Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile në dhomë këshillimi, datë 24 Shkurt 2021

24.02.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI
KOLEGJI CIVIL

DATË 24 SHKURT 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

GJ.LARTE

02188/12

KERKUES:

BASHKIA VORE

PADITES:

SHOQERIA “KDK” SH.P.K.

TE PADITUR:

BASHKIA VORE, AV.SHTETIT

E.PUPE

Mospranimin e kerkeses se kerkuesit

2.

TIRANE

0555/16

ZIJA XHELEPI – QANI MUCA, MUHARREM TOLA, SHPETIM HYSA, ISLAM HYSA, ALTIN SHYTI

Mospranim rekursi

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte