Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile në dhomë këshillimi, datë 20 Janar 2021

21.01.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 20 JANAR 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRES

02384/15

ANTON LULI, NGJELINA LULI - A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES) DRITA KLOSI, KUJTIM CICOLLARI, MIHANE CICOLLARI, MEHDI MEJDANI

E.PUPE

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

2

TIRANE

02417/15

ARJAN VASJARI - EDUARD KRASENSKI, DONIKA KRASENSI, ELENI SHERI

Mospranim rekursi

3

TIRANE

02422/15

MALIQ PROTODUARI, IRAKLI DINAKU - XHEVAHIR ISMAILI, AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), SANIJE GLLAVA, SHEFQET GLLAVA, A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME BERAT), FASLLI CELA

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

4

TIRANE

02441/15

SADIJE BUSHATI - BASHKIA SHKODER, AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), AVOKATURA E SHTETIT

Mospranim rekursi

5

SARANDE

02457/15

PORTI DETAR SH.A SARANDE - SHOQERIA ''IONIOS'' SH.A

Mospranim rekursi

6

TIRANE

02491/15

LEFTER LLOJAJ - LILJANA LLOJAJ

Shtyhet per nje date tjeter me shpallje

7

ELBASAN

02509/15

AFERDITA NINI - IBRAHIM HAJDARI

Mospranim rekursi

8

TIRANE

02563/15

XHEVAHIRE XHOKOLA - SHOQERIA ''RAIFFEISEN BANK'' SH.A

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

9

KURBIN

02657/15

PRENG NIKOLLI - PJERIN BASHA, FRANCESK BASHA, LUCE BASHA

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

10

DURRES

02687/15

JANI DHESPOTI - TRASHEG. E SOFIKA MEHILLI (DHESPOTI): ALMA DHESPOTI DHE TEODOR DHESPOTI, ADELINA KOCI

Mospranim rekursi

11

PUKE

02703/15

SIMON LLESHI - OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKRIKE SH.A, DEGA SHKODER

Mospranim rekursi

12

ELBASAN

02710/15

ALBANA KAZAZI, DEFRIM KAZAZI, SAFET KAZAZI, SAMI KAZAZI - A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME LIBRAZHD) BUJAR KAZAZI

Mospranim rekursi

13

LUSHNJE

02734/15

NARDI SEFERI - BLEDAR KADIU, BEZAT KADIU, FERDINAND KADIU, A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME LUSHNJE)

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

14

TIRANE

02750/15

ELFRIDA KOTE - SHOQERIA ''SWISSMED'' SH.P.K

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

15

DURRES

02794/15

SIMON GJIKOPULLI - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), ADRIAN KONDO, ANA MURRA, LEFTERI KONDO, TEFTA SHIMA, DREJTORIA E DREJTIMIT TE PRONES PUBLIKE PRANE MIISTRISE SE FINANCAVE, DREJTORIA E PRIVATIZIMIT PRANE MINISTRISE SE ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISE DHE SIPERMARRJES, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

16

TIRANE

01173/20

REXHEP QEHAJAJ - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE, AVOKATURA E SHTETIT

"

Prishjen e vendimit nr. 4342, datë 15.10.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes për gjykim pranë kësaj gjykate.

17

FIER

01171/20

ILJAZ FISHEKU, VJOLLCA FISHEKU - SHOQERIA "ALPHA BANK" SH.A., SHOQERIA PERMBARIMORE "BAILIFF SERVICES ALBANIA" SH.P.K.

"

Prishjen pjesërisht të vendimit nr. 21282-02979-62-2019 (2266/506) akti, datë 17.09.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, për pjesën mbi ndarjen e çështjes.

Dërgimin e çështjes pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për vazhdimin e gjykimit.

18

SARANDË

01215/20

SHOQËRIA “MAJFIS COMPANY” SH.P.K - ALEKSANDËR CAMANDJOTI

"

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga paditësi, shoqëria “Majfis Company” sh.p.k., kundër vendimit nr. 20-2020-505, datë 07.10.2020 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër;

Mospranimin e kërkesës së paditësit, shoqëria “Majfis Company” sh.p.k. për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 20-2020-505, datë 07.10.2020, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

19

DURRËS

00149/20

DREJTORIA RAJONALE E TRANSPORTIT RRUGOR-DURRËS - SHOQËRIA “NAZËRI 2000” SH.P.K,

palë e tretë SHOQËRIA “EUROSIG” SH.A

SHOQËRIA “ANSIG” SH.A

SHOQËRIA “INSIG” SH.A

"

Mospranimin e rekursit të paditësit, Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Durrës

20

TIRANE

01244/20

SHOQËRIA “ALBAN CONSTRUCTION” SH.P.K. - SHOQËRIA “ASSOPLAST SRL, SERVICI PER L’AMBIENTE”

"

Lënien në fuqi të vendimit datë 04.11.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë

21

KORÇE

00021/21

VANGJEL (LAVDËRIM) PORPOLLOGU - BASHKIA DEVOLL

Person i Trete AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS

"

Prishjen e vendimit nr. 672 (217), datë 21.07.2020 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë dhe dërgimin e çështjes pranë kësaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

22

FIER

00709/20

VIOLETA KANANI - BASHKIA FIER

"

Lënien në fuqi të vendimit nr. 62-2018-2159 (512), datë 01.07.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte