Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile në dhomë këshillimi, datë 03 Shkurt 2021

03.02.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 3 SHKURT 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

LUSHNJE

0497/15

SHOQERIA “SHENDELLI” SH.P.K. – BASHKIA LUSHNJE

E.PUPE

Kalon per shqyrtim ne Kolegjin Administrativ

2.

TIRANE

0499/15

ENKLI LLUKOLLARI - NOA

Mospranim rekursi

3.

TIRANE

0500/15

LEART MEMA – OSHEE SH.A. (ISH CEZ SHPERNDARJE SH.A.

Mospranim rekursi

4.

TIRANE

0502/15

SELMAN KALLUSHI – DREJTORIA RAJONALE SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranim rekursi

5.

TIRANE

0504/15

BLERIM KORRESHI – SHOQERIA “POSTA SHQIPTARE” SH.A.

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

6.

TIRANE

0506/15

INA KOSTURI – UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANE, REKTORATI

Mospranim rekursi

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte