Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile në dhomë këshillimi, datë 20 Janar 2021

21.01.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 20 JANAR 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

003/13

Kerkues:

EDLIRA CURIS (MEMA), JORIDA DADIDSON (MEMA)

Padites:

PRANVERA BERDAJ

Te paditur:

EDLIRA CURIS (MEMA), JORIDA DADIDSON (MEMA)

E.PUPE

Shtyhet per nje date tjeter

2

VLORE

03405/13

Kerkues:

PERPARIM GEGA, MAKSIM GEGA, SILVIRA LALILKE, ZAMIRA VELO, MIRJETA XHELAJ, FJONA DOLLANI

Padites:

SERVET QANO, MINE QANO, HIQMET QANO

Te paditur:

SHYQYRETE GEGA (ALIU), FATI MASKAJ (ALIU), ATP (ISH AGJENSIA E KTHIMIT KOMPENSIMIT TE PRONAVE)

Shtyhet per nje date tjeter, per arsye se relatori i ceshtjes ka pengese ligjore

3

MAT

0917/14

ASHK ZYRA VENDORE MAT-SHOQERIA PERMBARIMORE JUSTITIA

Kalimin ne seance gjyqesore

4

TIRANE

01176/14

GEZIM PAJO- DREJTORIA RAJONALE SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER

Kalon per shqyrtim ne Kolegjin Administrativ

5

TIRANE

01190/14

ELDA TELITI, FATMIRA JAHJA, ANILA TOPULLI, SHPRESA TARTARI – ATP (ISH AGJENSIA KTHIMIT KOMPENSIMIT PRONAVE), DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SE PRONAVE PUBLIKE, BRIKENA CABEJ, AUTORITETI SHENDETESOR RAJONAL, MINISTRIA E EKONOMISE TREGETISE DHE ENERGJITIKES, AV.SHTETIT

Kalimin ne seance gjyqesore

6

FIER

01493/14

ILIA (ALJOSHA) MITRUSHI – FEIM MEMA, IDRIZ MEMA, ZALIKE MEMA, NAZMIE MEMA, REZARTA MEMA, JONIDA MEMA, EVIS MEMA, TRENDAFILE MEMA, ALGER MEMA, EDMOND MEMA, ZERDELI MEMA, REZARTA MEMA, JONILDA MEMA, DREJTORIA ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SE PRONES PUBLIKE TIRANE

Mospranim rekursi

7

TIRANE

02502/14

SHOQERIA “SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG” SH.P.K. – QAZIM CELA, MIRANDA CELA, ADRIATIK BICAKU, EVGJENI BICAKU

Mospranim rekursi

8

TIRANE

02525/14

FARMACIA KAMEZ SH.P.K. – RAJMONDA MUCA (ROSHI)

Shtyhet per nje date tjeter

9

DIBER

02671/14

AGRON XHIKA – SIBE CENGA, VJOLLCA KESHI, AGIM XHIKA, MIMOZA MAHMUTAJ

Shtyhet per nje date tjeter

10

MAT

03045/14

XHEVDET XHIKA – OSHEE (ISH CEZ SHPERNDARJE)

Mospranim rekursi

11

SHKODER

03087/14

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER – ZYRA PERMBARIMIT SHKODER

Shtyhet per nje date tjeter

12

TIRANE

03938/14

NEVZAT BOZHANAJ- ZYRA SHQIPTARE PER TE DREJTAT E AUTORIT, BANKA KOMBETARE TREGTARE, AV.SHTETIT

Mospranim rekursi

13

TIRANE

04027/14

CLADIO FRANCESKO BARBANO – SHOQERIA PERMBARIMIT “FAT-2010” SH.P.K., ERVIN SHEHAJ

Mospranim rekursi

14

SHKODER

04142/14

TONE JASHARAJ (GJOKAJ), MRI PEPAJ, ANA PEPAJ, GJOVALIN PEPAJ, MARGERITA PEPA, PJETER PEPAJ, GJERGJ PEPAJ, FLORIAN PEPAJ – ATP (ISH A.K.K.PRONAVE TIRANE, MINISTRIA MBROJTJES TIRANE, BASHKIA SHKODER, ENTI KOMBETAR I BANESAVE

Kalimin ne seance gjyqesore

15

VLORE

04193/14

MIHAL LALUCI – OSHEE (ISH CEZ SHPERNDARJE)

Shtyhet per nje date tjeter

16

SARANDE

04328/14

ATHINA MUXHAJ – SPIRO CIKA

Shtyhet per nje date tjeter

17

ELBASAN

04440/14

SELMAN KUMRIJA – AGRON QAFA, IBRAHIM QAFA, QEMAL QAFA, FATMIR QAFA, RUDINA QAFA, ALBANA QAFA, VIOLETA QAFA, ATP (ISH A.K.K.PRONAVE )

Mospranim rekursi

18

BERAT

04709/14

THOMA CAPO

Shtyhet per nje date tjeter

19

SHKODER

0088/15

BLENDI DIBRA – FIRMA “AMINED” SH.P.K.

Mospranim rekursi

20

SHKODER

0100/15

BASHKIA SHKODER – SHOQERIA PERMBARIMORE “STRATI BAILIFT S SERVICE” SH.P.K., SHOQERIA ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS SH.A.

Mospranim rekursi

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte