REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 26.11.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 25 NËNTOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

02388/14

ASTRIT CECAJ - A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE), VJOLLCA TAULLAU, FRANCI MALOLLARI, KLAJDI MALOLLARI, ROMINA TAULLAU, ALBANO TAULLAU, AURELA HOTI

E.PUPE

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

2

TIRANE

04579/14

SHOQERIA TREGTARE "KATALENA" SH.P.K -LUMTUR SPAHIU

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

3

MAT

00830/14

LEFE KOCI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER, AGJENCIA E SIGURIMEVE SHOQERORE MAT

Mospranim rekursi

4

TIRANE

03815/14

HAMIT ALLKA - O.SH.E.E SH.A (ISH "CEZ SHPERNDARJE" SH.A)

Mospranim rekursi

5

BERAT

04347/14

XHEVIT BLLOKU - O.SH.E.E SH.A (ISH "CEZ SHPERNDARJE" SH.A)

Mospranim rekursi

6

DURRES

00057/15

SHOQERIA "FRIGO FOOD" SH.P.K - AUTORITETI PORTUAL DURRES, SHOQERIA "MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ALBANIA" SH.P.K, SHOQERIA "MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY" S.A

Mospranim rekursi

7

GJIROKASTER

00207/15

DHIMITER BUZI - PELLUMB VEHBI, ILIVER VEHBI, VJOLETA VEHBI, A.SH.K

(ISH ZVRPP GJIROKASTER)

Mospranim rekursi

8

SHKODER

00338/15

SHOQERIA "ALBSIG" SH.A - PARKU I UDHETAREVE, BASHKIA SHKODER

Mospranim rekursi

9

TIRANE

02277/15

IDRIZ ZIKA - FIQIRETE ZIKA

Mospranim rekursi

10

TIRANE

00168/15

JORGJI BUTA - BASHKIA HIMARE, AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE)

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

11

TIRANE

00517/15

ARGJERINA CACA, SHPETIM CACA - BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMIT

Shtyhet per nje date tjeter

12

TIRANE

00528/15

TODI GJECI - AVOKATURA E SHTETIT, AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), ZYRA RAJONALE E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE QARKU FIER

Mospranim rekursi

13

TIRANE

00552/15

MAKBULE GASHI, HEKURAN GASHI - GJERGJ TEROVA, YLLI GRAMATIKU, OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE (OSHEE), UJESJELLES-KANALIZIME SH.A TIRANE

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

14

PUKE

00568/15

SHOQERIA "VODAFONE ALBANIA" SH.A TIRANE - BASHKIA PUKE, KOMUNA GJEGJAN PUKE

Mospranim rekursi

15

SHKODER

00724/15

SADIJE VUKAJ - SHOQERIA PERMBARIMORE "GENERAL DEBT COLLECTION" SH.P.K, ENTI KOMBETAR I BANESAVE SHKODER

Mospranim rekursi

16

SARANDE

00735/15

EDUART MEHMETI - SHOQERIA "CELA TATZAT" SH.P.K, ELEFTERIA SHQEVI, SHOQERIA SARANDA ALB SH.P.K

Mospranim rekursi

17

VLORE

00761/15

GJOLEK BUSHI - OSHEE

Mospranim rekursi

18

TIRANE

00793/15

REDI MEMA - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE)

Mospranim rekursi

19

TIRANE

00843/15

SHOQERIA "TELNIKS" SH.P.K - SHOQERIA "TIRHINO" SH.P.K

Mospranim rekursi

20

TIRANE

00844/15

AVOKATURA E SHTETIT - KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR MYFTINIA KAVAJE, AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE)

Shtyhet per nje date tjeter

21

TIRANE

00936/15

DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ - SHOQERIA "TACI OIL INTERNATIONAL TRADING" SH.A

Mospranim rekursi

22

TIRANE

01020/15

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE - XHEMAL POGA

Shtyhet per nje date tjeter

23

TIRANE

01027/15

STAVRI AFEZOLLI - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE)

Mospranim rekursi

24

TIRANE

01080/15

BURHAN SPAHIJA - ARMANDO CEKA, SHOQERIA "KONUDA" SH.P.K

Mospranim rekursi

25

TIRANE

01116/15

PRANVERA LESKOVIKU, FATMIRA BASHLLARI - MIRJETA LLAMBI, SANIJE LLUKA, ARTA NURISHMI, HYSEN CULLHAJ, HAMDI AVDIU, ILIR AVDIU, MIMOZA FORTUZI

Mospranim rekursi

26

TIRANE

01133/15

MARJANA HIMA - DENADA BARE

Mospranim rekursi

27

TIRANE

01147/15

TOMORR KULLOLLI, VULE KULLOLLI TRASHG. E HAZIS KUKOLLIT - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE)

Mospranim rekursi

28

TIRANE

00106/17

VILSON COBANI

Mospranim rekursi

29

TIRANE

00711/17

GEZIM MARKU - SHOQERIA "SHKELZENI AGJENSI" SH.P.K

Mospranim rekursi

30

TIRANE

00818/17

SHOQERIA "EDVA" SH.P.K - SHOQERIA "ARMO" SH.A, MINISTRIA E EKONOMISE TREGTISE DHE ENERGJITIKES

Mospranim rekursi

31

TIRANE

01222/17

SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A - SHOQERIA "INTERALB" SH.P.K

Mospranim rekursi

32

TIRANE

01315/17

HANE NALLBANI - ALBERT THOMA, MARITA THOMA (MITROKOSTA), ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE

Shtyhet per nje date tjeter

33

TIRANE

01622/17

SHOQERIA "PASHTRIKU" SH.P.K - MINISTRIA E BUJQESISE, USHQIMIT DHE MBROJTJES SE KONSUMATORIT, AVOKATURA E SHTETIT

Kalimin e ceshtjes me Kolegjin Administrativ

34

TIRANE

01632/17

GENTI ROSHI - BESNIK VILA

Mospranim rekursi

35

TIRANE

02305/17

FLUTURAKE QAFLESHI - A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME ELBASAN, AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), SKENDER QARRI

Mospranim rekursi

36

TIRANE

02624/17

I.K.M.T (ISH INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR)

Mospranim rekursi

37

TIRANE

02727/17

FRAN QAFA - SHOQERIA "INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE (INSIG)" SH.A

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore.

38

TIRANE

03061/17

IRENA HAJDERLLI (DUMBRAVA), AURELA QAJA (DUMBRAVA), MINIRE KOKONA (DUMBRAVA), MYZEJEN LARTI (DUMBRAVA), XHEVAIR DUMBRAVA, ZINET DUMBRAVA, BAHTIRE DUMBRAVA, HAXHIRE DUMBRAVA - AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE, AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE)

Mospranim rekursi

39

TIRANE

03067/17

ALFRED MARKO, LILJANA ESATI (MARKO) LIGOR NIKOLLA, TRAJANKA BUDINI (NIKOLLA) - A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ANDREA NIKOLLA, QIRO NIKOLLA

Shtyhet per nje date tjeter.

40

TIRANE

03999/17

THOMA DILO - ANDON PANGO, SHOQERIA "ALPHA BANK ALBANIA" SH.A, SHOQERIA "FLEG" SH.P.K, TIRANE, SHOQERIA PERMBARIMORE "ZIG" SH.P.K, A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

Mospranim rekursi

41

TIRANE

00748/18

ILIR SHEDULA - ENKELEJD SHEDULA, ABDURRAHMAN SHEDULA, AFERDITA CUKA (SHEDULA), DOKLEA LENA, EDMOND BRACE, ERMIRA GUZA, ETLEVA SHEDULA, LULEZIM BRACE, SHKELQIM BRACE, PRANVERA MALILE (SHEDULA), SADETE SHEDULA, SHPRESA TAHIRI, AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE, A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE

PALUAJTSHME DURRES)

Kthimin e ceshtjes Administrativisht prane Gjykates.

42

TIRANE

02777/18

SABRI HAROKU - SAIMIR PEKO, ELVIRA XHEMNICA, IBRAHIM XHEMNICA, LINDITA XHEMNICA, AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), SHOQERIA "UKRO - METAL" SH.A, SHOQERIA "AFA CO" SH.P.K, BESIAN XHEMNICA, VALBONA HAROKU, ZONJE HAROKU, AGRON HAROKU, A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE), KOMUNA KASHAR TIRANE

Mospranim rekursi

43

TIRANE

03172/18

SHOQERIA "MA&D POWER EGINEERING" SH.A - SHOQERIA "BRUNELLI CONSTRUZIONI" SH.P.K

Mospranim rekursi

44

AP.TIRAN

02093/19

LORETA SPECHT (DEMIRAJ)

Mospranim rekursi

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte