REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 17.10.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 14 TETOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

POGRADEC

00229/15

GENTI SIMAKU – MAJLINDA NAKO

E.PUPE

Mospranim rekursi te paraqitur nga pala paditese

2

TIRANË

03254/15

GËZIM VUKA, LIRI GJOKA, MEXHIDE VUKA – AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE, SADETE SHKËMBI, THOMA NESTURI, ARTAN KUKELI, TATJANA NESTURI, FAIK VOCI, PETRIT GOXHERI, DHURATA GOXHERI, ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME

Shtyre ne nje date tjeter me shpallje

3

TIRANË

01774/16

RAIFFEISEN LEASING BULGARIA ODD – SHOQERIA “INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP” SH.A

Shtyre ne nje date tjeter me shpallje

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte