Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile në dhomë këshillimi, datë 16 Shkurt 2021

16.02.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI
KOLEGJI CIVIL

DATË 16 SHKURT 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

GJYK.LARTE

02181/11

Kerkuese:

AVOKATURA E PERGJITHSHME E SHTETIT

PADITES:

ANA MITRO (VEVECKA), FOTAQ KONOMI, VASILLAQ GOXHOMANI, ELENI MIMA

ND.KRYESOR: POLIKSENI MIMA, MARJETA MIMA

E PADITUR:

A.T.P. (ISH AKKK PRONAVE)

E.PUPE

Mospranimin e kerkeses se kerkuesit

2.

TIRANE

02134/14

MASRCELLO ALOISI - SHOQERIA “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” (VENETO BANKA)

Shtyhet per nje date tjeter pasi njeri nga anetaret e trupit gjykues Ilir Panda ka pengese ligjore

3.

DURRES

03146/15

ANILA KULJA, MARISA KULJA, BERNARD KULJA- SHOQERIA SIGURIMEVE “INSIG” SH.A., BANKA KOMBETARE E GREQISE DEGA TIRANE

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

4.

TIRANE

03244/15

JONUZ BOZHIQI – ATP (ISH AKKPRONAVE)

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

5.

KORCE

03279/15

EMIL VENXHA (MBORJA)- PETRIT (PANDELI) GOLKA

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

6.

TIRANE

03343/15

BESHIR ROKA – ATP (ISH AKK.PRONAVE TIRANE), AV.SHTETIT

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

7.

TIRANE

03393/15

AVOKATURA E SHTETIT – ATP (ISH AKKPRONAVE TIRANE), TIRE LIKA, BESNIK LIKA, ALTIN LIKA, FATOS LIKA, EDVIN LIKA, ELTON LIKA, SKENDER LIKA, DRITA KRASNIQI (LIKA), NAIME LIKA, ERKIN LIKA

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

8

TIRANE

003/13

Kerkues:

EDLIRA CURIS (MEMA), JORIDA DADIDSON (MEMA)

Padites:

PRANVERA BERDAJ

Te paditur:

EDLIRA CURIS (MEMA), JORIDA DADIDSON (MEMA)

Mospranimin e kerkeses se kerkuesve

9

TIRANE

01394/14

MERITA XHANI, BAJAME CELA, XHEVAIRE SOTIRI, PETRIT XHANI, MYNERE XHANI – QEMAL XHANI, BASHKIM BARDHI, OSMAN FERAZINI, AGRON CIKOJA, ARJAN NANO, SHOQERIA “ALBASE” SH.P.K.

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

10.

TIRANE

02525/14

“FARMACIA KAMEZ” – RAJMONDA MUCA

Mospranim rekursi

11.

DIBER

02671/14

AGRON XHIKA – SIBE CENGA, VJOLLCA KESHI, AGIM XHIKA, MIMOZA MUHAMETAJ

Mospranim rekursi

12

SHKODER

03087/14

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER – ZYRA PERMBARIMIT SHKODER, MARK PEPKOLAJ

Mospranim rekursi

13

SARANDE

04328/14

ATHINA MUXHAJ – SPIRO CIKA

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

14

VLORE

0063/21

ASTRIT MEZURAJ, ARTA MEZURAJ, TATJANA PRECI (MEZURAJ) – ZAMIRA MEZURAJ, ALSAJDA MEZURAJ, FJORDALINA MEZURAJ

Mospranim rekursi

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte