Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile në dhomë këshillimi, datë 17 Shkurt 2021

17.02.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI
KOLEGJI CIVIL

DATË 17 SHKURT 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

KORCE

00547/15

ILIRJAN OSMAN – NIKOLETA OSMAN

E.PUPE

Mospranim rekursi

2.

TIRANE

00550/15

XHEMAL DIKA – SHERBIMI PERMBARIMOR “ZIG” SH.P.K, DREJTORIA E PERGJITHSHME E METROLOGJISE, PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE

Kalon për shqyrtim në Kolegjin Administrativ

3.

PUKE

00551/15

SAMI HADROJ - O.SH.E.E SH.A (ISH "CEZ SHPERNDARJE" SH.A)

Mospranim rekursi

4.

TIRANE

00554/15

HAJRIE HASANAJ - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE), DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SE PRONAVE PUBLIKE PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE, KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR

Mospranim rekursi

5.

GJ.LARTE

00555/15

KERKUES:

LUAN SULAJ

PALE PADITESE:

DEMIR MELLARAJ

PALE E PADITUR:

LUAN SULAJ

Mospranim kërkese për rishikim vendimi

6.

ELBASAN

00650/15

SKENDER SHEHU, REITA TATO – OSMAN HOXHA, SOPOT RESMELIU, LLAZI VITO, BUJAR TAFANI, DASHAMIR DIBRA, NIKO VITO , A.SH.K DREJTORIA RAJONALE ELBASAN (ISH DREJTORIA RAJONALE ALUIZNIT ELBASAN)

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

7.

BERAT

01220/15

AVDYL QALLIU – NJESIA E QARKULLIMIT RRUGOR BERAT, MINISTRIA E BRENDESHME TIRANE, MINISTRIA E DREJTORISE TIRANE, AVOKATUARA E SHTETIT

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

8.

TIRANE

01298/15

MIRELA VEIZAJ - SERVETE VEIZAJ, DRITAN VEIZAJ, SHOQERIA “JALI” SH.P.K, A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE)

Mospranim rekursi dhe Revokimin e vendimit per pezullimin e ekzekutimit.

9.

DURRES

01346/15

STEFFEN FISCER – SHOQERIA TREGTARE “ALBANIA STEVEDORING COMPANY (ASC)” SH.P.K

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

10.

LEZHE

01857/15

KUJTIM IBRAJ – SHOQERIA “INDUSTRI NDERTIM” SH.P.K

Mospranim rekursi dhe Revokimin e vendimit per pezullimin e ekzekutimit.

11.

DURRES

02071/15

ENVER ALMETA, BEDRI ALMETA, LAVDIM ALMETA – SELAMI ALMETA

Mospranim rekursi dhe Revokimin e vendimit per pezullimin e ekzekutimit.

12.

VLORE

01646/15

EDMOND FERRAJ – AGIM RAMO

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

13.

LUSHNJE

02806/15

NEVRUS QUKA – HASAN HASANAJ, AVDULLA HASANAJ, A.SH.K DREJTORIA RAJONALE FIER (ISH DREJTORIA E ALUIZNIT FIER), A.SH.K (ISH ALUIZNI ZYRA QENDRORE TIRANE)

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

14.

FIER

00028/21

ELDA GOXHAJ – DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

Prishjen e vendimit nr.4460, (80-2019-4531), date 26.12.2019 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane dhe kthimin e ceshtjes per gjykim po ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane.

15.

TIRANE

00052/21

SHOQERIA TREGTARE BANKA E TIRANES SH.A – SHOQERIA PERMBARIMORE TDR GROUP SH.P.K, SHOQERIA PERMBARIMORE CORRECTOR SH.P.K, BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SH.A, GANI ISMAILI, ZYRA E PERMBARIMIT ASTREA SH.P.K, SHOQERIA ABDURRAHMANI SH.P.K

Prishjen e vendimit nr.4345, date 15.10.2020 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe dergimin e ceshtjes prane kesaj gjykate per vazhdimin e gjykimit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte