REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 26.11.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 25 NËNTOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00837/14

BUJAR DUSHKU - OSHEE SH.A (ISH CEZ SHPERNDARJE SH.A)

E.PUPE

Mospranim rekursi

2

TIRANE

01394/14

MERITA XHANI, BAJAME CELA, XHEVAIRE SOTIRI, PETRIT XHANI, MYNERE XHANI – XHEMAL XHANI, BASHKIM BARDHI, OSMAN FERAZINI, AGRON CIKOJA, ARJAN NANO, SHOQERIA ALBASE SH.P.K

Shtyre ne nje date tjeter me shpallje

3

TIRANE

01445/14

QEFSERE BOJA, DESHIRA BOJA, FATMIR BOJA, PRANVERA BOJA, ARBEN BOJA, NURIJE BOJA, KLODIAN BOJA, FLORENC BOJA, HAJRIE BOJA - K.K.K.PRONAVE TIRANE, LUMTURI RIZVANI, DRITA CELA, IKBALE BOSHNJAKU, FARZILET RIZVANI, SEMIHA RIZVANI, ALMA RIZVANI, MANJOLA RIZVANI

Mospranim rekursi

4

KORCE

02089/14

SHOQERIA “VILAT BELVEDERE” SH.P.K – RUDOLF SPIRO, SIVESTRA SPIRO, MANUSHAQE SPIRO, THIMAQ SPIRO, MARCELA SPIRO, VJOLLCA SPIRO, AIDA (THOMAIDHA) SPIRO, ERANDA SPIRO,

Shtyre ne nje date tjeter me shpallje

5

TIRANE

02134/14

MARCELLO ALOISI – BANKA “DARDANIA” SH.A

Shtyre ne nje date tjeter me shpallje

6

DURRES

02159/14

ELMA MUSTAFA (TAFA) – SEID TAFAJ

Shtyre ne nje date tjeter me shpallje

7

TIRANE

02812/14

AVOKATURA E PERGJITHESHME E SHTETIT – AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), FAIK DURISHTI, NAZMIE DURISHTI, AFERDITA DURISHTI, LUMTURIE LAMI, ZYLFIE TELI, PETRIT DURISHTI, A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE),

Mospranim rekursi

8

TIRANE

04109/14

SHOQERIA “ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS” SH.A - SHKOLLA 9-VJECARE “KOLE KOCI”, SHKOLLA E MESME E BASHKUAR “REXHEP XHEMOLLARI”, AGJENSIA E SIGURIMEVE TE KUJDESIT SHENDETESOR POGRADEC, BASHKIA POGRADEC, BORDI I KULLIMIT POGRADEC

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

9

VLORE

04610/14

ANDREA BUTA – THIMJO BUTA

Mospranim rekursi

10

TIRANE

00715/15

SELMAN TAO - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME MALLAKASTER), KOMUNA QENDER MALLAKASTER, AVOKATURA E SHTETIT,

Mospranim rekursi

11

TIRANE

00598/17

KOMUNITETI MYSLIMAN I SHQIPERISE, MYFTINIA ELBASAN - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE)

Mospranim rekursi

12

TIRANE

01266/17

VILFRID SHYTI, LORETA SHYTI - VIRGJINUSH BERGAMO

Mospranim rekursi

13

TIRANE

02309/17

DREJTORIA E PERGJITHESHME E BURGJEVE, AVOKATURA E SHTETIT - SHOQERIA “JUNIK” SH.P.K

Kalimin e ceshtjes me Kolegjin Administrativ

14

TIRANE

02621/17

EDUART JANI - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE)

Kthimin e ceshtjes Administrativisht prane Gjykates

15

TIRANE

03243/17

MARTIN NIKA - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE)

Mospranim rekursi

16

TIRANE

00615/18

BRUNILDA SELMANI – HAZIZ XHAMETA, HUME XHAMETA, ESMERALDA XHAMETA ARJANA XHAMETA, ANILA XHAMETA,

Mospranim rekursi

17

TIRANE

00057/19

SOTIR BROKA – STEFAN BROKA, STILJAN BROKA, THOMA BROKA, VIKTOR DEMIRI, VLADIMIR BERIBASHI, GJERGJI BERIBASHI, A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE),

Mospranim rekursi

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte