REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 03.12.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 2 DHJETOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

00496/15

VIKTOR ANDONI

MILI ANDONI

Kundër. RAIFFEISEN BANK SHOQERIA "EUROPETROL 2005" SH.P.K

E.PUPE

Kalim ne seance gjyqesore

2

GJIROKASTER

00485/15

ROLANDA ZAGANJORI

ROBERT GOXHO

TEKI RUKA

Kundër. ASQERI BOCI

ATHINA MUSLIMI

LUAN VEIZI

Kalim ne seance gjyqesore

3

DURRËS

03460/14

LEDIO SHAMETI

Kundër. SHOQERIA E SIGURIMEVE "ALBSIG" SH.A

Mospranim rekursi

4

DURRËS

00484/15

MERGJYZE GURI

Mospranim rekursi

5

SARANDË

0478/15

ANIDA MEKO

Kundër. BASHKIM MAZE

Mospranim rekursi

6

TIRANË

00463/15

ELI GJONI

Kundër. KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE

Kalim ne seance gjyqesore

7

TIRANË

00466/15

VALBONA SHEHU

TANE METHASANI

Kundër. BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMEVE B.SH.S

NJAZI METHASANI

MEHMET METHASANI

Mospranim rekursi

8

KORÇË

00465/15

JOSI BALLAURI Kundër. RAJMONDA SHQEVI dhe Të Tjerë

Shtyhet per nje date tjeter

9

POGRADEC

00467/15

SPARTAK SHKULLAKU Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POSTES SHQIPTARE SH.A TIRANE

Mospranim rekursi

10

TIRANË

00468/15

MARGARIT NILO

Kundër. SHTEPIA BOTUESE "ADA"

Mospranim rekursi

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte