Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile në dhomë këshillimi, datë 03 Shkurt 2021

03.02.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 3 SHKURT 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANE

0524/15

ASIJE RESULI, BASHKIM RESULI, NERIMAN FURXHI (RESULI), QAMIL RESULI – AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE, AV.SHTETIT ZYRA VENDORE TIRANE

E.PUPE

Mospranim rekursi

2.

TIRANE

0525/15

SHOQERIA “EXPLORER TRAVEL &TOURS” SH.P.K.- ELISABETA BENGASI, SHOQERIA “EXPLORER TRAVEL&TOURS BENGASI” SH.P.K., QENDRA KOMBETARE E BIZNESIT (ISH QENDRA KOMBETARE E RREGJISTRIMIT)

Mospranim rekursi

3.

TIRANE

0526/15

KUJTIM HYKA – SHOQERIA “TIRANA INTERNACIONAL AIRPORT” SH.P.K.

Mospranim rekursi

4.

KORCE

0527/15

THANAS SHAKA – BASHKIA KORCE (ISH KOMUNA DRENOVE), AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES, ZYRA VENDORE KORCE (ISH ZVRPP KORCE)

Mospranim rekursi

5.

KURBIN

0531/15

HALIT LIKA – XHEMAL JAHJA, ZYRA E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SE TOKES KURBIN, BASHKIA KURBIN (ISH KOMUNA MILOT)

Mospranim rekursi

6.

KORCE

0536/15

ADRIANA DINELLA (BOBOSHTICA) – ARTIN (ARDIT) QIRICI, MARGARITA QIRICI

Mospranim rekursi

7.

TIRANE

0537/15

AVOKATURA E SHTETIT – AGJANSIA TRAJTIMIT PRONAVE (ISH AKK PRONAVE), SOKRAT MALAJ, LINDITA MALAJ, AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES, ZYRA VENDORE VLORE ( SH ZVRPP VLORE)

Mospranim rekursi

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte