REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 14.10.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

DATË 14 TETOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRES

01930/19

ELIDA ZEQO (MIRAJ) - ABI BANK (BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE), SHOQERIA E PERMBARIMIT GJYQESOR PRIVAT "TDR GROUP" SH.P.K"

E.PUPE

Shtyre ne nje date tjeter me shpallje

2

GJ.LARTE

0441/16

KERKUES:

HERODJAN ELENKO

(RISHIKIM)

Mospranim kerkese te paraqitur nga Herodjan Elenko

3

TIRANE

0673/16

SUADA GJUZI, FLORINA GJUZI –ABEDIN GJUZI, SELAUDIN MUÇA, HELENA MUÇA, JULIAN MUÇA, NATASHA GJUZI, ELVIS GJUZI, SHERIF GJUZI

Mospranim rekursi te paraqitur nga pala paditese Suada Gjuzi dhe Florina Gjuzi

4

TIRANE

01964/17

NAZIME KODRA – BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMIT TIRANE, ISUF KODRA,

Mospranim rekursi te paraqitur nga pala paditur Byroja Shqiptare Sigurimit

5

DURRES

02671/17

BEQIR SADIKLLARI – PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT (TMC” SH.P.K., REFIJE SADIKLLARI, “VENETO BANKA” SH.A., AGRON SADIKLLARI, MINIR SADIKLLARI

Mospranim rekursi te paraqitur nga pala paditese Beqir Sadikllari

6

ELBASAN

02846/17

SALI HOXHA, “MISIR” SH.P.K. – SHOQERIA PRIVATE PERMBARIMORE ”KREON” SH.P.K., BANKA E TIRANES, RAZIJE HOXHA, MISIR HOXHA

Mospranim rekursi te paraqitur nga pala paditese Sali Hoxha dhe Shoq. “Misir” sh.p.k.

7

TIRANE

0582/18

KOSTA CIKO – SHERBIMI PERMBARIMOR “ZIG” SH.P.K., ALPHA BANK ALBANIA SH.A., ANDON PANGO, SHOQERIA “FLEG” SH.P.K., Z.R.P.P. TIRANE

Mospranim rekursi te paraqitur nga pala paditur Shoq. Alpha Bank Albania

8

TIRANE

0119/19

HALIL PRENGZI – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranim rekursi te paraqitur nga paditesi Halil Prengzi

9

KRUJE

0563/14

LULZIM MJEKRA – ZYRA E PERMBARIMIT PRIVAT ZIG, FIRST INVESTMENT BANK BANKA E PARE E INVESTIMEVE

Mospranim rekursi te paraqitur nga pala paditur Fierst Investment Bank Banka e Pare e Investimeve

10

SHKODER

02637/14

RAJONI ALBTELECOM SH.A. SHKODER – ALDA JAKU, ELIZA LULI

Mospranim rekursi te paraqitur nga pala paditese Rajoni Albtelecom Shkoder

11

TIRANE

3343/14

GJERGJ MEMA – MUHARREM MEMA, SHPRESA MEMA, LEJLA BESHIRI, DONIKA GJINALI, BENAR GJINALI, ENKELEJDA GJINALI, MERKUR GJINALI, LINDMAR GJINALI, MERITA GJINALI, ZVRPP TIRANE

Mospranim rekursi te paraqitur nga pala e paditur Lejla Beshiri, Donika Gjinali etj

12

ELBASAN

03450/14

SPIRO TREPSENISHTI –LEONARD (DASHANIR) KURTI

Mospranim rekursi te paraqitur nga pala paditese k/paditur Spiro Trepsenishti

13

FIER

04602/14

VELI KOCI, SOTIRAQ ZARKA – SHOQERIA PERMBARIMORE A.E.F. SH.P.K., NOA DEGA FIER

Mospranim rekursi te paraqitur nga pala paditese Veli Koci dhe Sotiraq Zarka

14

TIRANE

01090/14

AV.SHTETIT – A.K.K.PRONAVE, MIHAL KACI, Z.V.R.P.P. GJIROKASTER

Mospranim rekursi te paraqitur nga pala e paditur A.K.K.Pronave

15

TIRANE

0873/14

AV. SHTETIT – A.K.K.P. TIRANE, FADIL NIKAJ, LIRI NIKAJ, ARJAN NIKAJ, TANE NIKAJ, JONILDA NIKAJ, SYRI NIKAJ, BARDHYL NIKAJ, SOKRAT NIKAJ

Mospranim rekursi te paraqitur nga pala e paditur Fadil Nikaj

16

TIRANE

0843/14

SHOQERIA “VISTA GROUP” SH.P.K. –“CEZ SHPERNDARJE” SH.A.

Mospranim rekursi te paraqitur nga pala paditur Cez Shperndarje

17

TIRANE

02495/14

GENTI SAUKU – SHOQERIA E SIGURIMEVE “INTERALBANIAN” SH.A.

Mospranim rekursi te paraqitur nga pala paditur Shoq.Sig. “Interalbanian” sh.a.

18

MAT

03379/14

HASHIM DEDOLLI – CEZ SHPERNDARJE SH.A.

Mospranim rekursi te paraqitur nga pala paditese Hashim Dedolli

19

TIRANE

03242/14

LIMOZ DIZDARI, KUJTIM DIZDARI, SILVANA DIZDARI, SANIJE DIZDARI, LINDITA DIZDARI, TEUTA DIZDARI, ELVETINA SKENDULI – A.K.K.PRONAVE, AV.SHTETIT

Mospranim rekursi te paraqitur nga Avokatura Shtetit Zyra Vendore Tirane

20

ELBASAN

03003/14

SHOQERIA “TEBA” SH.P.K. – SHOQERIA PERMBARIMORE “CERRAGA”, ALUSH DALIPI, ARTAN DALIPI

Mospranim rekursi te paraqitur nga pala paditur Alush Dalipi

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte