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH KOMISIONI KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE SHKODER), BASHKIM TELI

E.PUPE

Kalim në seancë gjyqësore të kërkesës për rishikim

2

FIER

02350/13

KERKUESE:

ORGANIZATA E SINDIKATAVE TE PAVARURA TE NAFTES PATOS

PALE PADITESE:

SHOQERIA “ALBPETROL” SH.A PATOS

PALE E PADITUR:

ORGANIZATA E SINDIKATAVE TE PAVARURA TE NAFTES PATOS

Mospranim kërkese për rishikim vendimi

3

DURRES

00268/14

ILIR PASHO – SHOQERIA TREGTARE “UJESJELLES KANALIZIME DURRES” SH.A, SHOQERIA PERMBARIMIT “PETANI BAILIFF’S OFFICE”

Mospranim rekursi

4

TIRANE

00321/14

XHAFERR LISI – VJOLLCA LISI

Mospranim rekursi

5

FIER

00770/14

MYSTEHAK HEBEJA - O.SH.E.E SH.A (ISH "CEZ SHPERNDARJE" SH.A)

Mospranim rekursi

6

DURRES

01452/14

HYSNI KEPUTA - O.SH.E.E SH.A (ISH "CEZ SHPERNDARJE" SH.A)

Mospranim rekursi

7

KORCE

01050/14

GANI ADEMAJ, REXHEP KARASALI, SEFER XHUKA, SAFET MAMUTLLARI, VALTER XHUKELLARI, ALTIN MUCKA, DIAMANT HALLA, LIVAN HAXHILLARI, ARTUR LILO, KUJTIM ISAJ, EUKLID POCE, MENDU HYKA – DREJTORIA E PERGJITHESHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E POLICISE QARKU KORCE

Kalon për shqyrtim në Kolegjin Administrativ

8

LEZHE

02133/14

ISMET SULA – DREJTORIA E POLICISE E QARKUT LEZHE, DREJTORIA E POLICISE RRUGORE TIRANE, NJESIA RAJONALE E POLICISE RRUGORE LEZHE

Kalon për shqyrtim në Kolegjin Administrativ

9

DURRES

02605/14

SHOQERIA “KLID BALLKAN INTERBUS TIRANE” – AGJENSIA “KLID BALLKAN INTERBUS DURRES”, AGJENSIA DETARE SHTETERORE “TAULANTIA” SH.A, ZYRA PERMBARIMORE “BEST 2010”

Mospranim rekursi

10

TIRANE

02839/14

SHOQERIA “VODAFON ALBANIA” SH.A – INSPEKTORATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR, EDLIR OROZI

Shtyhet për një datë tjetër

(Duhet bërë kalimi procedural nga INUK në IKMT)

11

DURRES

02918/14

QAMIL MUKA – AUTORITETI PORTUAL DURRES

Mospranim rekursi

12

DIBER

03024/14

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER – ZYRA PERMBARIMORE DIBER, BAJRAM BEGU

Mospranim rekursi

13

VLORE

03582/14

AGRON DANAJ – ZYRA PERMBARIMORE E PERMBARUESIT PRIVAT ERMIR VANGJELI, QEMAL DAUTI

Mospranim rekursi

14

TIRANE

03886/14

EFTALI QURKU (CERO) - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), AVOKATURA E SHTETIT

Mospranim rekursi

15

TIRANE

04385/14

SHOQERIA ALBANIA MOBILE COMMUNICATIONS SH.A (AMC) – EDMOND GRAMO

Shtyhet për një datë tjetër

(Duhet bërë kalimi procedural nga AMC në ONE Cummunication)

16

TIRANE

04421/14

“ALBANIA MOBILE COMMUNICATIONS” (AMC) - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE)

Shtyhet për një datë tjetër

(Duhet bërë kalimi procedural nga AMC në ONE Cummunication)

17

TIRANE

01873/15

SUZANA ZAJA, NAXHIJE KATROSHI, ISMETE CAUSHI (ZAJA) , RAMAZAN ZAJA – MUHAMET ZAJA, MAHMUD ZAJA, SERVETE ZAJA, EVIS MELONASHI, ADELA ZAJA

Mospranim rekursi

18

TIRANE

01890/15

PETRIT QORDJA, ARTUR QORDJA - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), DREJTORIA E PUNETOREVE NR.3, TIRANE, NAZMI JUMA, SHEFKI JUMA, ZYDI JUMA, YLBER JUMA, LULZIM JUMA, SANIJE DIBRA, TRASHEGIM. E HAVA MURTHI: FATBARDHA QEJVANAJ (MURTHI) MIMOZA PELINKU (MURTHI), REXHEP MURTHI, IBRAHIM MURTHI, A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE)

Mospranim rekursi

19

TIRANE

02966/15

SHOQERIA “TRIS COMPANY” SH.P.K - O.SH.E.E SH.A (ISH "CEZ SHPERNDARJE" SH.A)

Shtyhet për një datë tjetër

20

TIRANE

03013/15

KUJTIM ÇELA, LAURETA ÇELA – “RAIFFEISSEN BANK” SH.A, SHOQERIA “NEW STUDIO PROJEKT COMPANY” SH.P.K, SHOQERIA “STUDIO PROJEKT” SH.P.K, FELEK HOXHA, MAJLINDA HOXHA, LEVEND HYSENI, MANUSHAQE HYSENI

Kalimin në seancë gjyqësore

21

LUSHNJE

03041/15

EDUART TODRI – BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMEVE, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE

Kalimin në seancë gjyqësore

22

KORCE

03045/15

KOMUNA DRENOVE – ARBEN RELI

Shtyhet për një datë tjetër

(Duhet bërë kalimi procedural nga Komuna Drenovë në Bashkia Korçë)

23

VLORE

03078/15

SHOQERIA “EVIOR” SH.P.K, DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE VLORE

Mospranim rekursi për shkak të heqjes dorë nga rekursi

24

GJYKATA KUSHTETUESE

02454/16

ROMEO ZALLEMI – AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH ZYRA RAJONALE E AGJENSISE SE KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE QARKU KORCE), VASILIKA ZAVALANI, EDISON ZAVALANI, MIGENA ZAVALANI, SOTIR ZAVALANI, DHIMITER ZAVALANI, ILIR GUSHO, FREDERIK GUSHO, SHPRESA GUSHO, ZANA NURE

Shtyhet për një datë tjetër

25

TIRANE

01315/17

HANE NALLBANI – MARITA THOMA (MITROKOSTA), ALBERT THOMA, ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranim rekursi

26

KAVAJE

00378/19

FERDINAND BILALI – ARBEN SARA, SHOQERIA PERMBARIMORE BAILIFF SERVICES ALBANIA, TIRANE BANK SH.A, A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KAVAJE)

Mospranim rekursi për shkak të heqjes dorë nga rekursi

27

KURBIN

00032/21

ALEKSANDER GAVOCI, SHOQERIA "VEGA" SH.P.K. - SHOQERIA PERMBARIMORE "TIRANA BAILIFF'S" SH.P.K., SHOQERIA "RAIFFEISEN BANK"

Prishjen e vendimit nr. 1455-366, datë 24.12.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin dhe dërgimin e çështjes në po atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

28

FIER

00024/21

SHOQERIA "INTESA SANPAOLO ALBANIA" SH.A.

palë e tretë SHOQERIA "ALPIROS GRUP 2007" SH.P.K.

Prishjen e vendimit nr. 1455-366, datë 24.12.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin dhe dërgimin e çështjes në po atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte